Jure Mercina

Zavod

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Gre za obliko, ki nekoliko spominja na d.o.o. in d.n.o., vendar pri zavodu najdemo kar nekaj specifik – tu ni predvidenega ustanovnega kapitala, na nek način nas zavod spominja na društvo.

Preberi več

Obdavčitev s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 12.07.2017

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Prednosti in slabosti statusa samostojnega podjetnika v primerjavi z drugimi oblikami bomo tokrat pustili ob strani in se posvetili zgolj obdavčitvi.

Preberi več

Katere zakone mora poznati podjetnik?

Avtor — Zadnja sprememba 20.07.2017

Poznavanje zakonodaje je neizogiben del poslovanja vsakega podjetja. V času, ko je veljavna zakonodaja sestavljena iz vedno večjega števila zakonov, uredb, direktiv in pravilnikov, je toliko bolj pomembno, da podjetnik vsaj okvirno pozna zakone, ki se nanašajo na poslovanje njegovega podjetja.

Preberi več

Obdavčitev d.o.o.

Avtor — Zadnja sprememba 09.01.2017

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je pravna oseba in je posledično obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Obdavčitev pravnih oseb ureja Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Preberi več

Obdavčitev božičnice

Avtor — Zadnja sprememba 29.12.2016

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnosti.

Preberi več

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Avtor — Zadnja sprememba 14.10.2016

V praksi je pogosta situacija, da posameznik na začetku poti opravlja dejavnost kot s.p., kasneje pa s širitvijo obsega dejavnosti in ob povečanih prihodkih začne razmišljati o preobilkovanju svojega s.p. v d.o.o.

Preberi več

Odlog plačila davka za podjetnike

Avtor — Zadnja sprememba 14.10.2016

V trenutni gospodarski situaciji gospodarski subjekti med drugim vse težje izpolnjujejo tudi svoje davčne obveznosti do države. V ta namen je FURS pred kratkim na svoji spletni strani objavil informacijo o možnosti odloga plačila davčnih obveznosti.

Preberi več

Kako je sestavljena plača?

Avtor — Zadnja sprememba 29.12.2016

Veste iz česa je sestavljena plača? Želite zaposliti osebo, pa niste prepričani, kakšen strošek bo zaposlitev predstavljala za vaše podjetje? Ker se v praksi pojavljajo številna vprašanja povezana s plačami, bomo razjasnili pojme povezane s plačilom za delo osebi v delovnem razmerju.

Preberi več

Fundacija – ustanova

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo zgolj pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Več na temo o fundacijah si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) je ena izmed manj poznanih in razširjenih pravnoorganizacijskih oblik, ki ostaja v senci veliko bolj razširjene in priljubljene družbe z omejeno odgovornostjo. Razlogov za to je več, vsekakor pa ima tovrstni tip družbe nekatere prednosti.

Preberi več

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je v svetu in v Sloveniji najpogostejša in najbolj razširjena oblika gospodarske družbe. Po podatkih SURS je bilo v letu 2008 od vseh v Sloveniji registriranih gospodarskih družb kar 92,6% takih z omejeno odgovornostjo.

Preberi več

Samostojni podjetnik (s.p.)

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Samostojni podjetnik (s.p.) je za mnoge podjetnike prva oblika opravljanja dejavnosti. V nadaljevanju si lahko preberete informacije, ki vam pomagajo pri odločitvi za izbiro oblike podjetja samostojni podjetnik, prednosti, slabosti ter tudi korake kako postati samostojni podjetnik

Preberi več

Zaprtje s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 10.08.2015

V članku bo predstavljeno, kakšen je postopek v primeru zaprtja s.p.. Zaprtje s.p. je treba načrtovati vsaj 15 dni pred njegovim dejanskim zaprtjem. V tem času je potrebno obvestiti AJPES in zainteresirano javnost. Prijavo za izbris pa se vloži 3 dni pred dejanskim zaprtjem.

Preberi več

Komanditna družba (k.d.)

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Komanditna družba (k.d.) v osnovi spominja na družbo z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), vendar se od nje loči po nekaterih posebnostih. Kakšne so glavne posebnosti komanditne družbe si lahko preberete v spodnjem članku.

Preberi več

Članek: Odlog plačila davka za podjetnike

Avtor — Zadnja sprememba 24.09.2013

V trenutni gospodarski situaciji gospodarski subjekti med drugim vse težje izpolnjujejo tudi svoje davčne obveznosti do države. V ta namen je DURS pred kratkim na svoji spletni strani objavil informacijo o možnosti odloga plačila davčnih obveznosti.

Preberi več

S.p. v tujini, davek v Sloveniji

Avtor — Zadnja sprememba 04.10.2016

V slovenski davčni zakonodaji je sprejeto načelo obdavčitve po svetovnem dohodku. To pomeni, da so davčni rezidenti dolžni plačati v Sloveniji dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, ali imajo dohodki svoj vir v Sloveniji ali izven nje.

Preberi več

Kako družbi zagotoviti svež denar?

Avtor — Zadnja sprememba 12.10.2016

V tem članku bom opisal različne možnosti, ki jih imajo lastniki d.o.o.-jev za zagotovitev svežih denarnih sredstev družbi. Vsaka od opisanih možnosti ima določene pravne, davčne in računovodske učinke, ki jih je potrebno upoštevati.

Preberi več

Ukinitev tihe družbe

Avtor — Zadnja sprememba 04.12.2013

Dne 28.7.2012 je začela veljati sprememba ZGD-1, ki med drugim ukinja tiho družbo in hkrati uvaja obveznost prijave vpisa premoženjskega vložka v register. Več o spremembi in zakaj je bila uvedena si preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Tiha družba (t.d.) – ukinjena!

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Tiha družba ni družba v pravem pomenu beseda, saj nima lastnosti pravne osebe in ne nastopa samostojno v pravnem prometu. Tihi družbenik navzven ni znan, zato je še posebej primerna, kadar želi vlagatelj ostati anonimen.

Preberi več

Novela ZGD-1D obeta določene omejitve pri poslovanju

Avtor — Zadnja sprememba 04.12.2013

Dne 18.5.2011 se začne uporabljati Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Novela naj bi odpravila nasprotje interesov vodstva družbe pri sklepanju gospodarskih poslov z drugimi družbami, v katerih imajo člani vodstva ali njihovi ožji družinski člani predpisan lastniški delež.

Preberi več

Franšizing

Avtor — Zadnja sprememba 19.07.2017

Zadnje čase se veliko govori o franšizah, ki naj bi posamezniku zagotovile hiter uspeh v podjetništvu. Te imajo sicer veliko prednosti, a pri tem ne smemo zanemariti vseh pasti, ki jih skriva tak način poslovanja.

Preberi več

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Avtor — Zadnja sprememba 18.07.2017

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo.

Preberi več

Podjemna ali avtorska pogodba?

Avtor — Zadnja sprememba 14.01.2014

Pogodba o delu in avtorska pogodba sta pogodbi, ki se v praksi najpogosteje uporabljata v primeru, da se pojavi potreba po izplačilu denarja izven delovnega razmerja. V nadaljevanju si lahko preberete njuno primerjavo vključno s prednosti in omejitvami pri eni ter drugi.

Preberi več

Predložitev davčnega obračuna-31. marec se bliža!

Avtor — Zadnja sprememba 19.07.2017

Samostojni podjetniki, pri katerih se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, morajo davčnemu organu najkasneje do 31. marca predložiti obrazec davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerega vpišejo prihodke in odhodke.

Preberi več