Ekonomsko odvisne osebe

Avtor — 28.04.2013
Novi Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2013 je z nekaterimi določbami zaščitil tudi ekonomsko odvisne osebe. Kdo so ekonomsko odvisne osebe in kako naj bi izvajanje teh določb izgledalo v praksi, bomo predstavili v tem članku.
Ekonomsko odvisne osebe

Sodelovanje: delodajalec in ekonomsko odvisna oseba (Vir slike: sxc.hu)

Kdo so ekonomsko odvisne osebe?

ZDR-1 ekonomsko odvisne osebe opredeljuje kot samozaposlene osebe, ki na podlagi pogodbe civilnega prava osebno, za plačilo samostojno in dlje časa opravljajo delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter same ne zaposlujejo delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da takšna oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od enega naročnika.

Na tej podlagi lahko poenostavljeno rečemo, da gre za samostojne podjetnike, ki svoje delo opravljajo v večji meri kot le za enega naročnika.

Pravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

V 214. členu ZDR-1 je takšnim osebam omogočeno dodatno pravno varstvo. Ekonomsko odvisnim osebam je tako zagotovljeno varstvo v posameznih določbah ZDR-1, ki govorijo o:

  • prepovedi diskriminacije,
  • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,
  • neutemeljenih odpovednih razlogih,
  • zagotavljanju plačila za delo ter
  • uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

To pomeni, da bo ekonomsko odvisna oseba imela določene pravice, kot če bi bila pri naročniku v delovnem razmerju.

Ekonomsko odvisni osebi naročnik ne bo mogel več odpovedati pogodbe o sodelovanju brez utemeljenih odpovednih razlogov, prav tako pa bo pri morebitni odpovedi moral upoštevati z zakonom določene minimalne odpovedne roke. Ekonomsko odvisna oseba bo svoje pravice v primeru kršenja teh določb lahko uveljavljala pri pristojnem delovno socialnem sodišču.

Uporaba določb zakona o ekonomsko odvisnih osebah

Določbe 213. in 214. člena ZDR-1, ki govorijo o ekonomsko odvisnih osebah, se bodo uporabljale od pričetka veljavnosti zakona, torej od 12. 4. 2013 do sprejema zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb.

Vsekakor pa opisana pravica ni avtomatska, saj je pogoj za pridobitev naštetih pravic ta, da ekonomsko odvisna oseba po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvesti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, in sicer tako, da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Avtorica članka je Polona Kresnik, dipl. organizator – manager, BAZA DELA d.o.o.

Oznake: , ,