Ženska = mati = delavka?

Avtor — 08.04.2011
Kljub vedno večji enakopravnosti žensk z moškimi in posledično vedno večji feminizaciji poklicev, se ženske še vedno soočajo z večjimi problemi pri zaposlovanju, kot moški – v poklicu se težje uveljavijo, imajo manjše plače in manjše možnosti za napredovanje.
Ženska = mati = delavka?

Ženska = mati = delavka? (slika:sxc.hu).

V veliki meri problemi izhajajo iz ženske prirojene »slabosti« – zmožnosti rojevanja. Splošno mnenje je, da se moški raje posvečajo svojemu poklicu in karieri, ženske pa se po rojstvu otroka vrnejo na svoje delovno mesto, a so razcepljene med poklicem in družino. V kolikor se bolj oziroma povsem posvetijo karieri, jih družba še dandanes povečini obsoja – ženska je namreč v prvi vrsti mati, nato pa delavka.

Prav gotovo ste tudi vi kdaj slišali staro ljudsko »modrost« : »Najprej štalca, pol pa kravca!« Mnogo mladih žensk si kljub zaposlitvi ne upa takoj po podpisu pogodbe zanositi, saj se bojijo, da bi delovno mesto izgubile. Kljub temu, da se praksa pogosto razlikuje od dejstev, pa so ženske v veliki meri zaščitene pred tovrstnimi zlorabami. Ženske med drugim ščiti 115. člen, ki pravi, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti, delavki ves čas, ko doji otroka, staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

Delavkam in delavcem v tem času prav tako ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po prenehanju teh, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila. V določenih izjemnih primerih pa posebno varstvo pred odpovedjo ne velja. Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje v primeru, če so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca, vendar le pod pogojem predhodnega soglasja inšpektorja za delo.

Pogosto se pojavlja tudi vprašanje, koliko dni porodniškega dopusta pripada ženski. Porodniški dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če tega ne stori, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom. Porodniški dopust lahko pod določenimi pogoji izrablja tudi oče otroka ali druga oseba, če mati otroka umre, zapusti otroka, ali če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo. V primeru, da je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke, lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče otroka ali eden od starih staršev. Oče ali druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu 77 dni (105 dni minus 28 dni).

V času porodniškega dopusta mati dobiva tudi porodniško nadomestilo. Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer plača, nadomestilo plače, na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost in denarna pomoč v času brezposelnosti.

Biti mati in hkrati delavka ni lahka naloga. Odločitev za otroka, sploh v času prve zaposlitve, je enako tvegana kot ostale pomembne odločitve, za katere nikoli ne vemo, če so pravilne, ali ne.

“Strašna je naša bojazen, da izgubimo to, kar imamo, naj gre za naša življenja ali naše nasade. Strah nas mine šele takrat, ko spoznamo, da je tako našo zgodbo kakor zgodbo sveta napisala ista roka, » je zapisano v romanu Alkemist. Če le približno velja misel, da žena v hiši drži tri vogale in podpira četrtega, je vaš strah odveč. In ne pozabite…

Življenje je pesem. Ljubezen je glasba.

Za materino ljubezen je zmeraj pomlad.

“Čas je, da ženske odstranimo ovire, ki smo si jih postavile. Iz sebe lahko naredimo veliko več, kot smo kdaj koli sanjale.”

“Me smo sodobne začetnice. Neverjetne priložnosti imamo za svoj razvoj in ustvarjanje enakosti med spoloma. Živeti hočemo polno in izboljšati življenje vseh žensk. Če nas življenje potiska proti novim ravnem samouresničevanja in svobode, mora imeti razlog za to. Odkriti moramo, kaj nas lahko nauči. Za življenje potrebujemo nove zemljevide. Družba pluje po nezarisanih vodah. Komajda začenjamo razumeti, kaj vse lahko uresničimo. Zato zgrabite kompas in se pridružite. Vsi se moramo še veliko naučiti in veliko dajati,” je v eni izmed svojih knjig zapisala Louise L. Hay.

Članek je sponzorirala otroška trgovina Mali Vragci, ki prodaja otroško opremo kot so avtosedeži in vozički.


Oznake: