Zastaranje davčnih obveznosti

Rok za zastaranje davčnih obveznosti je 5 let od dneva obračuna, razen obveznosti pri davku na promet nepremičnin, davku na darilo in davku na dediščine, kjer je zastaralni rok dolg 10 let. Več o samem zastaranju ter o pogojih za pretrganje in zadržanje zastaranja si preberite v nadaljevanju.
Kdaj lahko izstopim iz  sistema DDV?

Izstop iz sistema DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti, razen v primeru davka na promet nepremičnin, davka na darilo in davka na dediščine, pri katerih pravica do odmere zastara v desetih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati oziroma od dneva pravnomočnosti sklepa o dedovanju (slednje velja za davek na dediščine).

Pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati. V primeru naknadno ugotovljene obveznosti v davčnem nadzoru, teče relativni rok zastaranja pravice do izterjave davka od dneva izvršljivosti odmerne odločbe.

Pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal oziroma od pridobitve pravnega naslova, s katerim je bilo ugotovljeno, da ga ni bil dolžan plačati. 

Pretrganje zastaranja

Tek zastaranja pravice do odmere davka pretrga:

1) vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom odmere davka in o katerem je zavezanec za davek obveščen;

2) vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen;

3) vsako uradno dejanje davčnega organa ali vsako dejanje, ki ga zavezanec za davek opravi pri davčnem organu z namenom, da doseže vračilo davka.

Preberite tudi odgovor strokovnjaka: Plačilo davčnih obveznosti

Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.

Zadržanje zastaranja

Zastaranje pravice do izterjave se zadrži za čas, ko davčni organ zaradi zakonskih razlogov ali teka sodnih postopkov ne more opraviti davčne izvršbe. Čas, ki je pretekel pred zadržanjem, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.

Davčna obveznost preneha, ko poteče deset let od dneva, ko je prvič začel teči rok, razen če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano. V tem primeru se čas zadržanja ne šteje v čas zastaralnega roka.

Za davčni organ obveznost za vračilo davka preneha, ko poteče deset let od dneva, ko bi moral biti davek vrnjen, razen v primeru, ko je tožnik s tožbo uspel. V tem primeru se čas sodnih postopkov ne šteje v čas zastaralnega roka.

Vir: Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2; Uradni list RS 117/2006 – 111/2013)

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje