Registracija evropske blagovne znamke

Avtor — 10.07.2017
Eden od razlogov za uspešnost podjetja je pravilna zaščita intelektualne lastnine, med katero spada tudi blagovna znamka. Podjetje, ki posluje v več kot eni državi EU, lahko z znamko Skupnosti zaščiti svojo BZ po vsej EU.
Registracija evropske blagovne znamke

Registracija evropske blagovne znamke (Vir slike: freeimages.com)

Znamka je zunanja podoba, simbol podjetja, ki zajema filozofijo, vrednote, znanje, predvsem pa proizvode slednjega. Znamka omogoča prepoznavo podjetja na trgu in ščiti pred nelojalno konkurenco.

Znamka predstavlja tudi premoženje podjetja in se lahko licencira, proda ali razvije kot poroštvo.

Podjetje, ki posluje v več kot eni državi EU, lahko z znamko Skupnosti zaščiti svojo BZ po vsej EU. Znamka Skupnosti se registrira pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (v nadaljevanju UUNT). Znamka Skupnosti daje imetniku zaščito v državah članicah EU z eno samo registracijo.

Zakaj registrirati svojo blagovno znamko?

O registraciji slovenske znamke pa izveste več v članku Registracija blagovne znamke

  • ker ščiti vrednost blagovne znamke podjetja;
  • ker dodaja vrednost premoženju podjetja;
  • ker varuje pred konkurenčnimi znamkami;
  • ker opredeljuje pravice, ki izhajajo iz pravno zaščitene intelektualne lastnine;
  • ker preprečuje ponarejanje in goljufanje.

Katere znamke je možno registrirati?

Besedna znamka = Besedno znamko predstavljajo besede, črke, številke ali kateri koli drugi znaki, ki jih je mogoče natipkati.

Figurativna znamka = Figurativno znamko predstavljajo slike, grafike ali podobe, medtem ko besed ali črk ne vsebuje.

Figurativna znamka z besednimi elementi = V figurativni znamki, ki vsebuje besedne elemente, je združena uporaba slik, grafik ali podob z besedami ali črkami.

3D-znamka = Tridimenzionalno znamko predstavlja tridimenzionalna oblika, kot je dejanski proizvod ali njegova embalaža.

Barvna znamka = Barvna znamka se uporablja samo za registracijo dejanske barve za razlikovanje proizvodov ali storitev. Razlikovati jo je treba od logotipov v barvah, ki so figurativna znamka.

Zvočna znamka = Zvočno znamko je treba predstaviti grafično, na primer z notnim zapisom ♫.

Pot do registracije

Že v procesu oblikovanja grafične podobe podjetja in njegovih produktov, je potrebno vzeti v obzir tudi možnost pravne zaščite le-te, saj obstajajo nekateri pogoji, katerim je potrebno zadostiti. Znamko je namreč mogoče registrirati le, če ima razlikovalni učinek, poleg tega pa ne sme opisovati, kaj prodaja podjetje.

Veste, katera je bila prva znamka? Odgovor najdete v članku Kratka zgodovina blagovne znamke

Razlikovalni učinek pomeni, da znamka vsebuje takšne znake, po katerih jo je možno razlikovati od drugih podjetij na trgu. Odsotnost opisnosti pa pomeni, da znamke podjetja ne bi smel predstavljati znak, ki samo ponazarja blago ali storitve, ki jih podjetje ponuja. Takšni znaki naj bi ostali v splošni rabi. Poleg teh dveh pa obstajajo še nekateri drugi (absolutni) razlogi, zaradi katerih UUNT zavrne vlogo za registracijo BZ.

Da bi podjetnik lahko preveril, ali je oblika oziroma besedna zveza njegove znamke že registrirana, ima na voljo TMview. TMview je podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke o prijavah znamk in registriranih znamkah večine nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU, UUNT in več mednarodnih partnerskih uradov zunaj EU.

Pri iskanju ustreznih rezultatov je potrebno upoštevati tri kriterije: čas, znak ter blago in storitve. Preverjanje teh dejavnikov ne bo povsem odpravilo vseh tveganj, jih bo pa močno zmanjšalo.

Znamka je pravno zaščitenea šele z registracijo slednje. Se pa varstvo znamke začne z dodelitvijo zakonitega datuma vložitve, in ne šele s prejetjem odločbe o registraciji. Vendar pa se pri ugotavljanju, kdo je prvi vložil prijavo, ne upošteva samo datum, na katerega je morebitni konkurent vložil prijavo za znamko, ampak tudi morebitni datum prednostne pravice. To pravico lahko navedejo tisti, ki so prijavili isto znamko v drugi sodni pristojnosti v preteklih šestih mesecih. Če UUNT datum prednostne pravice sprejme, bo datum vložitve pri prvi prijavi merilo za ugotavljanje, kdo je prvi vložil prijavo.

Znamko je možno registrirati na dva načina, in sicer po elektronski poti preko spletnega obrazca ali pa v papirnati obliki. Če se vloga za prijava zavrne, je prijavo za znamko Skupnosti še vedno mogoče pretvoriti (Most za intelektualno lastnino) v nacionalne registracije pod pogojem, da si znamka ne nasprotuje z drugimi znamkami.

Stroški registracije

Začetni strošek registracije znamke Skupnosti predstavlja osnovna pristojbina v višini 900 evrov (elektronska registracija preko spletnega obrazca) oziroma 1050 evrov (registracija v papirnati obliki). Velja za registracijo treh razredov blaga/storitev iz Nicejske klasifikacije. Vsak dodatni razred je potrebno doplačati v znesku 150 evrov. Osnovno pristojbino je treba plačati v roku enega meseca od dne, ko je UUNT prejel prijavo.

Registrirana znamka Skupnosti se lahko podaljša vsakih deset let, število podaljšanj pa ni omejeno. Spletno podaljšanje stane 1350 evrov, vsak dodatni razred nad tremi pa se doplača s 400 evri.

Vir: oami.europa.eu

Potrebujete pomoč pri registraciji blagovne znamke? Kontaktirajte nas za registracijo blagovne znamke >>

Oznake: , , ,