Ustanovitev podjetja v Avstriji

Avtor — 13.10.2012
Za razliko od Hrvaške, kjer ustanovitev podjetja ne predstavlja posebno hude finančne obremenitve, zna biti ustanovitev podjetja v naši severni sosedi finančno kar zahteven zalogaj - še posebej, če govorimo o najbolj razširjeni statusni obliki - GmbH (družbi z omejeno odgovornostjo).
Ustanovitev podjetja v Avstriji

Ustanovitev podjetja v Avstriji (Vir slike: sxc.hu)

Ustanovitveni stroški se namreč gibljejo med 5000 in 6000 evri in v grobem vključujejo ustanovitvene in registracijske stroške, notarske stroške, sodne stroške, stroške za objavo registracije podjetja v javnem glasilu in ustanovitveni davek.

Lahko rečemo, da je to nekakšna cena za vstop na visoko razvito in nadpovprečno urejeno avstrijsko tržišče, kjer bodo podjetniki po eni strani sicer deležni visoke poslovne kulture in zelo korektne poslovne obravnave, a bodo morali zato po drugi strani seči nekoliko globlje v žep in se obenem soočiti s kar precej birokracije.

Če želite torej vstopiti na avstrijsko tržišče in tam ustanoviti podjetje, lahko izbirate med tremi kapitalskimi družbami – med zgoraj omenjeno GmbH (“Gesellschaft mit beschraenkter Haftung”), nekakšno našo različico družbe z omejeno odgovornostjo, “Aktiengesellschaft” – Ag, oziroma delniško družbo, in Societas Europea (Evropsko družbo).

Poleg tega lahko podjetniki v Avstriji ustanovijo tudi nekatere oblike osebnih družb, in sicer lahko izbirajo med “Offene Gesellschaft” – Og, oziroma odprto družbo, ki je avstrijska varianta naše družbe z neomejeno odgovornostjo, in “Kommanditgesellschaft” – Kg, oziroma komanditno družbo.

Poleg teh najpogostejših statusnih oblik avstrijsko pravo gospodarskih družb pozna še dve obliki gospodarske družbe, ki sploh nimata pravne osebnosti, in sicer “Stille Gesellschaft”- StGes, oziroma tiha družba, in “Gesellschaft buergerlichen Rechts” – Gesbr, ki predstavlja entiteto, namenjeno uresničitvi kratkoročnih ciljev določene skupine. Tu je še “Genossenschaft” – Gen, ki je še najbolj podobna naši zadrugi.

Če se osredotočim na najpogostejšo obliko gospodarske družbe v Avstriji (GmbH), ki jo, mimogrede, ureja “Gesetz ueber Gesellschaften mit beschraenkter Rechts” iz daljnega leta 1906 (kar dokazuje izjemno tradicijo in posledično pravno varnost avstrijskega prava gospodarskih družb), je koristno vedeti, da gre za pravno osebo, katere družbeniki niso osebno odgovorni niti za obveznosti družbe niti za obveznosti drugih družbenikov.

Obveznosti družbenikov in postopek ustanovitve

Edina obveznost družbenikov je v družbo vplačati svoj osnovni vložek, ki mora znašati najmanj 70 EUR, osnovni kapital GmbH pa mora znašati najmanj 35.000 EUR. Vsaj polovica osnovnega kapitala mora biti plačana v denarju, vsi družbeniki skupaj pa morajo v denarju vplačati najmanj 17.500 EUR. Družbenik GmbH je lahko vsaka pravna ali fizična oseba in ni potrebno, da ima avstrijsko državljanstvo. Prav tako je mogoče, da GmbH ustanovi tudi posamezni družbenik.

Postopek ustanovitve podjetja v Avstriji običajno poteka hitro. V povprečju velja, da se lahko podjetje vpiše v sodni register v roku 1-2 tednov po opravljenih ustanovitvenih procedurah (podpisani družbeni pogodbi, notarskih overovitvah in drugih dejanjih).

Poleg ustanovitvenih stroškov, ki se gibljejo med 5000 in 6000 evri, je potrebno računati tudi na tekoče stroške, ki jih bo tako podjetje imelo, ki se gibljejo okrog 1500 EUR letno. Kot sem zapisal že zgoraj, je ustanovitev GmbH podvržena tudi nekakšnemu ustanovitvenemu davku, ki znaša 1 % vrednosti ustanovnega kapitala. Če bi denimo ustanovili GmbH z minimalnim osnovnim kapital v višini 35.000 EUR, bi morali plačati še 350 EUR ustanovitvenega davka.

Podjetja v Avstriji so podvržena tudi plačilu davka na dobiček, in sicer po stopnji 25 %. Poleg tega so avstrijska podjetja dolžna vsako leto plačati nekakšen pavšalni davek v višini 1750 EUR, in sicer neodvisno od tega, ali so dosegla dobiček ali ne. Čeprav ta informacija ne bo najbolj navdušila podjetnikov, ki želijo začeti poslovati v Avstriji, pa je dobra novica, da bodo vsaj na začetku poslovanja plačila tega davka oproščeni.

In še ena zanimivost: v Avstriji velja, da GmbH sploh ne potrebuje nadzornega odbora, kar dokazuje obstoj visoke ravni pravne kulture v naši severni alpski sosedi. Nadzorni odbor mora biti le v tistih podjetjih, ki v povprečju zaposlujejo več kot 300 ljudi.

Avtor članka je mag. Boštjan J. Turk.

Morda vas zanima:

Oznake: , , ,