Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Nudimo pomoč pri registraciji.
Registracija blagovne znamke

Kako in zakaj registrirati blagovno znamko (Vir slike: Pixabay.com)

»Prepoznati« se hitro prelevi v »poznati«, kar pri potrošniku vzbudi zaupanje, ki je bistven element pri pridobitvi in ohranitvi poslovnega deleža na trgu. Zato je za vsako resno podjetje, za vsakega ambicioznega poslovneža bistveno, da iz svojega podjetja ali pa iz samega sebe ustvari prepoznavno blagovno znamko.

Kaj je blagovna znamka?

Blagovna znamka (angleško trade mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja ter imajo bistven vpliv na konkurenčnost. Znak lahko predstavljajo besede (med te spadajo tudi osebna imena), črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv. Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih lastnosti, namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih izdelkov.

Potrebujete pomoč? Imamo veliko izkušenj z registracijo blagovne znamke >>

Vloga blagovne znamke

Blagovna znamka ima lahko več vlog:

  • garancijsko funkcijo kakovosti blaga in storitev;
  • funkcijo izvora izdelka ali storitve;
  • reklamno funkcijo;
  • razlikovalno funkcijo.

Zakaj registrirati znamko?

Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev. To pomeni, da ima imetnik pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oz. storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Registrirana znamka pa ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kako registrirati blagovno znamko?

Pred začetkom postopka za registracijo znamke se je smotrno pozanimati, kaj se lahko registrira kot znamka ter ali obstaja že registrirana enaka oziroma podobna znamka. Takšna poizvedba se lahko opravi na spletni strani Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL).

Preberite tudi Kako registrirati patent?

Prijava znamke mora vsebovati:

  • zahtevo za registracijo znamke na izpolnjenem obrazcu SIPO Z-1 (dostopen na spletni strani UIL);
  • seznam proizvodov oziroma storitev v dveh izvodih, v katerem so proizvodi in storitve razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev;
  • prikaz znaka v črno-beli tehniki v petih izvodih; če se zahteva varstvo znaka v barvi, pa prikaz znaka v barvi v petih izvodih;
  • potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine;

Če ugovor zoper registracijo znamke ni vložen, urad pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu. Znamka velja 10 let od dneva vložitve prijave. Njena veljavnost se lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

Stroški registracije blagovne znamke

Višina pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča zadevno blago oziroma storitev. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov. Skupni minimalni stroški znašajo torej 250 evrov.

Kako registrirati blagovno znamko v tujini?

Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine:

1. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom.

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu

Na osnovi prijave za slovensko znamko ali v primeru nekaterih držav na osnovi slovenske registracije je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah članicah omenjenega sporazuma oziroma protokola. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma angleškem jeziku in plača nacionalno pristojbino v višini 60 evrov ter mednarodne pristojbine. Znesek mednarodnih pristojbin za registracijo znamke na primer v dveh državah članicah znaša okvirno 1100 CHF. Postopek za registracijo se začne pri slovenskem uradu in nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi ter organih držav, za katere se zahteva registracija. Prijavitelj potrebuje zastopnika v določenih primerih samo za postopek pred organi posameznih tujih držav.

Potrebujete pomoč pri registraciji? Pokličite na 030 708 807 .

3. Evropska prijava znamke

Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada, oz. pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Če je prijava vložena pri slovenskem uradu, mora prijavitelj plačati pristojbino za pošiljanje prijave, ki znaša 50 evrov. Pristojbina za prijavo znamke skupnosti, ki vključuje pristojbino za registracijo, je 1.050 evrov in vključuje tri blagovne/storitvene razrede. Pri neposrednem elektronskem vlaganju prijav na EUIPO so pristojbine cenejše. Cena za registracijo EU znamke z enim razredom blaga in storitev znaša 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 EUR. Tako registrirana znamka velja na celotnem območju Evropske unije.

Potrebuješ pomoč? Pošlji povpraševanje!
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
*  Vaš GSM:
    Podjetje:

Prijavi se na e-novice!
Najbolj brane novice