Študentski s.p. – ukinjen s 1.1.2013

Avtor — 20.02.2011
Študentski s.p. je oblika podjetja, ki je od 1.1.2013 v ukinjanju. Študenti, ki želijo odpreti s.p., lahko od tega datuma dalje odprejo le polni s.p. s polnimi prispevki. Študent, ki ima študentski s.p., ohrani pravico do brezplačnega vpisa na fakulteto, izgubi pa določene pravice.
Študentski s.p. - ukinjen s 1.1.2013

Študentski s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Klasični študentski s.p. sicer ne obstaja več, smo pa članek, da bi preprečili zmedo pri tistih, ki boste iskali informacije o tovrstni obliki dela, prilagodili trenutnemu stanju.

Kaj je študentski s.p.?

Študentski s.p. je do 1.1.2013 pomenil obliko podjetja, za katero se plačuje nižje prispevke kot za polni oziroma navadni s.p. Z omenjenim datumom ustanovitev ni več mogoča, pač pa je prišel v veljavo le s.p. s polnimi prispevki, ki na dan 1.7.2013 znašajo 299,35 evrov na mesec.

Pravno formalno je študentski s.p. enak navadnemu s.p. Veljajo vse pravice in dolžnosti, podobna je tudi davčna obravnava. Zaradi tega vam priporočamo, da preberete tudi članek ustanovitev s.p.

Stroški pri študentskem s.p.

Ob spremembah 1.1.2013 so se prispevki za študentski s.p. izenačili s prispevki za polni s.p., ki jih plačujejo vsi samozaposleni podjetniki.

Vrsta prispevka Znesek (v evrih)
Skupaj prispevki za PIZ 190,82
Skupaj prispevki za ZZ 122,91
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 1,56 
Skupaj prispevki za zaposlovanje 1,57
SKUPAJ 316,86*

*Podatek velja za junij 2014 in se spreminja vsak mesec, saj je vezan na minimalno plačo (mesečni prispevki za samozaposlene). Gre za minimalne prispevke v prvem letu poslovanja, v prihodnjih letih je znesek odvisen od davčne osnove, ki jo posameznik doseže v preteklem letu.

Študenti/dijaki, ki že imate odprt študentski s.p.

Študenti ali dijaki, ki že imate odprt študentski s.p., lahko ugodnost nižjega plačevanja prispevkov ohranite še do konca tega študijskega leta, kar pomeni:

 • dijaki morate svojo zavarovalno podlago iz 104 spremeniti v 005 najkasneje do 1. septembra 2013 (samozaposlitev – polni s.p.).
 • študentje pa morate svojo zavarovalno podlago iz 104 spremeniti v 005 najkasneje do 1. oktobra 2013.

V primeru, da tega ne boste storili, vam bo zavarovalno podlago iz 104 v 005 po uradni dolžnosti spremenil kar Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, in sicer s prvim januarjem 2014 dalje! Kar pomeni, da v tem primeru ugodnost nižjega plačevanja prispevkov ohranite do konca tega koledarskega leta

Ustanovitev študentskega s.p.

Postopek ustanovitve študentskega s.p. je enak ustanovitvi rednega s.p. in ga je mogoče registrirati preko VEM točk ali prek spleta s pomočjo eVEM. Pomembno je vedeti nekaj stvari.

 • Študent podjetnik mora svoj s.p. vpisati v Poslovni register Slovenije, pri čemer je postopek registracije brezplačen. Ob ustanovitvi je potrebno predložiti osebni dokument in davčno številko. 

Predhodno razmislite tudi o:

 • dejavnostih, ki jih boste registrirali (preverite pogoje, morebitne omejitve …),
 • imenu podjetja (to je lahko slovensko ali v tujem jeziku),
 • sedežu podjetja. 

Takoj po registraciji lahko študent začne s poslovanjem. Po vpisu v register se mora nato v osmih dneh vpisati še v davčni register in se prijaviti na zavod za zdravstveno zavarovanje. Sledi še odprtje transakcijskega računa. Če želi podjetnik postati DDV zavezanec, se mora na DURS-u priglasiti v sistem za DDV.

Kako je s študentskimi ugodnostmi?

Že pri prejšnji obliki študentskega s.p. je dijak/študent izgubil določene pravice, ki so bile do tedaj subvencionirane –  bivanje v študentskem domu, študentski boni in štipendije. Na tem področju se torej ne spremeni nič. Prav tako ima študent podjetnik še vedno pravico do brezplačnega vpisa v izobraževalne programe (srednja šola, univerza …), če za to izpolnjuje pogoje oziroma je to pravico imel že pred ustanovitvijo s.p.

Po novem študent s študentskim s.p. ne more več opravljati dela prek študentske napotnice, saj je zavarovalna podlaga 005, ki pomeni samozaposlitev. Glede na to, da je študentsko delo bistveno dražje kot nekoč, to ni velik problem, ker se načeloma pri mesečnem znesku nad 1000 evrov mesečno že splača delati prek s.p. Z delodajalcem se tako dogovorite za bruto znesek izplačila za vaše delo, razliko (25 do 30 odstotkov) pa uporabite za plačilo prispevkov ter ostalih stroškov, ki sodijo k sp.

Pomembno se je zavedati tudi tega, da študenta podjetnika starši ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana pri dohodnini.

Če povzamemo, študent podjetnik torej izgubi:

 • pravico do bivanja v študentskem domu,
 • pravico do subvencionirane študentske prehrane,
 • morebitno državno štipendijo, zelo verjetno tudi kadrovsko štipendijo, ter morebitno družinsko pokojnino,
 • starši osebe ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana, prav tako izgubijo pravico do otroškega dodatka,
 • študent podjetnik izgubi tudi pravico do študentskega dela.

Naštejmo še dobre stvari.

 • študent podjetnik vplačuje v pokojninsko blagajno, kar pomeni, da mu teče delovna doba,
 • študent podjetnik se lahko prijavlja na razne podjetniške razpise in kandidira za nekatere subvencije.

Za lažji začetek

Ker začetki v podjetništvu praviloma niso lahki, lahko poiščete pomoč pri kateri izmed mnogih institucij, ki mladim podjetjem pomagajo s predavanji, financiranjem, z mentorstvom in drugimi ugodnostmi. Po pomoč se lahko med drugim obrnete na:

Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi s študentskim s. p.

 • Ali se lahko študent podjetnik poslužuje subvencioniranega načina prehrane?
  Ne, od konca leta 2009 so študentje to pravico izgubili.
 • Ali študent z s.p. obdrži pravico do bivanja v študentskem domu?
  Ne. Ta pravica se z odprtjem s.p. izgubi.

Preberite tudi: S.p. za upokojence.

 • Kako je s štipendijami, če imam študentski s. p.?
  V primeru, da odprete s.p., vam pravica do državnih štipendij propade. 
 • Ali lahko študent z odprtjem študentskega s. p. še vedno ostane vzdrževan družinski član?
  Ne, ta pravica se z odprtjem s.p. izgubi.
 • Ali lahko izredni študent odpre s.p.?
  Da, izredni študent lahko odpre navadni s.p. in plačuje polne prispevke.

VIRI IN LITERATURA:

Nazadnje ažurirano: 30.6.2014


  Oznake: , , , ,