Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami?

FURS je pred kratkim izdal podrobnejša pojasnila o načinu davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami. Novost predstavlja predvsem razlaga obveznosti podjetij, ki izdajajo kriptožetone, v zvezi s plačilom DDV.  
Boste plačali davek od trgovanja s kriptovalutami

Naraščanje popularnosti poslovanja s kriptovalutami odpira tudi vedno nova pravna vprašanja. FURS zato nekatere dileme na področju davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami uspešno odpravlja v svoji obnovljeni razlagi te tematike. V članku za lažje razumevanje predstavljamo in povzemamo dosedanje smernice na tem področju.

Ureditev po Zakonu o dohodnini

Na kontekst kriptovalut lahko Zakon o dohodnini navežemo v primerih, ko dohodek s poslovanjem s kriptovalutami pridobi fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

  • Dohodki fizične osebe

Med obdavčljive dohodke fizične osebe spadajo vsi dohodki in izplačila, in sicer ne glede na njihovo obliko. Če zavezanec dohodek prejme v naravi, se njegova vrednost pri tem določi na podlagi primerljive tržne cene. Dohodnine z naslova prejema dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin zavezancu ni treba plačati. Enako velja tudi za kriptovalute. Dobiček, ki ga oseba pridobi s prodajo kriptovalut, ni predmet obdavčitve z dohodnino.

Dohodek, ki ga oseba doseže z rudarjenjem in ga prejme v obliki kriptovalute, po drugi strani spada med “druge dohodke” in se kot takšen tudi obdavči. Da je tak dohodek lahko obdavčen, je najprej potrebna njegova pretvorba. Pri tem se višina dohodka v evrih določi tako, da se upošteva vrednost kriptovalute v času prejema dohodka.

  • Dohodki fizične osebe, ki opravlja dejavnost

Za opravljanje dejavnosti se šteje opravljanje vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. V to kategorijo spada tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic. Za dohodek iz dejavnosti pri tem šteje vsak dohodek, ki ga oseba doseže s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Kot davčna osnova se pri tem upošteva doseženi dobiček.

Dobiček, ki ga oseba prejme iz trgovanja s kriptovalutami, ali dohodek iz rudarjenja, ki ga oseba opravlja kot dejavnost po Zakonu o dohodnini, je torej obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.

Davčna obravnava z vidika DDV

  • Rudarjenje kriptovalut ni predmet DDV

Tehnologija blockchain temelji na porazdelitvi dela ob potrjevanju transakcij. Rudarji potrdijo nova nakazila tako, da jih skupaj z dokazom opravljenega dela vključijo v nov blok. Delo potrjevanja verige blokov je zahtevno in zahteva veliko električne energije, zato rudarji za svoje delo pričakujejo določeno nagrado. Pri transakcijah se posledično večinoma zahteva provizija za vključitev v blok, ki pripade rudarjem in predstavlja dodatno motivacijo za njihovo delo.

Predmet DDV sta med drugim dobava blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru svoje dejavnosti. Iz opisa potrjevanja transakcij pri rudarjenju bi lahko sklepali, da gre za opravljanje storitev. Vendar pa morajo biti za to, da so storitve ali transakcije predmet DDV, izpolnjeni še dodatni pogoji. Eden od pogojev je obstoj pravnega razmerja med izvajalcem in prejemnikom storitve, v okviru katerega pride do njunega vzajemnega delovanja. Pri tem plačilo ponudniku storitve predstavlja vrednost, ki jo prejemnik da v zameno za prejeto storitev. Priti pa mora tudi do potrošnje oziroma porabe storitve.

Potrjevanje transakcij, ki ga opravijo rudarji za nagrado v obliki provizije, ni predmet DDV, če je provizija dana prostovoljno s strani osebe, ki opravi transakcijo. Z vidika rudarja gre namreč za storitev, ki mu ne daje nikakršnih pravic do prejema plačila. Provizije za potrditev transakcije imajo podoben namen kot napitnina. Takšna storitev bi bila podvržena DDV v primeru, da bi šlo za storitev, ki je opravljena za plačilo. To pomeni, da bi rudar prejel obvezno provizijo ali nove kriptovalute vsakič, ko bi potrdil transakcijo.

