Normirani s.p.

Ustanovitev s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 25.05.2017

Ustanovitev s.p. je enostaven postopek, ki ga lahko opravimo prek sistema VEM. Koraki za ustanovitev polnega in popoldanskega s.p. so zelo podobni, obstajajo pa razlike, predvsem kar se tiče plačevanja davkov in prispevkov.

Preberi več

Izračun prispevkov za samostojne podjetnike

Avtor — Zadnja sprememba 24.02.2017

Samostojni podjetnik si lahko na podlagi formule za izračun zavarovalne osnove in s pomočjo tabelice, v kateri so navedene osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost, sam izračuna višino slednjih. Višina prispevkov je odvisna od dobička in že obračunanih prispevkov.

Preberi več

Brezplačno izobraževanje za normirance, tematika: zaključni račun

Avtor — Zadnja sprememba 27.01.2017

Normiranim samostojnim podjetnikom ni potrebno voditi poslovnih knjig za določanje davčne osnove. Osnova za obračun dohodnine se namreč izračuna tako, da se od ustvarjenih prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov. A evidenca za pripravo zaključnega računa je za normirance obvezna.

Preberi več

Obdavčitev s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 15.05.2017

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Prednosti in slabosti statusa samostojnega podjetnika v primerjavi z drugimi oblikami bomo tokrat pustili ob strani in se posvetili zgolj obdavčitvi.

Preberi več

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Avtor — Zadnja sprememba 03.04.2017

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od 1.1.2009 dalje je podatke potrebno posredovati prek sistema edavki.

Preberi več

S.p. z normiranimi stroški

Avtor — Zadnja sprememba 14.10.2016

Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se lahko odločijo zavezanci, katerih prihodki iz dejavnosti v davčnem letu pred ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ne presegajo 50 tisoč evrov ali, pod določenimi pogoji, 100 tisoč evrov.

Preberi več

Odgovor strokovnjaka: Različne oblike dela

Avtor — Zadnja sprememba 21.03.2017

Poleg pogodb o zaposlitvi se kot pravne podlage za opravljanje različnih oblik dela uporabljajo avtorske in podjemne pogodbe, pogodba o poslovodenju, osebno dopolnilno delo, študentske napotnice, začasno in občasno delo upokojencev, pripravništvo, s.p. in ostale oblike gospodarskih subjektov.

Preberi več

Ali se mi splača biti normiranec?

Avtor — Zadnja sprememba 23.03.2016

Za normirance je poslovanje enostavnejše, manj je birokracije, tudi stroški administracije so nižji. Ob oddaji bilanc je pametno preveriti, če lahko davčno osnovo ugotavljamo na podlagi normiranih odhodkov.

Preberi več

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Avtor — Zadnja sprememba 29.03.2016

Tokratna rubrika Odgovor strokovnjaka bo namenjena tistim podjetnikom, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancem. Pojasnili bomo, kdaj normiranec preneha ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov zaradi presežka prihodkov.

Preberi več

Spremembe pri normirancih v 2015

Avtor — Zadnja sprememba 16.01.2015

Podjetnike, ki so se odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, so v novem letu pričakale velike spremembe na področju obdavčitve. Spreminja se tako višina normiranih odhodkov kot tudi prag letnih prihodkov.

Preberi več

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 16.09.2016

Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Sprememba višine praga letnega prometa za normirance

Avtor — Zadnja sprememba 23.07.2014

Na nas se je obrnilo kar nekaj bralcev portala, ki so želeli razjasnitev glede dodatnega pogoja v zvezi s preseganjem letnega praga prometa pri normirancih. Od 1.1.2015 se namreč letni prag prometa zvišuje na 100.000 evrov, vendar le pod pogojem. Kateri je ta, preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Ugodnejša davčna obravnava normirancev

Avtor — Zadnja sprememba 16.07.2014

Državni zbor je sprejel noveli ZDDPO-2K in ZDoh-2N, s katerima se določa ugodnejša davčna obravnava normirancev. Tako bo končna obdavčitev 4-odstotna namesto 6-odstotne. Sprememba bo začela veljati s 1. januarjem 2015.

Preberi več

Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Avtor — Zadnja sprememba 13.05.2014

Podjetniki, ki so se odločili za sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, med letom ugotovijo, da tovrstna obdavčitev zanje ni najbolj ugodna. Kdaj lahko opravijo prehod z normiranca na t.i. navaden s.p. oz. d.o.o. in na kakšen način, si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Katere evidence morajo voditi “normiranci”?

Avtor — Zadnja sprememba 10.04.2013

Ministrstvo za finance je sprejelo spremembe Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe RS, ki opravljajo dejavnost. Spremembe se nanašajo na fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Preberi več

Uveljavljanje norminiranih odhodkov v 2013

Avtor — Zadnja sprememba 02.12.2012

Do konca tega meseca, torej do petka, 30. novembra 2012, morate predložiti vlogo za uveljavljanje normiranih odhodkov v letu 2013, v kolikor to želite in izpolnjujete pogoje, in sicer, da imate manj kot 42.000 prihodkov, ne zaposlujete delavcev in niste dolžni voditi knjig po drugih predpisih.

Preberi več