Ime podjetja

Po zakonu o gospodarskih družbah je firma ime, s katerim podjetje posluje. Pri določanju firme je potrebno upoštevati številna pravila, posebno pozornost pa moramo posvetiti tudi izbiri imena, ki je navadno prvi podatek o podjetju, s katerim pride stranka v stik.
Ime podjetja

Ime podjetja (Vir slike: sxc.hu)

Pravila v zvezi s firmo podjetja ureja zakon o gospodarskih družbah. Firma družbe se mora po načelu izključnosti jasno razlikovati od firm drugih družb.

Firma mora biti v slovenskem jeziku in ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav in mednarodnih organizacij. Zakonsko so opredeljene tudi nekatere izjeme in omejitve. V primeru, da firma krši zakonske določbe ali se ne razlikuje dovolj jasno od že registriranih firm v Sloveniji, registrski organ zavrne njen vpis v register. Ukrepa lahko tudi že registrirana družba s podobno ali z enako firmo in s tožbo zahteva opustitev firme novega podjetja, njen izbris iz registra in odškodnino, kar lahko stori v treh letih po vpisu podobne firme v register.

Pri poslovanju mora družba uporabljati firmo v takšni obliki, kot je bila vpisana v register, lahko pa uporablja tudi skrajšano firmo, ki je izpeljana iz firme in se mora prav tako razlikovati od firm drugih družb ter se vpisati v register.

Po zakonu lahko firma poleg obveznih sestavin in oznake organizacijske oblike (npr. s p., d.o.o.) vsebuje tudi dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označijo, a ne smejo biti zavajajoče glede vrste ali obsega poslovanja (npr. Diskont d.o.o.), prav tako pa ne smejo biti preveč podobne firmi oziroma znaku razlikovanja drugega podjetja in kršiti pravic drugih oseb.

Več si preberite v članku: Ime podjetja >>

Oznake: , , , ,