Davčni fokus: Vnaprejšnji cenovni sporazum in zavezujoča informacija

Avtor — 19.07.2017
Vnaprejšnji cenovni sporazum oziroma APA sporazum je dogovor med davčnim zavezancem in davčnim organom, s katerim se določijo merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji. Metoda zavezujoče informacije pa podjetjem olajša načrtovanje letnih davčnih obveznosti.
Davčni fokus, vnaprejšnji cenovni sporazum, zavezujoča informacija

Davčni fokus: Vnaprejšnji cenovni sporazum in zavezujoča informacija. (Vir slike: Pixabay)

Vnaprejšnji cenovni sporazum (angl. advance pricing agreement; APA sporazum) in zavezujoča informacija (angl. advance ruling) sta instituta, ki podjetjem olajšata sodelovanje z davčnimi organi. Na ta način se lahko izognejo globam in nepredvidenim davčnim obveznostim. APA sporazum je institut, ki ga je uvedla novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v 14.a členu. Zavezujoča informacija je vsebovana v 14. členu ZDavP-2 in je bila v veljavi že prej.

APA sporazum

Gre za dogovor med podjetjem in davčnim organom (FURS), s katerim se določijo metodologija, predpostavke in druga merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji. V praksi to pomeni, da se podjetja z davčnimi organi dogovorijo, na kakšen način bodo določane cene med povezanimi podjetji, s čimer se izognejo globi zaradi napačno določenih transfernih cen.

Davčni zavezanec lahko zaprosi za sklenitev enostranskega, dvostranskega ali večstranskega APA sporazuma. Dvostranski APA sporazum temelji na skupnem dogovoru pristojnih organov po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki omogoča tako dogovarjanje, večstranski APA sporazum pa na skupnih dogovorih pristojnih organov po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki omogočajo tako dogovarjanje.

Pogoji za sklenitev APA sporazuma so našteti v 14.b členu ZDavP-2:

 • razgovor davčnega organa z davčnim zavezancem, preden ta vloži vlogo,
 • sodelovanje davčnega zavezanca med celotnim postopkom,
 • transakcija, ki je predmet APA sporazuma, mora imeti ekonomsko vsebino in resen namen izvedbe,
 • transakcija, ki je predmet sporazuma, mora imeti po sklenitvi sporazuma zagotovljeno primerno časovno obdobje trajanja oziroma ne gre za transakcijo, ki je po sklenitvi APA sporazuma pred svojim iztekom,
 • soglasje davčnega zavezanca in davčnega organa o vsebini APA sporazuma.

Davčni zavezanec mora nato enkrat letno poročati davčnemu organu o veljavnosti dogovorjenih kritičnih predpostavk in o vsaki prilagoditvi sporazuma (14.c člen ZDavP-2). O vseh spremembah, ki niso skladne z merili, določenimi v APA sporazumu, mora davčni zavezanec davčni organ obvestiti najkasneje v roku 30 dni.

APA sporazum lahko preneha:

 • kot je določeno v samem sporazumu,
 • s potekom časa, za katerega je bil sklenjen,
 • če davčni zavezanec ne poroča o izvajanju sporazuma,
 • če se bistveno spremenijo pogoji, ki vplivajo na primernost izbrane metodologije za določitev transferne cene, in se sporazum ne spremeni.

Zavezujoča informacija

Namen zavezujoče informacije je, da se zavezancem za davek (ne le davčnim zavezancem) ponudi možnost, da vnaprej pridobijo informacijo o bodoči davčni obveznosti. Zavezanec za davek lahko od generalnega finančnega urada zahteva, da izda pisno obvestilo o tem, kako bodo obravnavane njegove nameravane transakcije oziroma nameravani poslovni dogodki (nameravane aktivnosti). To obvestilo je t. i. zavezujoča informacija, ki zavezuje davčni organ, da bo davčna obveznost znašala toliko, kot je znašala ocena. Zavezujoča informacija ne zavezuje davčnega organa, če temelji na netočnih ali nepopolnih podatkih, ki jih je zavezanec za davek navedel v vlogi, ali če aktivnost zavezanca za davek nima v vlogi navedene ekonomske vsebine. V tem primeru davčni organ zavezujočo informacijo prekliče. Davčni organ lahko izdano zavezujočo informacijo nadomesti, če naknadno ugotovi, da je pri njeni izdaji nepravilno uporabil materialno pravo, ali če je bila izdana v zvezi z nameravano aktivnostjo, ki je ponavljajoče narave oziroma v času preklica še ni dokončana.

Zavezujoča informacija ni zavezujoča, če se zavezanec za davek ne obnaša v skladu z napovedano davčno aktivnostjo.

