Sponzorska pogodba

Avtor — 20.02.2011
Slovenska zakonodaja sponzorske pogodbe izrecno ne ureja. Ne določa obveznih elementov ali oblike sponzorske pogodbe, to je oblikovala praksa sama, zato sta pri sklepanju pogodbe v veliki meri stranki prepuščeni svoji volji, željam in možnostim uporabe elementov določb iz drugih pogodb.
Sponzorska pogodba

Sponzorska pogodba (Vir slike: sxc.hu)

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje, v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist. Sponzor (lahko jih je tudi več) se zaveže, da bo finančno, s storitvami ali z materialom podprl dejavnost sponzoriranega (posameznik ali organizacija), ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru.

Sklenitev sponzorske pogodbe

Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik kot fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, specializirana sponzorska agencija, ki v razmerju praviloma nastopa kot zastopnik sponzorja. Če ste subjekt zasebnega prava, niste zavezani k dajanju informacij in podatkov v zvezi s pogodbo, zato je pred posredovanjem informacij prej dobro pridobiti soglasje sponzorja. Tudi osebe javnega prava so lahko sponzorji, a pri njih gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki pa so lahko zavezani na svojih prireditvah ali v publikacijah navajati podpornike.

Izrednega pomena so jasno opredeljena določila v pogodbi

Potrebno je natančno določiti, kakšna bo promocija, da se izognete morebitnemu nezadovoljstvu sponzorja in njegovim očitkom o nekorektnem promoviranju. Ko govorite o objavi logotipa, to konkretno določite z njegovo točno velikostjo, s pozicijo in časom objave. Vedno postavite tudi roke, kdaj naj bo kakšna stvar dostavljena ali izpolnjena. Če obveznosti ne določite dovolj natančno, se lahko zgodi, da sponzor po končani promociji zahteva vračilo denarja zaradi neizpolnjenih pogojev. Če stranki spora ne morata rešiti sporazumno, o njem odloča sodišče, ki vam kot sponzoriranemu lahko naloži vrnitev dela ali sredstev sponzorju.

Izračun stroškov

Pred podpisom sponzorske pogodbe je modro izračunati stroške za izpolnitev promocije. Možno je namreč, da bi večino sredstev, ki vam jih je namenil sponzor, porabili za delo z oglasi in s promocijo. Pogodbi je priporočljivo dodati tudi člen, ki sponzoriranega ščiti v primeru sprememb, ki jih ni mogoče predvideti.

Obdavčitev poslovne dejavnosti

Pri sponzorstvu gre za promet blaga in storitev, zato je obdavčeno z DDV in so odhodki davčno priznani razen v primeru, ko sponzorirani ni zavezanec za DDV. Sponzorstva praviloma tudi niso predmet dohodnine, razne če so izvedena na podlagi katere druge pogodbe.

Zastaranje

Za obveznosti iz sponzorske pogodbe velja splošni 5-letni zastaralni rok.

Za konec vam ponujamo še konkreten primer sponzorske pogodbe, ki smo jo sestavili za potrebe Zavoda mladi podjetnik:

Sponzorska pogodba >>