Zadnja možnost za nakup Nove KBM

Avtor — 26.11.2007

Danes in jutri je za nepoučene oziroma male vlagatelje zadnja možnost za nakup delnic Nove KBM.

Zadnja možnost za nakup Nove KBM

Nova KBM se prodaja.

Danes in jutri do 16:00 ure je še možno pridobiti delnice Nove KBM. V medijih se pojavljajo mnoge nasprotujoče si informacije, zato si še enkrat na kratko poglejmo nekaj dejstev:

 • Zanimanje za nakup delnic je izredno, od česar je odvisna končna cena delnice. Ta bo zato najbrž najvišja možna, torej do 27 evrov.
 • LJSE napoveduje, da bo delnica morda še letos uvrščena v SBI20, kar je zelo ugodno za njeno nadaljnjo rast.
 • Največji možni znesek za vplačila za male vlagatelje je 50.000 evrov.
 • Za vsakih 10 delnic, ki jih vlagatelj pridobi v postopku
  ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in jih
  ima neprekinjeno v lasti in imetništvu najmanj do 12. septembra 2008,
  pridobi tak mali vlagatelj pravico do dodatne 1 brezplačne
  navadne delnice Nove KBM (največ do 3).

 • Obstaja določeno zagotovljeno število delnic. Če bo malih vlagateljev do 80.000, jih bo vsak dobil 30. Če jih bo med 80.001 in 160.000, bo vsak dobil po 20 delnic. V primeru, da bo število vlagateljev med 160.001 in 500.000, bo vsak vlagatelj dobil 10 delnic. Če bo število vlagateljev nad 500.001, potem bo vsem malim vlagateljem zagotovljeno enako število delnic.

 • Za nakup potrebujete naslednje dokumente: Veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), transakcijski račun, davčno številko.

 • Za nakup je potrebno oddati naročilo (4 izvode!) v eni izmed za to določenih vpisnih mestih.

 • Končna cena delnice bo znana 30. novembra.

 • O tem, koliko delnic ste dobili boste obveščeni do 4. decembra, na račun KDD pa se bodo delnice vpisale do 12. decembra.

 • Denar za nakup delnic je potrebno na račun NKBM nakazati najkasneje do jutri, morebitni presežki bodo vrnjeni do 12. decembra.

 • Stroški: prenos delnic na centralni račun delnic KDD je brezplačen. V primeru prodaje je potrebno odpreti trgovalni račun. Nadaljnji stroški so povezani s samo transakcijo (provizija za nakazilo).

Vir: NKBM.

Vir: Ljse.