Blaž Kos: Učinkovita komunikacija

Na človekovo osebno srečo in zadovoljstvo v veliki meri vpliva kakovost odnosov, tako zasebnih kot poslovnih. Ključ do dobrih odnosov pa je ravno učinkovita komunikacija. Človek je le toliko živ, kolikor lahko komunicira.

Neučinkovita komunikacija vodi do nesoglasij in konfliktov, kar pa niža dodano vrednost samega odnosa. Učinkovito komuniciranje je nedvomno pomembna veščina za uspešnost vsakega posameznika, enako seveda velja tudi za podjetnike.

Opredelitev komunikacije

Komunikacija je proces izmenjave podatkov in informacij za medsebojno sporazumevanje. Komuniciranje poteka z besedami, gibi, mimiko, in je veliko več kot le pogovarjanje. Tudi molk je seveda oblika komuniciranja. Komunikacija je vedno dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno medsebojno izmenjavo sporočil. Verjetno je smiselno tu še enkrat poudariti, da enako kot pri prezentiranju tudi pri komunikaciji velja, da imajo besede le 7% teže, ton glasu 38% in telesna mimika kar 55%.

Učinkovito komuniciranje

Če pogledamo strokovno definicijo, je učinkovita komunikacija med dvema osebama tista, pri kateri si prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je le–ta želel, da bi si. Učinkovita komunikacija je torej odvisna od učinkovitega pošiljanja in od učinkovitega prejemanja sporočil. Pri prenosu sporočila prihaja do motenj. To pomeni, da do prejemnika ne pride sporočilo, kot si ga mi želimo.

Pošiljanje sporočil

Prvi vidik učinkovite komunikacije je pošiljanje sporočil. Za to morajo biti izpolnjeni trije osnovni pogoji: sporočilo mora biti razumljivo, pošiljatelj mora biti zaupanja vreden (verodostojnost), pomembna pa je tudi povratna informacija o tem, kako je sporočilo vplivalo na prejemnika.

Vabljeni tudi k branju drugih člankov Blaža Kosa!

  Ko se odločimo, da bomo s komunikacijo izboljšali naše odnose, je pomembno, da jasno, kratko in jedrnato artikuliramo svoje sporočilo, seveda ob pravem času. To lahko privede do drastičnega izboljšanja naših odnosov.

  Sprejemanje sporočil

  Seveda je za dobro komunikacijo poleg učinkovitega oddajanja sporočil pomembno tudi učinkovito prejemanje sporočil. To temelji na sprotnem podajanju povratne informacije o naši zaznavi sporočila ter sporočanju povratne informacije na način, ki omogoča razjasnjevanje in nadaljevanje razgovora.

   Drugi pomembni element pri poslušanju je empatija. S poslušanjem sogovornika se skušamo postaviti v njegovo kožo in dejansko razumeti, kaj nam želi sporočiti. S tem večamo skupno ozemlje na zemljevidu in komunikacija je veliko boljša. In nazadnje, s parafraziranjem ugotovimo, ali je bilo sporočilo pravilno sprejeto in če smo eliminirali vse psihološke in semantične ovire. S tem lahko močno zvišamo vrednost marsikaterega odnosa, kar pa naj bi pripeljali do bolj zadovoljnega življenja.

   Vir: Blaž Kos

   Oznake: , ,
   SPIRIT logo
   MGRT logo
   EU logo

   Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

   Vse za podjetje