Aktualni razpisi v februarju

Avtor — 08.02.2012
V nadaljevanju si lahko preberete o razpisih, ki so bili objavljeni v tem tednu. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati. Tokrat vam predstavljamo dve novosti in šest še vedno aktualnih razpisov.
Aktualni razpisi v februarju

Aktualni razpisi v februarju. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti na področju razpisov v začetku februarja

  • Do 85 % sofinancirano čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško na področju gospodarskega in družbenega razvoja ter na področju trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Minimalno 1 partner iz vsake države, ki sodelujeta pri skupnem razvoju, pri skupnem izvajanju, imata skupno osebje ali skupno financiranje.
  • Spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja ranljivih ciljnih oseb za pravne osebe, ki imajo neprofitno delovanje. Tudi do 100 % sofinanciranja projekta.

Še vedno aktualni razpisi

  • Ugodni krediti za podjetja, ki želijo vlagati v raziskave in razvoj, možnost moratorija do 4 leta in doba odplačevanja do 12 let. Minimalna višina kredita 200.000.
  • Sofinanciranje občin za obnovo in razvoj vasi. Rok za oddajo je 25.2.2012.
  • Do 60 % sofinanciranje za gradbeno obrtniška dela, za posebna usposabljanja in za nakup nove opreme, za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 70 % sofinanciranja za kmetijska gospodarstva. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.
  • Nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe. Višina subvencije je 50 % ali 60 %. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.
  • Do 85 % sofinanciranje za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Rok za oddajo je 25.2.2012
  • Naslednje odpiranje za KNLB in DOLB je 1.3.2012, za UREE 7.3.2012. Prijave se že zbirajo.

Razpisi, ki prihajajo:

  • Javni razpis za ugodna posojila v podjetništvu, predvidoma februarja 2012 (Slovenski regionalno razvojni sklad).
  • Napoved razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013. Predvidena objava razpisa je meseca marca 2012.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: