Zavod mladi podjetnik sodeluje v Evropskem tednu podjetništva

Avtor — 02.05.2009
Prvi Evropski teden podjetništva, ki se bo odvijal od 6. do 14. maja 2009, je kampanja za spodbujanje podjetništva po Evropi in informiranje podjetnikov o podpori, ki jim je na voljo na evropski, državni in lokalni ravni.
Zavod mladi podjetnik sodeluje v Evropskem tednu podjetništva

Podjetniki bodo prejeli vrsto informacij, nasvetov,
podpor in idej, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjem razvoju dejavnosti.

Skozi
vse leto 2009 se bodo odvijale prireditve za informiranje, pomoč in
povezavo obstoječih in potencialnih podjetnikov ter jim pomagale pri
razvoju novih idej in uporabi personaliziranih informacij in podpore.

Teden
podjetništva spodbuja in podpira podjetnike k razvoju vseh njihovih
potencialov. Prav tako predstavlja priložnost za spodbujanje
potencialnih podjetnikov, da »zavihajo rokave« in začnejo uresničevati
svoje cilje.

Evropski teden
podjetništva usklajuje Generalni direktorat Evropske komisije za
podjetništvo in industrijo, večino prireditev in dejavnosti, ki se bodo
odvijale v Evropskem tednu podjetništva, pa organizirajo poslovne
organizacije, ponudniki podpore, regionalne in lokalne oblasti ter
drugi iz sodelujočih držav. Teden podjetništva je eden od ukrepov za
udejanjanje Listine Small Business Act (Listine o malih podjetjih) in
prvi vseobsegajoč okvir za podjetniško politiko za Evropsko unijo in
njene države članice.

Cilj tedna podjetništva je:

Informirati:
ponuditi in razširjati informacije o tem, kakšne ukrepe ponujajo
Evropska unija in nacionalne oblasti za podporo malim podjetjem.

Podpirati:
oblikovati partnerstvo med Evropsko unijo in podjetniki s poudarkom, da
je Evropa močnejša z bolj konkurenčnimi podjetniki in da jih Evropska
unija podpira ter jim je pripravljena svetovati.

Motivirati: motivirati obstoječe podjetnike k razširjanju pričakovanj ter nadaljnjemu razvoju in rasti njihovih podjetij.

Deliti: oblikovati ideje in deliti izkušnje podjetništva in podjetnikov.

Spodbuditi: prepričati mlade, da je podjetništvo privlačna možnost za kariero.

Zavod mladi podjetnik bo v naslednjem tednu pripravil dve izobraževanji: prvo na temo Izterjave dolgov, drugo pa bo povezano z DDV.