Zavod za zaposlovanje objavil evidenco delodajalcev kršiteljev

Avtor — 16.09.2011
Zavod za zaposlovanje je objavil osvežena izpisa iz evidence pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki jih je pridobil na podlagi zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter na podlagi zakona o urejanju trga dela.
Zavod za zaposlovanje objavil evidenco delodajalcev kršiteljev

Zavod za zaposlovanje objavil evidenco delodajalcev kršiteljev.

Seznam delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja in dela tujcev trenutno obsega 600 podjetij, pri katerih je inšpekcija za delo pravnomočno ugotovila prekrške, ki vplivajo na zaposlovanje in delo tujcev. Tem delodajalcem je, odvisno od pravne narave prekrška, prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za eno, dve ali tri leta od pravnomočnosti prekrška.

Seznam delodajalcev, pri katerih je inšpekcija za delo pravnomočno ugotovila kršitve delovnopravne zakonodaje in ki so želeli posredovanje na prosta delovna mesta, zajema 49 podjetij. Zavod tem delodajalcem ni dolžan posredovati kandidatov na objavljeno delovno mesto še eno leto dni po prejemu podatka od inšpektorata za delo.

Vir: ZRSZ.


Oznake: , , , ,