Znani so rezultati poslovanj podjetij za leto 2010 na AJPESu

Avtor — 06.05.2010
AJPES je včeraj objavil rezultate poslovanja podjetij v letu 2009. Z registracijo na spletno stran lahko brezplačno preverite poslovanje vaše konkurence ali partnerskih podjetij v letu 2009, dostopni so tudi rezultati za leto 2008.
Znani so rezultati poslovanj podjetij za leto 2010 na AJPESu

AJPES je objavil rezultate bilanc 2009.

Rezultati so brezplačno dostopni na spletnih straneh AJPESa v sistemu JOLP. AJPES je o njem zapisal naslednje (citiramo):

“JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna
poročila, ki so jih gospodarske družbe (vključno z bankami,
zavarovalnicami,
investicijskimi skladi in zadrugami) in samostojni podjetniki predložili
AJPES v skladu s 58. členom Zakona o gospodarskih družbah,
omogoča pa tudi vpogled v letna poročila pravnih oseb javnega prava (in
sicer določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta,
to so javni zavodi, javne agencije). JOLP omogoča vpogled v zadnje javno
objavljeno letno poročilo oziroma v zadnjo verzijo javno
objavljenega letnega poročila gospodarske družbe, samostojnega
podjetnika ali pravne osebe javnega prava. Izpis letnih poročil za
prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES.

Javna objava letnih poročil za leto 2009 je bila dne 04.05.2010.

Do tega dne je bilo za poslovno leto 2009 javno objavljenih 52.398
letnih poročil gospodarskih družb,
70.082 letnih poročil samostojnih podjetnikov in
1.628.174
revidiranih letnih poročil
in 17 letnih poročil pravnih oseb javnega prava.
Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je konsolidiranih letnih poročil.”

Rezultati so dostopni na:

http://www.ajpes.si/jolp


Oznake: