Franšizing

Vsak podjetnik bi moral biti seznanjen s sistemom franšiz, ki lahko predstavljajo odličen začetek podjetniške poti pa tudi širitev že obstoječega posla.
Franšizing in franšiza

Franšizing in franšiza

Kaj je franšiza in kaj je franšizing?

Ko je tema pogovora franšiza, mislimo na poseben koncept razpečevanja blaga ali storitev v obliki poslovnega sodelovanja med pravno neodvisnimi poslovnimi subjekti. Tu gre za pomembno razliko med franšizo in podružnico, pri čemer je slednja le del matičnega podjetja. Franšizing je pogodbeno razmerje, v katerem dajalec franšize (franšizor) pridobitelju franšizinga (franšiza) odstopi pravico do uporabe zaščitenih konkurenčnih prednosti, ki jih je razvil.

Tako imenovani franšizni paket zajema uporabo zaščitenih pravic, nabavni, prodajni in organizacijski koncept, oblikovanje enote, šolanje, informiranje, poslovne skrivnosti in znanja ter izkušnje za uporabo zaščitenih konkurenčnih prednosti.

To ustvarja enoten koncept poslovanja, ki temelji na skupni storitveni znamki in enotni pojavni obliki. Pogosto dobimo napačen vtis, da gre pri franšizi zgolj za poslovno enoto, ki je v lasti matične družbe. Nekatere najbolj znane svetovne franšize so McDonald΄s, Hilton, Santana, Mexx, Yves Rocher, Match, Quick, Avis, Coca-Cola, Pepsi idr.

Tri skupine franšizinga

V osnovi franšize oziroma franšizing ločimo v tri skupine:

 • franšizing blaga,
 • franšizing storitev in
 • proizvodni franšizing.

Prejemniki franšizinga plačujejo nadomestilo

Prejemnik franšizinga za storitve, ki jih ponuja dajalec franšize, plačuje nadomestilo v obliki začetne pristopnine in v obliki rednega mesečnega nadomestila, ki je odvisen od ustvarjenega prometa. Višina pristopnine se razlikuje med posameznimi vrstami franšiz, ponekod pa je v njej že zajet franšizni paket, v katerega so vključeni operacijski priročnik, uniforme, brošure, pisarniški material in druge stvari.

Redno nadomestilo se plačuje mesečno ali tedensko in niha med posameznimi panogami. Pri trgovini, kjer je franšizorjev zaslužek skrit v nabavni ceni blaga franšizija, gre lahko za 2 % deleža od prodaje, za hotele 4 %, za najem avtomobilov 5 %, pri restavracijah pa lahko znaša tudi do 20 %.

Temelj franšiznega sistema je pogodba o franšizingu, kjer stranki natančno opredelita medsebojna razmerja, pravice in obveznosti in je ponavadi sklenjena za določen čas. Določbe o tej pogodbi boste zaman iskali v zakonih, saj gre za inominatni kontrakt, zato je še toliko bolj pomembno, da se v sami franšizni pogodbi natančno določi vsa razmerja med strankama.

Pokritje stroškov celotne naložbe je odvisno od dejavnosti, v kateri franšizor posluje. Upoštevajoč vse stroške, tudi stroške začetne naložbe, se točka preloma v povprečju doseže med tretjim in petim letom, iz tekočega poslovanja pa povprečni franšizojemalec dobiček ustvarja že v obdobju od šestih mesecev do dveh let.

Prednosti franšize

Raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da kar 96 % franšiz posluje dobičkonosno po petih letih poslovanja. Pri utečenih franšiznih mrežah je možnost za propad po statistikah manj kot ena proti deset, kar je precej manj kot možnost propada na samostojni podjetniški poti.

Za franšizojemalca so določene prednosti, kot so na primer uveljavljena blagovna znamka, tržna podpora in nasveti franžizodajalca. Tako boste lažje prišli do kupcev in z njimi ustvarili zaupanje, ki bi ga morali kot podjetnik novoustanovljenega in neznanega podjetja graditi več let. Kot franšizojemalec se izognete začetnim napakam, ki bi jih lahko doživeli na samostojni podjetniški poti, saj je franšizodajalec te ovire na poti upravljanja svoje franšize že premagal.

Tveganja pri poslovanju s franšizo

Franšiza predstavlja tudi določena tveganja. Med prihodnjim franšizojemalcem in franšizodajalcem lahko nastanejo konflikti – recimo glede prodaje izdelkov. Franšizodajalec teži k čim večjemu obsegu prodaje, ki pa za franšizojemalca ne pomeni vedno večjega dobička, na primer ob promocijskih cenah ali pri popustih.

V redkih primerih franšizodajalec ne izpolni dogovorov in ne zagotavlja pomoči, ki jo je obljubil, velike težave pa se lahko pojavijo tudi, ko želite sodelovanje s franšizodajalcem pretrgati. Tudi svoboda je pri franšizingu nekoliko manjša kot pri samostojni podjetniški poti, saj je tu treba vložiti določena denarna in druga sredstva, hkrati pa upoštevati pravila, ki jih postavi franšizodajalec.

Franšizing oziroma franšize v Sloveniji

Zanimanje za sisteme franšizinga se v svetu vedno bolj povečuje. Izjema pri tem ni niti Slovenija, kjer imamo po nekaterih podatkih že okoli 150 franšiznih sistemov. Točnega števila praktično ni mogoče navesti, saj uradni in obvezni register, ki bi vodil evidenco, ne obstaja – v pomoč je lahko sicer Sekcija slovenskih franšiznih družb pri GZS, vendar pa je vanjo včlanjenih le peščica.

Večja podjetja, ki se v Sloveniji ukvarjajo s franšizami, so OMV, Petrol, Mercator, DZS, Tuš, Mura. Med manjšimi in srednjevelikimi najdemo BHS, Pekarno Postojna, Piramido, Tomas Sport, Simple, Roto, Mič Styling, Semenarno Ljubljana, Mojster Mario idr.

Franšize prihodnosti

Vsakdo, ki se spušča na področje franšiz, mora najprej identificirati področja, ki bodo v prihodnjih letih cvetela. V prihodnje bomo gotovo videli nove trende in razvoj že obstoječih franšiz na področju prehranjevanja, avtomobilizma, trgovine ter osebnih in poslovnih storitev. Vroča področja za razvoj franšiznih sistemov so predvsem naslednja:

 1. storitve za upokojence (generacija baby boom),
 2. storitve za družine, kjer so starši zaposleni in jim primanjkuje časa za določena opravila; za starše samohranilce,
 3. avtomobilske franšize za splošno vzdrževanje in take, ki naslavljajo nišne trge (avtoakustika, gume in platišča idr.),
 4. zdrava in hitro pripravljena hrana, restavracije z enim samim izdelkom,
 5. računalniška zaščita, popravila, shranjevanje podatkov,
 6. videonadzor, izdelki in storitve za varnost,
 7. centri za otroške aktivnosti in varstvo otrok,
 8. finančne storitve in svetovanje,
 9. kadrovanje in svetovanje, izobraževanje,
 10. domače živali,
 11. čistilni servisi,
 12. fitnes centri.

Seveda je treba v vsakem konkretnem primeru oceniti, ali je koncept franšize primeren za slovensko okolje. Lahko se zgodi, da bo nek poslovni model, ki je v tujini uspešen, pri nas doživel polom. Kulturne razlike in navade potrošnikov so včasih večje, kot bi si lahko mislili.

Primer franšize: Computer Troubleshooters – računalniška hitra pomoč

Computer Troubleshooters je avstralska franšiza oziroma celo veriga franšiz. Njena osnovna dejavnost je pomoč podjetnikom in domačim uporabnikom pri vseh zadevah povezanih z računalnikom, računalniškimi sistemi, omrežji, internetom, računalniškimi izobraževanji ipd.

Veliko malih podjetij si ne more privoščiti, da bi za polni delovni čas zaposlilo računalniškega strokovnjaka, čeprav je poslovna informatika dandanes zelo pomemben dejavnik uspeha. Prav tu so pri Computer Troubleshooters našli rešitev. V svoje vrste prištevajo že okrog 300 franšizijev iz 21 držav, katerih dejavnost je lahko vodena od doma. Začetna naložba znaša 20 tisoč evrov, vstopna licenca pa 16 tisoč evrov.

Najlažja in tudi najpogostejša možnost iskanja informacij o franšizah je prek spleta. Na voljo so zanimive spletne strani, o katerih najdete vse o franšizah za Evropo in ZDA:

 • www.franchiseeurope.com,
 • www.europeanfranchising.net,
 • www.franchiseportal.de,
 • www.franchiseopportunities.com,
 • www.franchising.com.

VIRI:

 • Prof. dr. Miroslav Rebernik in soavtorji: Podjetništvo in management malih podjetij
 • Revija Podjetnik, januar 2006
 • Svarun Bajec: Franšizing- neizkoriščen potencial
 • www.franchising.com

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ob ustanovitvi podjetja (registracija podjetja) se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na VEM / SPOT točki. Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Video: Zakaj naj vstopim v podjetništvo?

Video: Zakaj naj vstopim v podjetništvo?

Vsakdo, ki je razmišljal o vstopu v podjetništvu, je zagotovo že slišal katerega izmed razlogov proti: panoga je preveč tvegana, zaslužek ni zagotovljen, dela pa je kljub temu ogromno. A obstajajo tudi številni razlogi, ki govorijo v prid ustanovitvi podjetja. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

S.p. z normiranimi stroški in normirana obdavčitev

S.p. z normiranimi stroški in normirana obdavčitev

Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se lahko odločijo zavezanci, katerih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50 tisoč evrov. Preberite več >>

Popoldanski s.p.

Popoldanski s.p.

Vse, kar morate vedeti o popoldanskem s.p.. Kdo lahko odpre popoldanski s.p., koliko znašajo prispevki, kakšni so davki in obveznosti, kdaj in kam se plača prispevke. Tudi o nekdanjem študentskem in upokojenskem s.p.. Preberite več >>

Poslovni račun

Poslovni račun

Poslovni račun je nekaj, kar potrebuje vsako podjetje. Odpre se ob registraciji podjetja. Velikih razlik glede na banko, pri kateri odpremo poslovni račun, ni, vsaj kar se tiče dnevnega poslovanja. Kljub temu pa razlike obstajajo, predvsem v ceni, fleksibilnosti banke ter sistemu e-bančništva. Preberite več >>

Oznake: , , , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

3-dnevna WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

22.01.2019 od 16:00 do 19:00
3-dnevna WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

Pri prvih korakih v WordPressu vam bo priskočil na pomoč strokovnjak, ki je postavil že 250 spletnih strani! WordPress je najbolj popularen CMS (ang. content management system), saj obvladuje kar med 50 in 60 odstotkov tržnega deleža. Nameravate postaviti svojo spletno stran? Uporabljamo ga tudi za naš portal in ga toplo priporočamo!
Preberite več >>

Trendi digitalnega marketinga 2019

13.02.2019 od 14:00 do 19:00
Trendi digitalnega marketinga 2019

Pridružite se nam na predavanju Trendi digitalnega marketinga 2019 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje, kako na spletu prodati več, tega predavanja ne smete zamuditi.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

20.02.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje