Klara Kušar

Klara Kušar, univ. dipl. prav
Klara je ponosna Štajerka, ki je svoj nov dom našla v Šiški. Zavodu mladi podjetnik se je pridružila leta 2020 v okviru študentskega dela in prevzela vodenje virtualne pisarne, kar zajema upravljanje pošte in pripravo razne dokumentacije. Izkušnje dodatno pridobiva s sodelovanjem v našem pravnem oddelku, prav tako pa po novem pomaga tudi na točki SPOT.
Klarine zadolžitve v Zavodu mladi podjetnik:
  • vodenje virtualne pisarne
  • referentka na SPOT točki
  • pomoč na pravnem oddelku
Elektronska pošta: pisarna (at) virtualnapisarna.si; klara.kusar (at) mladipodjetnik.si
Tel.št.: 030 641 340

Regres in letni dopust

Avtor — 09.01.2024

Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti.

Preberi več

Izstop družbenika iz podjetja

Avtor — 07.09.2021

V članku si preberite, kako naša zakonodaja ureja izstop in pravne posledice izstopa družbenika iz podjetja. Zakon o gospodarskih družbah določa, da lahko že družbena pogodba predvidi, ali sme družbenik iz družbe izstopiti ali pa, da je lahko iz nje izključen.

Preberi več

Kaj je pogodbena kazen?

Avtor — 07.09.2021

V vsaki pogodbi stranki določita pravice in obveznosti, ki sta jih dolžni izpolniti. Če določbam s svojimi dejanji nasprotujeta, obstaja možnost civilne pravde. Vendar pa lahko stranki že v sami pogodbi določita pogodbeno kazen kot institut zavarovanja oziroma utrditve obveznosti.

Preberi več

Kaj je izvršnica?

Avtor — 17.08.2021

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se le-ta zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.

Preberi več

Zavarovanje odgovornosti podjetnika

Avtor — 16.08.2021

V Sloveniji se za sklepanje polic z zavarovanjem odgovornosti večinoma odločajo menedžerji v srednjih in velikih podjetjih, vedno pogosteje pa jih sklepajo tudi mali podjetniki. Koristi, ki iz takih zavarovanj izvirajo, namreč daleč presegajo stroške zavarovanja.

Preberi več

Pogodbena odškodninska odgovornost

Avtor — 13.08.2021

Odškodninska odgovornost za kršitev pogodbe pomeni, da mora dolžnik povrniti upniku škodo, ki je nastala zaradi dolžnikove kršitve pogodbe. Stranki se lahko dogovorita tudi drugače; jo zmanjšata ali izključita, pri tem pa ne moreta izključiti temeljnih obligacijskopravnih načel.

Preberi več

Kaj je pogodba o trgovinskem zastopanju?

Avtor — 10.08.2021

Pogodba o trgovskem zastopanju oziroma agencijska pogodba je tista, s katero se zastopnik zaveže, da bo skrbel, da bodo tretje osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem. Slednjo lahko naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, razmerje med strankama pa je po naravi posla zaupno in trajno.

Preberi več

Sprememba zastopnika v d.o.o.

Avtor — 09.08.2021

Postopek spremembe zastopnika se začne s sprejemom sklepa s strani družbenikov o spremembi zastopnika (bodisi zamenjavi bodisi imenovanju ali razrešitvi). Nato se na sodišče vloži predlog za vpis spremembe zastopnika, kateremu se obvezno priloži notarsko overjeno izjavo bodočega direktorja.

Preberi več

Opravljanje dejavnosti v stanovanju

Avtor — 09.07.2021

Ena izmed možnosti, ki jo ima vsak podjetnik, je opravljanje dejavnosti kar v svojem stanovanju oz. najetem prostoru v večstanovanjski stavbi. V članku si preberite, kateri so pogoji, ki jih moramo pri tem izpolnjevati, in kaj vse je potrebno storiti, da bomo dejavnost opravljali zakonito.

Preberi več

Društvo in ustanovitev društva

Avtor — 08.07.2021

Društvo je združenje najmanj treh poslovno sposobnih oseb, ki želijo uresničevati nek skupen interes. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V kolikor pride do slednjega, ga društvo ne sme razdeliti med svoje člane.

Preberi več

Načini zaprtja d.o.o.

Avtor — 06.07.2021

Obstaja omejeno število načinov, na katere je možno zapreti d.o.o., in sicer redna ali prisilna likvidacija, prenehanje po skrajšanem postopku, izbris in stečaj. V prispevku so omenjeni postopki predstavljeni s postopkovno-formalnega in stroškovnega vidika.

Preberi več

Pravne pasti mladega podjetja

Avtor — 04.07.2021

Posameznik z ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo ali samozaposlitvijo kot samostojni podjetnik avtomatično postane gospodarski subjekt, ki z vstopom na trg in pričetkom delovanja »postane« prava uka stranka.

Preberi več

Slovenski start-up leta 2020 je podjetje Bird Buddy

Avtor — 17.06.2021

Štirinajsta nagrada Slovenski start-up leta, tokrat z letnico 2021, gre v roke ekipe podjetja Bird Buddy, ki je ustvarilo pametno ptičjo krmilnico – sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno majhno video kamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja.

Preberi več

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Avtor — 15.06.2021

Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v kombinaciji z delno oprostitvijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob odprtju novega podjetja, privede do znižanja prispevkov v prvem letu na mesečno obveznost v višini manj kot 150 evrov.

Preberi več

Prokurist podjetja

Avtor — 08.06.2021

Prokura je posebna oblika pooblastila. Povezana je s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih navadno ne srečamo. Prokuro lahko podeli tako samostojni podjetnik posameznik kot vse vrste osebnih in kapitalskih družb.

Preberi več

Koliko nas zaposleni stane v enem letu?

Avtor — 11.05.2021

V prispevku smo si podrobneje pogledali koliko nas najmanj stane zaposleni v enem letu. Pomembno je tudi to, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico.

Preberi več

Spregled pravne osebnosti – hiter vodič

Avtor — 12.04.2021

Pri spregledu pravne osebnosti je pomenljivo, da je Slovenija pravzaprav ena izmed redkih držav, ki ima ta pravni institut sploh zakonsko urejen. To je najbrž posledica dejstva, da je bilo v naši državi v začetku devetdesetih let razumevanje korporacijskega prava še v povojih.

Preberi več

Ali poznate skrite pasti najema poslovnih prostorov?

Avtor — 07.04.2021

Ste vedeli, da se najemna pogodba po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih odpoveduje samo sodno? Marsikdo si kot začetnik v poslu iz takšnih ali drugačnih razlogov ne more privoščiti lastnih poslovnih prostorov, zato se veliko podjetnikov ali gospodarskih družb odloča za najem.

Preberi več


Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje