Alja Žagar

Alja Žagar, magistrica prava, zastopnica za modele in znamke pri URSIL

Alja Žagar je magistrica prava, ki se je ekipi pridružila oktobra 2017, kot absolventka Pravne fakultete v Ljubljani.

Zanimajo jo predvsem področja prava intelektualne lastnine, mednarodnega prava ter delovnega prava. Svoje znanje je že v času študija rada izpopolnjevala  tudi z obštudijskimi dejavnostmi, udeleževala se je predvsem konferenc z aktualnimi pravnimi tematikami ter sodelovala pri Pravni kliniki: Pravo v športu.

V Zavodu mladi podjetnik je del pravnega oddelka, kjer se kot uradna zastopnica za modele in znamke pri URSIL, ukvarja predvsem s svetovanjem na področju prava intelektualne lastnine in z zastopanjem strank v postopkih registracije znamk in modelov. Kot VEM referentka strankam svetuje in pomaga pri odprtju podjetij, njene delovne naloge pa obsegajo tudi pripravo raznih pravnih dokumentov ter pisanje pravnih vsebin in člankov za portal Mladi podjetnik. V prostem času se rada aktivno ukvarja s športom, bere in potuje.

Kratkotrajno delo v podjetju – pomoč sorodnika v podjetju

Avtor — 26.02.2024

Podjetniki, ki se v svojem podjetju srečujejo z začasno povečanim obsegom dela ali s finančnimi težavami, lahko za pomoč pri opravljanju dela zaprosijo družinske člane. Dela pa sicer ne more opravljati katerikoli sorodnik in prav tako ne neomejeno število ur, saj predpisi s tega področja določajo posebne pogoje in omejitve.

Preberi več

Zaprtje s.p.

Avtor — 12.02.2021

V članku je predstavljeno, kakšen je postopek v primeru zaprtja s.p.. Do leta 2021 je bilo zaprtje treba načrtovati vsaj 15 dni prej, a to sedaj ni več potrebno.

Preberi več

Obdavčitev štipendij

Avtor — 27.08.2020

Zakon o dohodnini štipendije uvršča med druge dohodke in pr tem določa, da so v večini primerov neobdavčene do zneska minimalne plače ali pa celo v celoti oproščene plačila dohodnine. V prispevku predstavljamo kakšna je davčna obravnava različnih vrst štipendij pri nas.

Preberi več

Odgovor strokovnjaka: Kdaj študent izgubi svoje ugodnosti?

Avtor — 18.08.2020

Študenti se vedno pogosteje tudi samoiniciativno vključujejo na trg dela z ustanavljanjem svojih podjetij ali odpiranjem s.p.-jev. V tokratnem prispevku smo preverili, katere so tiste najpogostejše situacije, ki bi se lahko pri ustanovitvi podjetja odrazile v izgubi študentskih ugodnosti in na katere morajo biti študenti zato najbolj pozorni.

Preberi več

Aktualne finančne spodbude za zaposlovanje

Avtor — 12.08.2020

Podjetjem, ki trenutno iščejo nove delavce je na voljo kar nekaj različnih subvencij, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanje. V nadaljevanju smo pripravili pregled aktualnih finančnih spodbud, v povezavi z zaposlovanjem ali usposabljanjem brezposelnih.

Preberi več

Odpoved pogodbe o zaposlitvi: kakšne možnosti ima delodajalec?

Avtor — 14.07.2020

V zadnjem času se delodajalci zaradi posledic epidemije koronavirusa vse pogosteje soočajo z zmanjšanim obsegom dela, iz tega razloga pa pogosteje prihaja do sporazumnih prenehanj delovnih razmerij, predvsem pa do prekinitev pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Da je taka odpoved zakonita, mora delodajalec upoštevati pravila, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Preberi več

Odlog in obročno plačilo davkov: kakšne so možnosti po prenehanju interventnih ukrepov?

Avtor — 09.07.2020

Zakonodajalec je z interventno zakonodajo (ZIUJP) zaradi posledic epidemije koronavirusa predvidel določene ukrepe tudi v zvezi s postopki za pobiranje davkov. Slednji naj bi v času epidemije zavezancem za plačilo davka omogočili lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in s tem omilili negativne učinke epidemije na njihovo poslovanje. Ker pa je veljavnost ukrepov ZIUJP v juniju prenehala, smo v tokratnem prispevku preverili kakšne možnosti zavezancem v zvezi z odlogom ali obročnim plačilom davka daje trenutno veljavna zakonodaja.

Preberi več

Obeta se četrti paket protikorona zakonodaje

Avtor — 29.06.2020

Vlada je na nedeljski večerni seji pripravila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ki po svoji vsebini predstavlja novelo tretjega paketa protikorona zakonodaje in je v Državni zbor poslan na sprejetje po nujnem postopku.

Preberi več

Roki v sodnih in upravnih zadevah ponovno v tek!

Avtor — 17.06.2020

Vlada je sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa. To pomeni, da se bodo s 1. junijem upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo začasnih ukrepov.

Preberi več

Delodajalci: kakšno pomoč lahko koristite za vaše zaposlene?

Avtor — 17.06.2020

V tokratnem prispevku povzemamo že veljavne ukrepe, ki so trenutno na voljo delodajalcem za lajšanje posledic epidemije in spremembe teh ukrepov, ki so bile uvedene z novim paketom protikorona zakonodaje. Kateri delodajalci so torej upravičeni do pomoči, kako jo lahko uveljavijo in na kakšen način morajo o tem poročati, predstavljamo v nadaljevanju.

Preberi več

Roki v sodnih in upravnih zadevah ponovno v tek!

Avtor — 09.06.2020

Vlada je sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa. To pomeni, da se z 1. junijem upravni in drugi javnopravni postopki vodijo kot pred uveljavitvijo začasnih ukrepov.

Preberi več

Subvencioniranje delovnega časa in turistični boni: tretji protikorona paket tik pred sprejetjem

Avtor — 29.05.2020

Poslanci bodo na izredni seji potrjevali predlog tretjega protikorona zakona namenjenega zagonu gospodarstva po epidemiji, ki je predvidoma vreden milijardo evrov. Najbolj odmevna ukrepa, ki ju prinaša predlog sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in boni, namenjeni za pomoč turizmu. Trenutno veljavni ukrepi se iztekajo z 31. majem, zato se s sprejemom zakona precej mudi.

Preberi več

Čakanje na delo: vse kar morate vedeti delodajalci

Avtor — 30.04.2020

Številke delavcev, ki trenutno ne delajo zaradi posledic epidemije koronavirusa so visoke. Takšnim delavcem morajo delodajalci ob izpolnitvi zakonoskih pogojev izplačevati nadomestila plač,  kar pa lahko predstavlja veliko breme v že tako precej negotovi in neugodni poslovni situaciji.

Preberi več

Zelena luč drugemu paketu protikorona zakonodaje!

Avtor — 23.04.2020

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Tako imenovana protikorona paket 1 in protikorona paket 2 bosta predložena v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru, po nujnem postopku.

Preberi več

Drugi sveženj protikorona zakonodaje že na poti

Avtor — 21.04.2020

Vlada bo z obravnavo popravkov in dopolnitev trenutno veljavne protikorona zakonodaje pričela 21. aprila, njihovo sprejetje pa lahko pričakujemo do konca prihodnjega tedna. Kateri so torej najpomembnejši sklopi, ki jih drugi sveženj ukrepov obravnava in na kakšen način širi krog upravičencev do pomoči?

Preberi več

Povračilo nadomestil plače: najpogostejša vprašanja odgovorjena

Avtor — 20.04.2020

Delodajalci, ki so svoje delavce zaradi posledic epidemije morali poslati na čakanje na delo, oziroma ti ne delajo zaradi razlogov višje sile ali pa karantene, odrejene s strani ministrstva za zdravje, so upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plač. V tokratnem prispevku predstavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi s povračili nadomestil plače delavcem, ki jih lahko uveljavljajo delodajalci.

Preberi več

Koronavirus: roki v sodnih in upravnih zadevah stojijo!

Avtor — 02.04.2020

Z dnem 29.3.2020 je v veljavo stopil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki vpeljuje začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij, s katerim se začasno prekinja tek rokov v nenujnih zadevah.

Preberi več

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Avtor — 27.03.2020

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine.

Preberi več

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

Avtor — 23.03.2020

V luči trenutnih razmer po več državah EU že veljajo izredne razmere. V Španiji in Švici, državah kjer imata sedež Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO) in Mednarodna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) ukrepi zoper širjenje koronavirusa zadevajo tudi postopke, ki tečejo v zvezi z registracijo znamk, modelov in patentov.

Preberi več

E-račun sedaj tudi za podjetnike in podjetja z zaposlenimi!

Avtor — 11.03.2020

V letu 2019 je FURS omogočil poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in popoldanskim s.p. Novost, ki je precej poenostavila plačevanje obveznosti je sedaj na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec).

Preberi več


Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje