Zakon o družbah tveganega kapitala

Od ponedeljka velja dolgo pričakovani zakon o družbah tveganega kapitala.
Zakon o družbah tveganega kapitala

Sprejet je zakon o tveganem kapitalu.

Zakon ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo
sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi.

To področje je bilo pri nas doslej pravno precej slabo urejeno.

Zakon med drugim določa:

da za tvegani kapital veljajo lastniške naložbe v gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje in se ni trgovalo na organiziranem trgu ter katerih vrednostni papirji se vlagajo po načelu aktivnega upravljanja v obliki povečanja osnovnega kapitala z vložki ali v obliki ustanovitve gospodarske družbe.

Družbe tveganega kapitala bodo uživale davčne ugodnosti iz naslova kapitalskih naložb. To bo po pričakovanjih snovalcev zakona povečalo sedaj zelo skromen delež tveganega kapitala v naših podjetjih.

Tvegani kapital je sicer v svetu precej razširjen, nekateri največji internetni giganti so se na noge postavili ravno s pomočjo tovrstnih finančnih prilivov. V Sloveniji naložbe, ki jih pokriva tvegani kapital ne dosežejo 0,02 odstotka BDP.

Sedaj se bodo lahko pri nas končno razcvetele družbe tveganega kapitala, trenutno jih je le 6. V praksi to pomeni, da dobički, ki jih bodo te družbe ustvarile z vlaganjem, ne bodo obdavčeni.

Očitno se nekaj napovedanih reform vlade končno uresničuje.

Vir: Uradni list