Zakaj je crowdfunding pomemben?

Avtor — 21.01.2014
Crowdfunding postaja čedalje bolj priljubljen način zbiranja sredstev tudi med slovenskimi podjetniki, predvsem zaradi večje fleksibilnosti in večjih verjetnosti uspeha, kot ga imajo preostali, tradicionalni načini zbiranja denarja.
Zakaj je crowdfunding pomemben?

Zakaj je crowdfunding pomemben? (Vir slike: sxc.hu)

Veliko podjetnikov in ustanoviteljev startupov je navdušenih nad pojavom in razširitvijo novega koncepta investiranja – crowdfundinga. Ta namreč omogoča večji uspeh pri zbiranju kapitala, kar podjetnikom omogoča večjo verjetnost, da bo njihova ideja uresničena. 

Poglejmo si nekaj dejstev, ki so jih o crowdfundingu zbrali pri PleaseFund.us: 

  • Poznamo 3 vrste crowdfundinga: lastniško financiranje, dolžniško financiranje in nagradno oz. donacijsko financiranje.
  • 85 odstotkov vseh crowdfunding platform prihaja iz Severne Amerike in Evrope.
  • Največ crowdfunding platform je lociranih v ZDA: 138 oziroma 41 odstotkov.
  • 49 odstotkov vseh obstoječih crowdfunding spletnih platform je namenjenih kreativnemu ustvarjanju, ne pa podjetništvu.
  • Največ crowdfunding platform, 67, je nastalo v letu 2011.
  • Eden najbolj uspešnih projektov, Nano Wrist Watch, je na Kickstarterju zbral 942.578 dolarjev in tako dosegel 6300 odstotkov zastavljenega cilja (15.000 dolarjev).

Pri PleaseFund.us so sestavili tudi zanimivo infografiko, del le-te si lahko ogledate v nadaljevanju.

Glavnina crowdfunding platform, kar 85 odstotkov, prihaja iz Severne Amerike in iz Evrope. Le 15 odstotkov jih torej prihaja iz ostalih celin!

Največ jih je lociranih v Združenih državah Amerike: 138 (41 odstotkov), sledi Velika Britanija z 32 (10 odstotkov), Nizozemska in Francija s po 24 in 22 (7 odstotkov) ter Brazilija z 21 crowdfunding platformami (6 odstotkov).

Kot že rečeno, poznamo 3 vrste crowdfundinga: lastniško financiranje, dolžniško financiranje in nagradno oz. donacijsko financiranje.

Največji delež spletnih kampanj za skupinsko zbiranje sredstev je namenjeno nagradnemu oz. donacijskemu financiranju (71 odstotkov). Sledi dolžniško financiranje (15 odstotkov), najmanj pa je lastniškega financiranja (14 odstotkov). 

Poglejmo si še evolucijo skupinskega financiranja. Crowdfunding je nastal kot posledica treh glavnih dejavnikov: porasta hitrega interneta, povečanja števila ljudi, ki delo opravljajo preko spleta, ter čedalje večjega števila internetnih plačil. Hkrati z razvojem svetovnega spleta se je spreminjala tudi ideologija ljudi: iz mikrofinanciranja so se ljudje tekom zadnjih nekaj let preusmerili v mikroposojila, leta 2008 oziroma 2009 pa je v svetu postal močno priljubljen prav crowdfunding. 

Vir: Startup America Partnership

Oznake: , , ,