Rudarjenje kot tako ni predmet obdavčitve z DDV, saj ne pride do položaja, v okviru katerega bi nastalo pravno razmerje med ponudnikom in prejemnikom storitve. Med njima prav tako ne pride do vzajemnega delovanja. Rudarjenje nima določenih strank, saj nove kriptovalute samodejno ustvari omrežje. Takšne storitve pa bi bile podvržene DDV, če bi rudar za vsako potrditev transakcije prejel določeno plačilo.

  • Posredovanje menjalnih platform

Menjalne platforme delujejo kot posrednik in dejansko ne opravljajo menjalne storitve, čeprav njihova infrastruktura to omogoča. Nudijo trgovanje s kriptovalutami, njihove storitve pa niso v dovoljšni meri povezane z dobavo plačilnih sredstev, da bi lahko šlo za transakcije v zvezi z valuto ali za finančno storitev.

Storitve, ki jih nudijo menjalne platforme za bitcoin in ostale virtualne valute, so povezane s posredovanjem. Omogočajo neposredno trgovanje med uporabniki kriptovalut preko virtualne “tržnice”. Uporabnikom lahko uporabo programa zaračunajo. Opravljanje takšnih storitev za plačilo je predmet obdavčitve z DDV.

  • Storitve digitalnih denarnic

Elektronske ali digitalne denarnice so programske platforme, ki uporabnikom omogočajo medsebojno pošiljanje in prejemanje digitalnih valut. Plačljive storitve, ki jih takšne denarnice nudijo, so oproščene plačila DDV. Razlog tiči v njihovi neposredni povezavi z dajanjem takšnih valut na razpolago uporabnikom ter ustvarjanjem pravic in obveznosti v povezavi s plačilnimi sredstvi.

  • Kriptožetoni in DDV

V postopku prve ponudbe novih kriptožetonov (angl. initial coin offering, ICO) zagonsko podjetje izda lastni kriptožeton in ga ponudi svojim podpornikom. Ti v zameno za pridobitev kriptožetona na elektronsko denarnico podjetja nakažejo eno od splošno sprejetih kriptovalut. Zgolj izdaja kriptožetona v trenutku, ko še ni znano, za katere produkte in storitve se bo lahko zamenjal, ne zadostuje zagotovitvi pogoja neposredne povezave med opravljeno storitvijo in prejeto protivrednostjo, zato tudi ne bo predmet obdavčitve z DDV.

Kriptožetoni pa lahko že ob nastanku posedujejo določeno funkcionalnost. To pomeni, da njihovi kupci pridobijo možnost uporabe izdelka oziroma storitve ali da imajo žetoni značaj vrednostnega papirja, ki prinaša donos. V takšnem primeru je transakcija predmet obdavčitve z DDV.

S kriptožetonom je mogoče trgovati tudi na sekundarnem trgu, omogočena je menjava v ostale kriptovalute. Pri menjavi v npr. bitcoin kriptožeton nima funkcije plačilnega sredstva, zato bi bila morebitna provizija za menjavo oproščena plačila DDV.

  • Kriptožetoni in davčno potrjevanje

Za zavezance, ki v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost izdajajo račune in zanje prejmejo plačilo v obliki gotovine, velja obveznost davčnega potrjevanja računov. Kot plačilo z gotovino šteje vsako plačilo, ki ni neposredno nakazilo s transakcijskega računa kupca na račun prodajalca. V to kategorijo posledično spada tudi plačilo s kriptožetoni in kriptovalutami. Davčni zavezanec je dolžan izdati račun in ga potrditi v primerih, ko kriptožeton nastopa v funkciji plačilnega sredstva in se uporablja za plačevanje posameznih produktov in storitev.

ZDDV-1 določa obveznost izdaje računa za namene DDV za vse dobave blaga ali storitev in za prejeta predplačila. Zakon določa tudi izjeme, med katerimi je tudi opravljanje storitev finančnih transakcij.

V primeru menjave kriptožetona za drugo virtualno valuto ob zaračunani proviziji gre za opravljanje storitev finančnih transakcij, ki so oproščene plačila DDV. Račun je vseeno treba izdati in ga davčno potrditi, razen če izpolnjuje katero od zakonskih izjem.

Kriptožeton lahko nastopa v različnih funkcijah, zato se bodo od primera do primera razlikovale tudi obveznosti davčnih zavezancev in davčnega potrjevanja računov. Če bo zagonsko podjetje kriptožetone zgolj izdalo, pri tem pa še ni znano, za katere produkte in storitve jih bo mogoče zamenjati (ne nastopajo v funkciji plačilnega sredstva), ne bo nastala obveznost izdaje računa in njegovega potrjevanja.

Vir: FURS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
ICT akademija: Blokovne verige in bitcoin

ICT akademija: Blokovne verige in bitcoin

Zanimanje za kriptovalute, predvsem bitcoin, se v zadnjih letih povečuje. Na ICT akademiji boste spoznali tehnične in druge vidike priljubljenosti kriptovalut. Preberite več >>

Inovativna slovenska zavarovalniška platforma s prvo ponudbo kriptožetonov

Inovativna slovenska zavarovalniška platforma s prvo ponudbo kriptožetonov

Zagonsko podjetje InsurePal predstavlja platformo za zavarovanje, ki deluje na tehnologiji veriženja blokov in uvaja inovacijo po metodi socialnega vplivanja. Preberite več >>

Viberate bo med svoje uporabnike razdelil več kot milijon dolarjev

Viberate bo med svoje uporabnike razdelil več kot milijon dolarjev

Podjetje Viberate, ki je v začetku septembra s prvo javno ponudbo kriptožetonov zbralo skoraj 11 milijonov dolarjev, nadaljuje z razvojem svoje platforme in samega podjetja. Preberite več >>

So skoraj štirje milijoni bitcoinov za vedno izgubljeni?

So skoraj štirje milijoni bitcoinov za vedno izgubljeni?

Tako kot lahko zlate palice izginejo na dnu morja, evrski in drugi bankovci pa gorijo, lahko tudi bitcoini za vedno izginejo. Kako je to mogoče in koliko bitcoinov je izgubljenih? Preberite več >>

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Vstopate v svet kriptovalut? Poskrbite za varnost!

Svet kriptovalut radi označimo za divji zahod. Odsotnost regulative, na eni strani veliki zaslužki in na drugi velike izgube. Gre za industrijo, ki je zrasla v svetu programerjev in tehnično podkovanih posameznikov. Preberite več >>

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

Video: Spoznajte Blockchain v dveh minutah

V javnosti se vedno več govori o tehnologiji veriženja blokov oziroma blockchain. Ali veste, za kaj sploh gre? Oglejte si kratek video. Preberite več >>

Tudi v Sloveniji imamo kripto milijonarje

Tudi v Sloveniji imamo kripto milijonarje

Na letošnji lestvici najbogatejših Slovencev časnika Finance sta se pojavila tudi ustanovitelja borze za trgovanje s kriptovalutami Damijan Merlak in Nejc Kodrič. Preberite več >>

S SportyFi do financiranja športne kariere

S SportyFi do financiranja športne kariere

Zagonsko podjetje SportyFi želi s platformo, ki temelji na kriptovalutah, spremeniti način financiranja v športu. Kmalu se začne njihova kampanja ICO. Preberite več >>

dr. Peter Merc: »Dejanski potencial blockchaina se šele nakazuje«

dr. Peter Merc: »Dejanski potencial blockchaina se šele nakazuje«

O tehnologiji veriženja blokov se v zadnjem času veliko govori. Pred začetkom Blockchain Roadshowa, v okviru katerega boste spoznali blockchain in njegove potenciale, smo se pogovarjali z vodjo Blockchain Think Tanka dr. Petrom Mercem. Preberite več >>

Najbogatejši Slovenci leta 2017

Najbogatejši Slovenci leta 2017

Časopis Finance ponovno objavlja lestvico 100 najbogatejših Slovencev. Na vrhu letos ni sprememb, za največji skok pa sta poskrbela ustanovitelja kriptoborze Bitstamp. Preberite več >>

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Trendi digitalnega marketinga 2018

02.02.2018 od 15:00 do 19:00
Trendi digitalnega marketinga 2018

Pridružite se nam na letnem dogodku Trendi digitalnega marketinga in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od vsebinskega marketinga, spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje, kako na spletu prodati več, tega dogodka preprosto ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

09.02.2018 od 9:00 do 17:00
Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

Sanjate, da stranke pridejo k vam same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam na delavnici, na kateri se boste naučili, kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše blagovne znamke in dodatnega prihodka.
Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

23.02.2018 od 9:00 do 16:00
MP delavnica: Facebook oglaševanje

Facebook je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za povečanje prodaje. Na tokratni delavnici se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. S pomočjo Jureta Knehtla iz Adstar boste izvedeli, kako svoje oglase kar najbolje optimizirati za doseganje nadpovprečnih prodajnih rezultatov.
Preberite več >>

Vse za podjetje