Izboljšanje likvidnosti ustanov v javnem sektorju

Avtor SAOP — 10.11.2009
Komentiraj!
Novi iCenter omogoča ustanovam v javnem sektorju, da prihranijo do 80 odstotkov delovnega časa pri izterjavah.
Izboljšanje likvidnosti ustanov v javnem sektorju

iCenter pomaga pri izboljšavi likvidnosti.

Ustanove v javnem sektorju imajo, podobno kot podjetja v realnem sektorju, težave zaradi zmanjšanja splošne plačilne sposobnosti, ki je posledica recesije v gospodarstvu. Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih informacijskih rešitev za majhna, srednja in velika podjetja ter javne ustanove, je z novim poslovnim informacijskim sistemom iCenter 6.12 ustanovam v javnem sektorju ponudil zmožnosti za učinkovito izvedbo izterjav.

Številne ustanove v javnem sektorju imajo zaradi neplačevanja težave pri zagotavljanju likvidnosti. Novi iCenter omogoča ustanovam, kot so šole in vrtci, domovi upokojencev in dijaški domovi pa bolnišnice, zdravstveni domovi in centri za socialno delo, da povečajo učinkovitost postopka izterjave. „Neplačevanje storitev v javnem sektorju je v veliki meri povezano s socialnim stanjem. Ker izterjave v veliko primerih ni mogoče izvesti morajo ustanove te postopke izvajati čimbolj učinkovito in poceni,“ je povedal Peter Rodman, vodja projektov v SAOP.

Postopki izvršbe ne dodajajo vrednosti poslovanju, zato morajo biti izvedeni v čim krajšem času in s čim manj stroški. Novi iCenter prek poenostavljanja in avtomatizacije opravil omogoča, da zaposleni v javnih ustanovah te postopke izvedejo tudi do 80 odstotkov hitreje. Vgrajeni elektronski postopki in dokumentacija odpravljajo tudi materialne stroške, na primer fotokopiranja in pošiljanja po klasični pošti. Vso dokumentacijo je namreč možno preprosto pošiljati prek e-pošte, na primer odvetniku ali pristojnim ustanovam.

Poslovni informacijski sistem iCenter je vodilna poslovno-informacijska rešitev za ustanove javnega sektorja v Sloveniji. Nadgradnja na novo različico iCenter 6.12 bi tako prispevala k splošnemu povečanju likvidnosti javnega sektorja in s tem k izboljšanju storitev za državljane in manjšemu obremenjevanju državnega ali proračunov lokalnih skupnosti.

Uporaba iCentra v ustanovah javnega sektorja

Ustanova

V Sloveniji (100%)

SAOP strank

%

Šole/vrtci

941

565

60%

Bolnišnice

24

5

21%

Zdravstveni domovi

61

15

25%

Dijaški domovi

40

13

33%

Domovi upokojencev

106

17

16%

Centri za socialno delo

63

22

35%

SKUPAJ:

1235

637

51,6%

 

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!