Podjetje (zavezanec za davek), ki ga zanima ocena bodoče davčne obveznosti glede na bodoče poslovne dogodke, lahko vloži vlogo, ki mora vsebovati naslednje sestavine:

 • natančen opis nameravane aktivnosti (poslovni dogodki, transakcije, značilnosti, ipd.),
 • izjavo zavezanca za davek, če je bila ista aktivnost že kdaj predmet davčne napovedi, davčnega ali sodnega postopka,
 • dokumente kot podlago zatrjevanih transakcij (pogodbe, poslovni načrt ipd.),
 • navedbo kontaktne osebe.

Viri: Zakon o davčnem postopku, Transferne cene: Vnaprejšnji cenovni sporazum (APA sporazum), Zakon o davčnem postopku: Zavezujoča informacija

Preberite tudi
Odškodninska odgovornost po ZGD

Odškodninska odgovornost po ZGD

Ob osamosvojitvi si velika večina državljanov ni niti v sanjah predstavljala, kako bo v naslednjih dvajsetih letih država dopustila nekaterim prijateljskim, s politiko interesno povezanim posameznikom, masovno krajo družbenega premoženja, razprodajo poslovne morale, masovna odpuščanja ipd.

Preberite več >>
Oblike dela za upokojence

Oblike dela za upokojence

Za upokojence je na voljo kar nekaj oblik opravljanja dela, ki pa različno vplivajo na pravico do prejemanja pokojnine. Upokojenec lahko poleg zaposlitve delo opravlja preko s.p. ali d.o.o., civilnih pogodb, osebnega dopolnilnega dela in kratkotrajnega dela.

Preberite več >>
Načini zaprtja d.o.o.

Načini zaprtja d.o.o.

Obstaja omejeno število načinov, na katere je možno zapreti d.o.o., in sicer redna ali prisilna likvidacija, prenehanje po skrajšanem postopku, izbris in stečaj. V prispevku so omenjeni postopki predstavljeni s postopkovno-formalnega in stroškovnega vidika.

Preberite več >>
Samozaposleni v kulturi

Samozaposleni v kulturi

Samostojni delavci v kulturi uživajo poseben status, saj morajo za status zaposlenega posebej zaprositi na ministrstvu za kulturo. Samozaposleni v kulturi so tisti ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno sprecializiran poklic s področja kulture.

Preberite več >>
Ustanovitev podjetja s strani tujca

Ustanovitev podjetja s strani tujca

Tujec lahko v Sloveniji ustanovi kapitalsko gospodarsko družbo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo potrebuje slovensko davčno številko, za zaposlitev v njej enotno dovoljenje oz. prijavo dela zastopnika ter ostale podatke, potrebne za ustanovitev d.o.o..

Preberite več >>
Kaj je skrbni pregled poslovanja?

Kaj je skrbni pregled poslovanja?

Skrbni pregled (angl. due diligence) je storitev, ki jo opravljajo odvetniške, svetovalne, računovodske in druge pisarne oziroma podjetja, da naročnika podrobno seznanijo s poslovanjem in finančnimi tveganji drugega podjetja.

Preberite več >>
Del plače za poslovno uspešnost

Del plače za poslovno uspešnost

Zakon o dohodnini določa davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost. V to kategorijo sodijo 13. plača, božičnica, letna nagrada ipd., če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, kolektivni pogodbi na ravni podjetja ali pogodbi o zaposlitvi.

Preberite več >>
Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Bližina države, dokaj dobro poznavanje razmer v njej in poslovni interesi so poglavitni razlogi, da se za ustanovitev podjetja na Hrvaškem še vedno zanima precej slovenskih državljanov. Razlogi za registracijo podjetja v naši južni sosedi pa so pogosto tudi povsem administrativne narave.

Preberite več >>
Pasti podjemne pogodbe

Pasti podjemne pogodbe

V spominu mi je ostal mlajši podjetnik s štajerskega konca, katerega poslovni načrti so razkrivali njegovo megalomansko naravo. Ker poznam kar nekaj podjetnikov s »totega« konca, sem hitro presodil, da je tipičen predstavnik hiperaktivnih poslovnežev z velikimi očmi z vzhoda Slovenije.

Preberite več >>
Kako izbrisati podjetje iz sodnega registra

Kako izbrisati podjetje iz sodnega registra

Namen dotičnega besedila je opisati postopek izbrisa družbe iz sodnega registra po skrajšanem postopku (brez likvidacije). V praksi se pojavljajo primeri, ko podjetniki zaradi različnih razlogov »ohranjajo podjetje pri življenju« (oddajajo bilance na AJPES), čeprav podjetje ne posluje.

Preberite več >>
Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje