Pogoji za frizerske in kozmetične dejavnosti

Avtor — 09.02.2013
Želite odpreti svoj lastni frizerski ali kozmetični salon, pa ne veste kako? Postopek je razmeroma enostaven. V naslednjem članku vam bomo predstavili pogoje, ki jih morate izpolniti, da bo vaš cilj dosežen.
Pogoji za frizerske in kozmetične dejavnosti

Pogoji za opravljanje frizerske in kozmetične dejavnosti (Vir slike: Pixabay.com)

a.) Frizerska dejavnost

Frizerska dejavnost je obrtna dejavnost, torej pridobitna dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili Obrtnega zakona. Pod frizersko dejavnost, v skladu z Uredbo o standardni kvalifikaciji dejavnost (v nadaljevanju: Uredba) in Pojasnili k SKD 2008, spada:

 • umivanje las, striženje, česanje, barvanje, kodranje in ravnanje las ter podobne storitve,
 • brivske storitve, prirezovanje brade.

Obrtnik lahko strankam proda določeno blago na drobno, vendar mora iti za blago, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju dejavnosti (npr. šampone, krtača za lase, sponke za lase,…). V 4. odstavku 5. člena Obrtnega zakona je določeno, da mora biti opravljanje prodaje teh izdelkov (ki se prodaja na drobno) prav tako vpisano v obrtno dovoljenje.

Frizerska dejavnost ima oznako 96.021 v Standardni klasifikaciji dejavnosti

Zmotno je mišljenje, da pod frizersko dejavnost spada izdelovanje lasulj, saj je ta dejavnost v Uredbi o standardni kvalifikaciji dejavnosti razvrščena v drugo skupino, natančneje v skupino drugje nerazvrščenih pridelovalnih dejavnosti (pod naslednji oddelek, skupino in razred: 32.990). Frizerska dejavnost je v Uredbi označena s številko 96.021.

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost ter se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in se pridobi po naslednjem postopku:

1. Najprej morate ustanoviti in registrirati podjetje;

2. Nato vložite vlogo za pridobitev OBRTNEGA DOVOLJENJA

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja vloži zastopnik družbe. Vloga se lahko vloži:

 • neposredno pri organu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Območne obrtno-podjetniške zbornice po sedežu družbe (na območju Republike Slovenije),
 • pošlje na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ali Območno obrtno-podjetniško zbornico po sedežu družbe
 • z elektronsko vlogo preko portala e-VEM (pogoj za vložitev vloge po elektronski poti je uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila),
 • neposredno na točki VEM in
 • pri notarju.

Vloga mora vsebovati naslednje priloge:

 • dokazila o vpisu v sodni register ali v Poslovni register Slovenije
 • dokazila o izpolnjeni minimalni poklicni usposabljenosti – npr. spričevalo ALI potrdilo delodajalca o opravljanju dela poslovodne osebe ali kopijo pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

3. Izobrazbeni pogoji

Obrtno dovoljenje za opravljanje frizerske dejavnosti lahko pridobi oseba, ki ima

 • ustrezno izobrazbo – najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri (frizer ali frizerski mojster) ali
 • ustrezne delovne izkušnje, ki so določene v 2. odstavku 9. člena Obrtnega zakona.

4. Pogoji za prostor in opremo

Dejavnost se mora izvajati na mestih, v prostorih ali objektih, namenjenih za opravljanje dejavnosti. Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja. Pogoje za prostor in opremo ureja Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

S prepovedjo sosedske pomoči po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno se od leta 2012 naprej frizersko dejavnost lahko opravlja le v poslovnih prostorih dejavnosti. Izjemo od tega pravila dopušča 34. člen Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nega in drugih podobnih dejavnosti, v skladu s katerim se lahko frizerska dejavnost opravlja izven poslovnih prostorov in na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se opravljajo dejavnosti.

Strošek pridobitve obrtnega dovoljenja

Strošek za pridobitev obrtnega dovoljenja znaša 111,00 EUR.

Vpis v obrtni register

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost oziroma ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register. Upravljalec poslovnega registra je dolžan Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije o vpisu v poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije o vpisu v obrtni register izda sklep (6. člen Obrtnega zakona).

b.) Kozmetična dejavnost

Za opravljanje kozmetične dejavnosti je postopek skoraj povsem enak zgoraj opisanemu postopku izpolnitve pogojev za opravljanje frizerske dejavnosti, saj prav tako potrebujete obrtno dovoljenje, poleg tega pa je potrebno izvesti vpis v obrtni register. Potrebno je torej:

Kozmetična dejavnost ima oznako 96.022 v Standardni klasifikaciji dejavnosti

1. Ustanoviti in registrirati podjetje;

Kozmetično (in pedikersko dejavnost) je potrebno registrirati pod številko 96.022.

2. Pridobiti obrtno dovoljenje (glej zgoraj);

3. Izpolnjevati izobrazbeni pogoj;

Obrtno dovoljenje za opravljanje kozmetične in pedikerske dejavnosti lahko pridobi oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

4. Izpolnjevati pogoje za prostor in opremo;

Dejavnost se mora izvajati na mestih, v prostorih ali objektih, namenjenih za opravljanje dejavnosti. Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja. Pogoje za prostor in opremo ureja Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. V pravilniku je med drugim tudi določeno:

 • da mora biti delovni in pomožni prostor razporejen tako, da omogoča učinkovito čiščenje in razkuževanje,
 • omogočeno mora biti tudi primerno naravno ali umetno prezračevanje in primerna osvetlitev
 • površine, na katerih se pripravljajo barve ali drugi proizvodi za nego, morajo biti odporne proti kemikalijam,…

Vpis v obrtni register

Za opravljanje frizerske ali kozmetične dejavnosti je nujen vpis v obrtni register. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost oziroma ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register. Upravljalec poslovnega registra je dolžan Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije o vpisu v poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu. 

Zaključek

Izpolnitev pogojev in s tem možnost opravljanja frizerske ali kozmetične dejavnosti lahko dosežete le v nekaj korakih, ob tem pa si lahko pomagate s tem člankom. Postopek je relativno ugoden in hiter, saj je Obrtno-podjetniška zbornica zavezana o vaši popolni vlogi za pridobitev obrtnega dovoljenja odločiti v 15-ih dneh. Naj vam le ne zmanjka poguma in vztrajnosti na poti doseganja lastnih ciljev.

Preberite tudi: Opravljanje dejavnosti v stanovanju.

VIRI

 • Državni portal RS, URL:http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1397&sid=1074 (22.1.2012)
 • Obrtni zakon (Ur. list RS, št. 40/2004, z nadaljnjimi spremembami)
 • Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 104/2009, z nadaljnjimi spremembami)
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 12/2007 z nadaljnjimi spremembami)
 • Uredba k standardni kvalifikaciji (Ur. list RS, št. 69/2007, z nadaljnjimi spremembami)
Oznake: , , , ,