Katero obliko podjetja izbrati?

Avtor — 20.02.2016
Katero obliko podjetja oziroma organizacije izbrati? Opisane so gospodarske družbe: d.o.o., d.n.o., k.d., d.d., fundacija ter zavod. Dodan pa je tudi s.p. kot primer fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Članek vam bo pomagal pri izbiri pravilne oblike podjetja.
Katero obliko podjetja izbrati?

Katero obliko podjetja izbrati? (Vir slike: Pixabay.com)

Samostojni podjetnik (s.p.)

Samostojni podjetnik (s.p.) je za mnoge podjetnike prva oblika opravljanja dejavnosti. V nadaljevanju si lahko preberete vse najpomembnejše informacije, ki vam pomagajo pri odločitvi za izbiro oblike podjetja samostojni podjetnik, prednosti, slabosti ter tudi korake, kako postati samostojni podjetnik. Branje članka priporočamo vsem, ki razmišljate o odprtju ene izmed oblik podjetja. Več >>

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je v svetu in Sloveniji najpogostejša in najbolj razširjena pojavna oblika gospodarske družbe. Po podatkih SURS je bilo v letu 2008 od vseh v Sloveniji registriranih gospodarskih družb kar 92,6 % družb z omejeno odgovornostjo. Na njihovo priljubljenost vplivajo predvsem nizki stroški ustanovitve in poslovanja ter omejitev odgovornosti zgolj do višine vloženega kapitala. Več >>

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) je ena manj poznanih in razširjenih pravnoorganizacijskih oblik ter ostaja v senci veliko bolj razširjene ter priljubljene družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Razlogov za to je več, vsekakor pa ima družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) nekatere prednosti, ki jih ne smemo zanemariti. Več >>

Komanditna družba (k.d.)

Komanditna družba (k.d.) v osnovi spominja na družbo z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), vendar se od nje loči po nekaterih posebnostih. Tovrstna oblika podjetja je primerna predvsem za majhna in srednje velika podjetja. V nadaljevanju si lahko preberete vse glavne posebnosti komanditne družbe. Več >>

Socialno podjetje (so. p.)

Socialno podjetje (so.p.) je oblika podjetniške dejavnosti, ki v Evropski uniji zaposluje že okrog 10 odstotkov delavcev, v slovenski pravni red pa je možnost ustanovitve prišla s sprejetjem zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) marca 2011. Več >>

Delniška družba (d. d.)

Delniška družba (d.d.) je po svojem gospodarskem in pravnem pomenu na prvem mestu. Bila je ena prvih pravnoorganizacijskih oblik, saj izvira že iz 15. stoletja, ko je bila v Genovi v Italiji ustanovljena prva delniška družba. Več >>

Fundacija – ustanova

Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo zgolj pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Fundacija je lahko organizirana v različnih pravnoorganizacijskih oblikah, najprimernejša in najbolj razširjena pravnoorganizacijska oblika fundacije pa je ustanova, ki se ustanovi v skladu z zakonom o ustanovah (v nadaljevanju: ZU). Več >>

Zavod

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Gre za obliko, ki nekoliko spominja na d.o.o. in d.n.o., vendar pri njej najdemo kar nekaj specifik –  ni predvidenega ustanovnega kapitala, zavod ni namenjen opravljanju pridobitne dejavnosti in tako naprej. Več >>

Zadruga

Zakon o zadrugah opredeljuje zadrugo kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Več >>

Tiha družba (t.d.) – ukinjena

Tiha družba ni družba v pravem pomenu beseda, saj nima lastnosti pravne osebe in ne nastopa samostojno v pravnem prometu. Tihi družbenik navzven ni znan, zato je še posebej primerna, kadar želi vlagatelj ostati anonimen. Več >>

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , ,