Zaposlovanje čez poletje: slovenski delodajalci optimistični

Avtor — 16.06.2016
Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša 6 odstotkov. Sveža raziskava Manpower razkriva, da 12 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 3 odstotki delodajalcev načrtujejo upad, 82 pa sprememb v zaposlitveni strukturi v obdobju med julijem in septembrom ne predvideva.
Zaposlovanje čez poletje: slovenski delodajalci optimistični

Delodajalci v vseh štirih zajetih slovenskih regijah pričakujejo, da bodo tudi v obdobju tretjega četrtletja letošnjega leta zaposlovali. Največ v jugovzhodni regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša 7 odstotkov in v osrednji regiji, kjer znaša 6 odstotkov (Vir slike: Bigstockphotos).

Najmočnejše namere zaposlovanja pričakujemo v proizvodni panogi, iz katere delodajalci poročajo o neto napovedi zaposlovanja v višini 15 odstotkov, kar je najbolj optimistična napoved od začetka izvajanja raziskave Manpower v začetku leta 2011. Bolj pa so previdni, a vseeno optimistični, tisti iz panog finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij. Neto napoved zaposlovanja za obe panogi znaša 10 odstotkov, »medtem ko je tokratna neto napoved zaposlovanja delodajalcev v panogi gostinstva in hotelirstva šest odstotkov«.

»Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo tudi v obdobju tretjega četrtletja 2016 zaposlovali,« največ v jugovzhodni regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša 7 odstotkov in v osrednji regiji, tam pa znaša 6 odstotkov. »Nekaj priložnosti za zaposlitev bo po pričakovanjih delodajalcev tudi v severovzhodni in jugovzhodni regiji, za obe regiji neto napoved zaposlovanja znaša 4 odstotke

Največ priložnosti v velikih podjetjih

Najmočnejši zaposlitveni utrip je čutiti pri delodajalcih v velikih podjetjih, torej tistih, ki štejejo 250 ali več zaposlenih. Neto napoved zaposlovanja znaša 14 odstotkov. »Nekaj priložnosti za zaposlitev bodo imeli tudi iskalci zaposlitve v srednjih podjetjih z neto napovedjo zaposlovanja 4 odstotke. V skupini mikro podjetij so delodajalci oddali 3 odstotke, medtem ko delodajalci v skupini malih podjetij poročajo o 2 odstotkih neto napovedi zaposlovanja.«

Kje ne bo novih zaposlitev?

Delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova za obdobje prihodnjih treh mesecev ne načrtujejo aktivnosti v zaposlovanju in poročajo o 0-odstotni neto napovedi zaposlovanja. »V splošnem več kot osem od desetih delodajalcev pričakuje, da se struktura zaposlovanja v njihovem podjetju ne bo spremenila, tako slovenski trg dela ponovno pričakuje stabilnost, ki smo ji bili priča v letošnjem in preteklih letih. Regionalne in večina panožnih napovedi, kot tudi napovedi iz vseh skupin podjetij ne glede na velikosti, so pozitivne, kar je dober znak kontinuiranega zaupanja s strani slovenskih delodajalcev. Več kot eden od desetih namreč navaja, da nameravajo zaposlovati v prihajajočih treh mesecih,« pravi Rudi Čebulj, izvršni direktor podjetja Manpower.

»Četrtletna primerjava kaže na upad zaposlitvenih možnosti v šestih od skupaj desetih gospodarskih panog. Najbolj opazen je upad neto napovedi zaposlovanja v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom, ki znaša kar 10 odstotnih točk, ter v gradbeni panogi, kjer upad znaša šest odstotnih točk,« medtem ko so zaposlitvene možnosti v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter panogi rudarstva in kamnin upadle za tri odstotne točke. »Nasprotno pa je v dveh gospodarskih panogah v primerjavi s prejšnjim četrtletjem opaziti rast zaposlitvenih možnosti, in sicer najbolj opazno v proizvodni panogi, kjer so se zaposlitvene namere izboljšale kar za devet odstotnih točk,« izhaja iz raziskave.

Kako pa je bilo tak čas?

Poglejmo še primerjavo z istim obdobjem v lanskem letu. Pri Manpower pravijo, da so »napovedi zaposlovanja upadle v sedmih od skupaj desetih gospodarskih panog. Opazen upad zaposlitvenih možnosti beležimo tako v gradbeni panogi kot v panogi trgovine na debelo in drobno, za obe veljajo za devet odstotnih točk šibkejše neto napovedi zaposlovanja kot v enakem obdobju lani«. Zaposlitvene možnosti so upadle v panogi rudarstva in kamnin, medtem ko so namere izboljšale v treh gospodarskih panogah. »Delodajalci v proizvodni panogi poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti za šest odstotnih točk, delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva pa o rasti za tri odstotne točke.«


Oznake: