Zavod za zaposlovanje in spodbude za zaposlovanje

V nadaljevanju objavljamo nekaj trenutno najbolj aktualnih pomoči Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za spodbujanje nezaposlenosti. Pomoči je kar nekaj, trenutno so najbolj aktualne subvencije za samozaposlitev.
Subvencije za samozaposlitev končno na voljo!

Subvencije za samozaposlitev so končno tu!

Brezposelni, ki so prijavljeni na
Zavodu za zaposlovanje, se lahko vključujejo v različne programe
aktivne politike zaposlovanja, če je njihova vključitev v program
smiselna in možna ter če ustrezajo ciljnim skupinam programa.

Aktivna politika zaposlovanja omogoča
delodajalcem, da pridobijo finančne ugodnosti za usposabljanje in
zaposlitev brezposelnih. Trenutno lahko delodajalci pridobijo
sredstva v okviru naslednjih programov oziroma javnih razpisov:

 • Zaposli.me

Javni razpis je namenjen spodbujanju zaposlovanja

težje zaposljivih brezposelnih oseb, s pomočjo subvencije, ki se
dodeli
delodajalcem. Na razpis se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v
preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s

prodajo blaga in storitev na trgu.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin razpisa, med katerimi
so
starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, mlajši
od
30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo
poklicno šolo ter tisti, ki so 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih
prijavljeni v evidencah Zavoda (razen vključenih v javna dela).

Subvencija znaša 4.000 EUR in se delodajalcem
izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni
delovni čas. Takšno zaposlitev morajo delodajalci ohraniti najmanj eno

leto.

Javni razpis sofinancira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

 • Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih

Na javni razpis se lahko prijavijo tržni

ali netržni delodajalci, ki se lotevajo novih ali inovativnih
projektov
na naslednjih področjih: socialno vključevanje ranljivih skupin,
spoštovanje človekovih pravic, preprečevanje diskriminacije in
zagotavljanje enakih možnosti, mediacija na različnih področjih,
motivacija in poklicna orientacija, načrtovanje kariere ter
usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, kultura in kulturna
dediščina, razvoj podeželja in turizma, ekologija in varovanje okolja.

Javni razpis omogoča delodajalcem
pridobitev subvencije 15.000 EUR za zaposlitev dolgotrajno
brezposelnih
oseb za najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, po predhodnem
1-mesečnem usposabljanju te osebe na delovnem mestu pri istem
delodajalcu.

Ciljna skupina razpisa so dolgotrajno
brezposelni, ki so več kot 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni

na Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenci brezposelnih oseb ali v

evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
Udeležencem se za usposabljanje na delovnem mestu povrneta dodatek za
prevoz (potni stroški) in dodatek za aktivnost (to je za njihovo
dejansko prisotnost v programu), delodajalci pa so zaposlenim osebam
dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Javni razpis sofinancira Evropska unija
iz
Evropskega socialnega sklada.

 • Absolvent – aktiviraj in zaposli se!

Na javni razpis se lahko prijavijo tržni

ali netržni delodajalci (razen tistih, ki poslujejo v sektorju
države).
Javni razpis omogoča delodajalcem usposabljanje absolventov na
delovnem
mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi
pri
istem delodajalcu uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu.

Usposabljanje traja od 1 do največ 6
mesecev. Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za usposabljanje
absolventov, subvencija 2.000 EUR pa se delodajalcem dodeli za
zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj 6 mesecev.
Udeležencem se za usposabljanje na delovnem mestu povrne dodatek za
aktivnost (to je za njihovo dejansko prisotnost v programu),
delodajalci
pa so zaposlenim diplomantom dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke

iz delovnega razmerja.

Javni razpis sofinancira Evropska unija
iz
Evropskega socialnega sklada.


 • Usposabljanje
  na
  delovnem mestu

Cilj je pospeševanje zaposlovanja in
ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti

in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Namen je
vključitev brezposelnih oseb v usposabljanje za pridobitev novih
znanj,
veščin, spretnosti in delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu
pri
delodajalcu. Usposabljanje lahko traja od 2 do največ 6 mesecev.

Izvajalec usposabljanja lahko uveljavlja
povračilo upravičenih stroškov
za izvedeno usposabljanje. Udeležencem usposabljanja se povrneta
dodatek
za prevoz (potni stroški) in dodatek za aktivnost, to je za njihovo
dejansko prisotnost v programu.

Program usposabljanja na delovnem mestu
sofinancira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.


 • Delovni
  preizkus

Namen programa je brezposelnim osebam
omogočiti, da pred zaposlitvijo preizkusijo svoja znanja, veščine,
spretnosti in delovne navade in pridobijo delovne izkušnje na
konkretnem
delovnem mestu pri delodajalcu. Vključitev traja en mesec.

Delodajalec dobi povrnjene stroške za
izvedbo delovnega preizkusa do 250 EUR na osebo za obdobje enega
meseca,
udeleženci pa dodatek za prevoz (potni stroški) in dodatek za
aktivnost
(3,00 EUR za vsako uro dejanske prisotnosti v programu).


 • Povračilo

  prispevkov delodajalca

Namen je spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb, pa tudi drugih brezposelnih oseb za
nadomeščanje zaposlenih na porodniškem dopustu ali dopustu za varstvo
in
nego otroka.

Zavod delodajalcem povrne prispevke
delodajalca na izplačane plače v dejanski višini, in sicer na podlagi
vloge, ki jo delodajalci predložijo Zavodu v roku 30 dni:

– po izteku 1 leta od zaposlitve težje
zaposljive brezposelne osebe oziroma

– po prenehanju porodniškega dopusta ali

dopusta za varstvo in nego otroka zaposlenega, namesto katerega so
zaposlili brezposelno osebo.


 • Javna
  dela

Namen programa je aktiviranje
brezposelnih
oseb, spodbujanje njihove socialne vključenosti, ohranitev ali razvoj
delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter
pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem
območju.

Na javni razpis za izbor programov
javnih
del se lahko prijavijo neprofitni delodajalci in organizacije,
za
izvajanje socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, katerih
cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu ne povzročajo
nelojalne konkurence.

Zavod RS za
zaposlovanje povrne izvajalcu stroške za programe usposabljanja in
izobraževanja udeležencev. Udeleženci so upravičeni do kritja stroškov

zdravniškega pregleda, dela plače, izražene v deležu minimalne plače,
stroškov prevoza na delo in stroškov prehrane med delom.

Subvencija za
samozaposlitev

Predvidoma v drugi polovici aprila
2010
bo Zavod RS
za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja, ki

brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve
omogoča
pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo
morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z
zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne
delavnice priprave na samozaposlitev.

Subvencija se bo lahko dodelila za
samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni

čas (razen invalidov, ki se samozaposlijo v skladu z izdano odločbo o
invalidnosti). Samozaposlitev bo morala biti realizirana na območju
Republike Slovenije in bo morala trajati najmanj 1 leto.

Subvencija bo znašala 4.500 EUR in se bo

lahko dodelila za naslednje oblike samozaposlitve:

 • zaposlitev kot direktor v lastniški
  ali solastniški gospodarski družbi, ki je ustanovljena največ 3
  mesece pred datumom samozaposlitve,
 • pridobitev statusa samostojnega
  podjetnika posameznika (s.p.) ali
 • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim
  delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega
  organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti

Program samozaposlovanja sofinancira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o pogojih za izbor

izvajalcev, načinu izvajanja in ciljnih skupinah posameznih programov
dobite:

 • na spletni strani Zavoda
  www.ess.gov.si, in sicer v
  Katalogu
  ukrepov aktivne politike
  zaposlovanja, ter
 • na območnih službah Zavoda (Seznam

  območnih služb in uradov za delo).

Brezposelni se lahko obrnete na
svojega
svetovalca zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot
brezposelni. 

Vir: Zavod za zaposlovanje

 

Potrebujete pomoč pri pisanju razpisne dokumentacije za zgoraj omenjene razpise? 
V ekipi Zavoda mladi podjetnik imamo izkušene strokovnjake, ki so uspešno sodelovali 
že pri večini zgoraj naštetih razpisov. 
Za več informacij pišite na info@mladipodjetnik.si.
Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP dogodek: Koliko me stane podjetje?

27.09.2017 od 13:00 do 16:00
MP dogodek: Koliko me stane podjetje?

Pred odpiranjem podjetja se bodočemu podjetniku poraja mnogo vprašanj. Postopek odprtja, prispevki, davki, oblika... Na podlagi desetletnih izkušenj smo zbrali najpogostejša vprašanja in jih zapakirali v izobraževanje, na katerem bo tudi možnost za vaša vprašanja.
Preberite več >>

Delavnica: Razkrite skrivnosti s.p. in d.o.o. za začetnike

27.09.2017 od 13:00 do 16:00
Delavnica: Razkrite skrivnosti s.p. in d.o.o. za začetnike

Vstop v svet podjetništva je za posameznika zelo velik korak. Za razliko od zaposlitve je namreč odgovoren tako za razvoj produkta in marketing kot tudi za celotno birokracijo.
Preberite več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

20.10.2017 od 9:00 do 17:00
Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

Sanjate, da stranke pridejo k vam same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam na delavnici, na kateri se boste naučili, kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše blagovne znamke in dodatnega prihodka.
Preberite več >>

MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

27.10.2017 od 14:00 do 18:00
MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

Povečajte svojo produktivnost z naprednimi vitkimi in agilnimi prijemi. V celotni zgodovini človeštva sta predvsem inoviranje ter superiorna organiziranost vedno vodili na vrh in do novih nepričakovanih uspehov - tudi v podjetništvu in poslovnem svetu.
Preberite več >>

Vse za podjetje