Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice?

Avtor — 15.03.2015
Preverili smo, koliko delodajalca stane plačilo prek študentske napotnice. Gre za razliko med neto zneskom, ki jo dobi študent, ter bruto zneskom, ki ga na koncu plača podjetje. Ugotovili smo, da študentsko delo ni več ugodno.
Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice?

Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice (Vir slike: bigstockphoto.com)

Običajni postopek pri študentskem delu je, da so urne postavke, ki so objavljene v oglasih za študentsko delo, enake znesku, ki ga študent dobi za svoje delo. Gre torej za neto znesek plačila. Bruto znesek vsebuje še prispevke, ki jih mora plačati vsako podjetje. Ti prispevki so:

 • 16% koncesijska dajatev,

 • 2% dodatna koncesijska dajatev,

 • prispevki delodajalca (naročnika) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zdravstveno zavarovanje (skupaj 15,74% na bruto znesek, tj. neto znesek plus prispevek študenta)

 • DDV na koncesijo in prispevke delodajalca (22% od osnove, ki je seštevek zgornjih treh),

 • prispevek delojemalca (študenta) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5% na neto znesek)

Poglejmo si, koliko podjetje stane, če hoče študentu plačati 100 evrov za opravljeno delo.

ZNESEK ZA PLAČILO ŠTUDENTU

 

100,00 EUR

Koncesijska dajatev (16%)

 

18,93 EUR

Dodatna koncesijska dajatev (2%)

2,37 EUR

Prispevki študenta (15,5% od neto)

      

18,34 EUR

Prispevki delodajalca (15,74% od bruto)

 

18,59 EUR

DDV (22%)  na koncesijo in delodajalčeve prispevke

 

8,79 EUR

SKUPAJ ZA PLAČILO

 

 167,02 EUR

Običajni postopek pri študentskem delu je, da so urne postavke, ki so objavljene v oglasih za študentsko delo, enake znesku, ki ga študent dobi za svoje delo. Gre torej za neto znesek plačila. Bruto znesek vsebuje še prispevke, ki jih mora plačati vsako podjetje. Ti prispevki so:

 • 16% koncesijska dajatev,

 • 2% dodatna koncesijska dajatev,

 • prispevki delodajalca (naročnika) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zdravstveno zavarovanje (skupaj 15,74% na bruto znesek, tj. neto znesek plus prispevek študenta)

 • DDV na koncesijo in prispevke delodajalca (22% od osnove, ki je seštevek zgornjih treh),

 • prispevek delojemalca (študenta) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5% na neto znesek)

Poglejmo si, koliko podjetje stane, če hoče študentu plačati 100 evrov za opravljeno delo.

ZNESEK ZA PLAČILO ŠTUDENTU

 

100,00 EUR

Koncesijska dajatev (16%)

 

18,93 EUR

Dodatna koncesijska dajatev (2%)

2,37 EUR

Prispevki študenta (15,5% od neto)

      

18,34 EUR

Prispevki delodajalca (15,74% od bruto)

 

18,59 EUR

DDV (22%)  na koncesijo in delodajalčeve prispevke

 

8,79 EUR

SKUPAJ ZA PLAČILO

 

 167,02 EUR


Več primerov izračunov boste našli v članku  Študentsko delo v 2015

Študent prejme 100 evrov neto, podjetje pa mora na ta znesek plačati 21,30 evrov koncesije. Ta znesek si nato razdelijo organizacije po naslednjem ključu:

 • Študentska organizacija Slovenije prejme 3,8 %

 • študentski servis za svoje delo prejme 3,8 %

 • proračunski sklad ministrstva (za štipendije) 8,4 %

 • skupaj je to 33,74% dajatev ter 22 % DDV na te dajatve, ki kot strošek bremenijo delodajalca

Koncesijska dajatev bremeni delodajalce, opredeljuje pa jo 9. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti RS (Ur. l. RS, št. 38/06). Zakon o skupnosti študentov opredeljuje sestavo, naloge in financiranje študentskih organizacij, daje pa jim tudi relativno avtonomen položaj pri porabi zakonsko zagotovljenih sredstev iz zgoraj opredeljenega naslova za potrebe podpore študentom in posredno izvajanje javne službe na področju visokega šolstva.

Obračun dodatne koncesijske dajatve (2%) za študentsko delo predložijo študentski servisi, kar pa ne pomeni, da zgornji prispevki bremenijo njih. Ta sredstva plača podjetje, ki je najelo študenta. Dodatna koncesijska dajatev se nameni za potrebe prenove študentskih bivalnih zmogljivosti, potrebe razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, po izteku teh programov pa za namen odplačevanja najetih kreditov Študentske organizacije Slovenije ter za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti. 2 % dodatno koncesijsko dajatev ureja Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov RS.

Spremembe pri študentskem delu so začele veljati s 1.2.2015 >>

Oznake: ,