Nejc Apšner, Nekster Finance, d.o.o.

Trgovinsko financiranje: Gonilo globalne trgovine

Avtor — 18.10.2023

Trgovinsko financiranje je steber svetovne trgovine, saj omogoča podjetjem, ne glede na njihovo velikost, da varno in učinkovito izvedejo mednarodne posle. Ti finančni instrumenti in produkti so namenjeni zmanjševanju tveganj, ki jih prinaša mednarodna trgovina. Poglejmo si ključne značilnosti trgovinskega financiranja, njegove koristi in kako podjetja izkoriščajo te možnosti.

Preberi več

Poslovni angeli: Kompleksnosti, priložnosti in izzivi

Avtor — 16.08.2023

Poslovni angeli so pogosto pomemben vir financiranja za start-up podjetja in tista v zgodnjih fazah razvoja. Ti posamezniki so pogosto uspešni podjetniki ali izvršni direktorji, ki vlagajo svoja lastna sredstva v podjetja z velikim potencialom. S svojim finančnim vložkom prinašajo tudi strokovno znanje, izkušnje in dostop do profesionalnih mrež, kar lahko pomembno vpliva na uspeh podjetja.

Preberi več

Strateški pomen skladov zasebnega kapitala

Avtor — 02.08.2023

Skladi zasebnega kapitala delujejo kot ključne finančne entitete, ki združujejo kapital od institucionalnih in individualnih kvalificiranih investitorjev, z namenom investiranja teh sredstev v zasebna podjetja. Ti skladi so praviloma strukturirani kot partnerstva, kjer upravljavci skladov upravljajo zbrane investicije v korist vlagateljev, ki jih pogosto imenujemo tudi partnerji.

Preberi več

Kdaj se lotiti izdajanja delnic

Avtor — 19.07.2023

Delnice se v osnovi opredeljujejo kot vrednostni papir, ki predstavljaj lastniški delež v podjetju. Ko podjetje izda delnice, se njegov lastniški delež razdeli na manjše dele, ki jih lahko posamezniki ali organizacije kupijo kot investicijo. Ta način pridobivanja financ je razširjen po vsem svetu, saj podjetju omogoča pridobitev kapitala, ki ga ni treba vračati, kar je v nasprotju s financiranjem preko dolga. Seveda izdaja delnic prinaša tudi določene obveznosti, kot so deljenje dobička z delničarji in spoštovanje zakonodajnih in regulativnih zahtev.

Preberi več

Optimiziranje podjetniške likvidnosti s pomočjo komercialnih zapisov

Avtor — 21.06.2023

Ko govorimo o financiranju poslovnih operacij, so komercialni zapisi postali pomemben element v naboru orodij za zunanje financiranje. Gre za obliko kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki služijo kot zaveza podjetja, da bo na določen datum plačalo določen znesek. Roki zapadlosti so ponavadi zelo kratki, običajno se gibljejo od nekaj dni do največ enega leta.

Preberi več

Lizing v korporativnem financiranju: Priložnosti in omejitve

Avtor — 24.05.2023

Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegove sposobnosti učinkovitega financiranja, ne glede na njegovo velikost ali industrijo. V sodobnem poslovnem okolju se podjetja vedno bolj obrnejo na zunanje vire financiranja, kot so bančna posojila, izdaja obveznic ali delnic, ali pa se poslužujejo lizinga za pridobitev opreme, nepremičnin ali za financiranje svoje ekspanzije. Med zunanjimi viri financiranja se lizing pogosto izkaže za privlačno možnost za podjetja, ki iščejo mehanizme za zmanjšanje finančne obremenitve, medtem ko ohranjajo svojo agilnost.

Preberi več

5 mitov in resnic o faktoringu

Avtor — 22.03.2023

Faktoring ima dolgo zgodovino, ki sega v obdobje starega Rima. Vendar pa se je prvi moderni faktor pojavil v Evropi v 15. stoletju, ko so italijanski trgovci začeli uporabljati faktoring za financiranje svojih poslov. Faktoring se je v naslednjih stoletjih razvil v pomemben način financiranja trgovskih poslov v Evropi.

Preberi več


Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje