Nejc Setnikar

Nejc Setnikar

Nejc Setnikar je diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, ima opravljen strokovni izpit za zastopnika za blagovne znamke, modele in geografske označbe ter strokovni izpit za davčnega svetovlca. Izkušnje je pridobil z delom v javni upravi kot tudi v odvetniški pisarni, trenutno pa vodi pravni oddelek na Zavodu mladi podjetnik.

Nejc je pravnik, ki se zadnji dve leti usmerja v t.i. startup pravo, kar pomeni, da poleg odličnega poznavanja gospodarskega prava poseduje tudi specifična znanja s področij prava intelektualne lastnine, davčnega prava, obvlada pa tudi specifike pravnih pravil na področju informacijske tehnologije ter varstva osebnih podatkov.

Spremembe pri obdavčitvi normirancev

Avtor — Zadnja sprememba 14.07.2017

Ministrstvo za finance pripravlja predlog sprememb davčne zakonodaje, ki posega v davčno ureditev t. i. normirancev. Po pisanju časnika Finance naj bi spremembe vključevale zlasti nižji odstotek normiranih odhodkov (in posledično večjo davčno osnovo) in nadomestitev dokončne 20-% davčne stopnje z dohodninsko lestvico.

Preberi več

Registracija evropske blagovne znamke

Avtor — Zadnja sprememba 22.07.2017

Eden od razlogov za uspešnost podjetja je pravilna zaščita intelektualne lastnine, med katero spada tudi blagovna znamka. Podjetje, ki posluje v več kot eni državi EU, lahko z znamko Skupnosti zaščiti svojo BZ po vsej EU.

Preberi več

Izterjava dolga zaradi neplačanega računa

Avtor — Zadnja sprememba 12.07.2017

Dolg, ki je nastal zaradi neplačanega računa (fakture), je mogoče izterjati preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka. Predlog za izvršbo se lahko vloži na dva načina: fizično po pošti ali elektronsko preko portala e-sodstvo.

Preberi več

Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Avtor — Zadnja sprememba 18.07.2017

Podjetniki, ki so se odločili za sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, med letom ugotovijo, da tovrstna obdavčitev zanje ni najbolj ugodna. Kdaj lahko opravijo prehod z normiranca na t.i. navaden s.p. oz. d.o.o. in na kakšen način, si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Društvo

Avtor — Zadnja sprememba 17.07.2017

Društvo je združenje najmanj treh poslovno sposobnih oseb, ki želijo uresničevati nek skupen interes. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V kolikor pride do slednjega, ga društvo ne sme razdeliti med svoje člane.

Preberi več

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Avtor — Zadnja sprememba 14.07.2017

Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Načini vplačil v in izplačil iz d.o.o.

Avtor — Zadnja sprememba 20.06.2017

Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se pogosto soočajo z dvema nasprotujočima si, a povezanima problemoma. Kako hipno povečati premoženje družbe in kako dobiti finančna sredstva iz družbe na svoj osebni TRR. Razlog oz. potreba za takojšnje za povečanje premoženja družbe običajno izvira v novi poslovni priložnosti, za katero družba potrebuje več kapitala. Po drugi strani družbeniku pri delu za družbo nastajajo stroški, ki jih mora dobiti povrnjene, hkrati pa želi biti za delo tudi ustrezno nagrajen.

Preberi več

Registracija blagovne znamke

Avtor — Zadnja sprememba 11.07.2017

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost.

Preberi več

Uporaba slovenščine pri oglaševanju na spletu

Avtor — Zadnja sprememba 10.04.2017

Pobuda za oceno ustavnosti je bila vložena zaradi določbe Zakona o javni rabi slovenščine, ki določa, da mora biti spletno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih oseb in fizičnih oseb z registrirano dejavnostjo v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih.

Preberi več

Registracija blagovne znamke v slabi veri

Avtor — Zadnja sprememba 22.07.2017

Vrhovno sodišče RS je v sodbi III Ips 9/2012 odločilo, da v primeru, ko se slaba vera prijavitelja znamke nanaša le na nekatero blago, za katerega je zahteval registracijo znamke, se znamka lahko izbriše le za to blago (ne pa tudi za blago, glede katerega prijavitelj ni ravnal v slabi veri).

Preberi več

Razveselite svoje zaposlene z nagrado za uspešno delo

Avtor — Zadnja sprememba 18.12.2016

December je čas, ko podjetja analizirajo poslovanje v tekočem letu. K pozitivnem izidu poslovanja največ prispevajo prav člani podjetniške ekipe, zato je primerno, da so za svoje delo nagrajeni. Kakšni načini nagrajevanja delavcev obstajajo, pa izveste z nadaljnjim branjem.

Preberi več

Uporaba pogodbene kazni

Avtor — Zadnja sprememba 08.12.2016

Ste že kdaj prejeli v podpis pogodbo, ki je vsebovala klavzulo o pogodbeni kazni? Ste že kdaj sami umestili pogodbeno kazen v vašo pogodbo? Če še niste, potem bo ta članek kot nalašč za vas, saj boste izvedeli, kaj je pogodbena kazen in na kakšne načine jo lahko uporabite.

Preberi več

Reševanje podjetniških sporov preko arbitraže

Avtor — Zadnja sprememba 09.11.2016

Večina podjetniških pogodb ima pri klavzuli, ki določa način reševanja sporov, zapisano, da se le-ta rešuje na pristojnem sodišču. Obstaja pa več načinov reševanja sporov, med drugim tudi arbitraža, ki jo bomo podrobneje predstavili v naslednjem članku.

Preberi več

Pravne zanke pri zaposlovanju in odpuščanju

Avtor — Zadnja sprememba 02.11.2016

Zaposlovanje in odpuščanje se slej ko prej znajde na repertoarju delovnih nalog slehernega podjetnika. Pri tem se mora slednji kot delodajalec zavedati, da je delovna zakonodaja nekoliko bolj naklonjena delavcu, saj se ta smatra kot šibkejša stranka v delovnem razmerju.

Preberi več

Uvozne dajatve (carine, DDV, trošarine)

Avtor — Zadnja sprememba 17.11.2016

Pri nakupovanju blaga iz tujine končna cena ni nujno enaka tisti ceni, ki jo določi prodajalec iz tujine. V nekaterih primerih je za uvoženo blago potrebno plačati še carino, trošarino in davek na dodano vrednost.

Preberi več

Uporaba leasinga pri poslovanju

Avtor — Zadnja sprememba 15.09.2016

Leasing je lahko močno poslovno orodje, če ga zna podjetnik smiselno uporabiti in se zanj odločiti v pravilnem trenutku. Zato je smiselno, da celovito predstavimo pojem leasinga in vse njegove oblike, vključno z njegovimi prednostmi in slabostmi.

Preberi več

Vas zanimajo plače javnih uslužbencev?

Avtor — Zadnja sprememba 05.09.2016

Ministrstvo za javno upravo je postavilo Portal plač, na katerem je možen vpogled v višino plač za vsako delovno mesto v javni upravi kot tudi pregled podatkov o masah posameznih tipov, vrst in virov sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju.

Preberi več

Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Avtor — Zadnja sprememba 14.10.2016

Podjetnik lahko sam plača akontacijo dohodnine po Univerzalnem plačilnem nalogu (UPN), preko sistema eDavki pa odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Več o tem kdaj, koliko in kako lahko to stori, si preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Kako ovrednotiti podjetje?

Avtor — Zadnja sprememba 31.08.2016

Pri določanju vrednosti podjetja gre vsakokrat za oceno, mnenje ali približni izračun, kajti vpliva mnogoterih faktorjev ni mogoče matematično omejiti prav zaradi njihove relativnosti, celo abstraktnosti. Pri ugotavljanju vrednosti podjetja gre tako za, sicer strokovno, vendar še vedno ugibanje.

Preberi več

Višja urna postavka za študentsko delo

Avtor — Zadnja sprememba 25.08.2016

Z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro občasnih in začasnih del, odrejeno s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se povišuje bruto urna postavka za opravljanje študentskega dela, in sicer iz 4,5 evra na 4,53 evra.

Preberi več

Predlogi davčnih sprememb za leto 2017

Avtor — Zadnja sprememba 25.08.2016

Vlada je objavila predloge davčnih sprememb za leto 2017. Poleg nadaljevanja t. i. Mramorjeve davčne reforme, ki znižuje obdavčitev dohodkov iz dela in povečuje davčno breme pravnim osebam, pa je vlada pripravila tudi predlog sprememb na področju pobiranja davkov.

Preberi več

Osebno dopolnilno delo v 2016

Avtor — Zadnja sprememba 26.08.2016

Ureditev osebnega dopolnilnega dela se je v letu 2015 nekoliko spremenila. Uvedlo se je izdajanje vrednotnic. Spremenjena pa je bila tudi letna omejitev dohodka, ki ga lahko posameznik zasluži na podlagi tovrstne vrste opravljanja dela. Kakšna je ta omejitev, preberite v nadaljevanju.

Preberi več

Odgovor strokovnjaka: Različne oblike dela

Avtor — Zadnja sprememba 21.03.2017

Poleg pogodb o zaposlitvi se kot pravne podlage za opravljanje različnih oblik dela uporabljajo avtorske in podjemne pogodbe, pogodba o poslovodenju, osebno dopolnilno delo, študentske napotnice, začasno in občasno delo upokojencev, pripravništvo, s.p. in ostale oblike gospodarskih subjektov.

Preberi več

Manjše trošarine za mikropivovarje

Avtor — Zadnja sprememba 09.08.2016

Vlada je prisluhnila malim proizvajalcem alkoholnih pijač in s spremembo Zakona o trošarinah zanje zmanjšala davčne obveznosti in odpravila nekatere administrativne ovire. Tako bodo po novem mikropivovarji za hektoliter piva s 5% vsebnostjo alkohola plačali trošarino v višini dobrih 30 evrov.

Preberi več