Kako sestaviti učinkovito prodajno ekipo?

Prodajno osebje je za podjetje ključnega pomena, saj je ne glede na kvaliteto vaše ponudbe prodajalec tisti, ki dokončno sklene posel. Zato sestavite učinkovito ekipo prodajalcev, ki bo pritegnila kupce. Pri tem si pomagajte z naslednjimi nasveti.
Kako sestaviti učinkovito prodajno ekipo?

Dobra prodajna ekipa lahko pripomore k večji uspešnosti prodaje.

1. Prodajnega osebja ne zaposlujte prezgodaj, saj lahko v začetnem obdobju poslovanja za prodajo poskrbite sami. Prav tako ne zaposlite več prodajalcev hkrati, saj morate najprej spoznati katere lastnosti prodajnega osebja najbolje vplivajo na prodajo.

2. Ko boste zaposlovali več kot tri prodajalce si olajšajte kontrolo nad prodajo s CRM sistemom kot je npr. Salesforce.com.

3. Uporabljajte metode prodaje, ki se izkažejo za učinkovite.

4. Sistem nagrajevanja uspešnosti naj bo čim bolj preprost. Pomembno je tudi, da poleg sklenjenih prodaj nagradite zadovoljstvo potrošnikov, saj boste s tem motivirali prodajalce, da s strankami navežejo pozitivne odnose.

5. Seznanite se s finančnim vidikom prodaje. Ugotovite koliko znašajo stroški pridobitve novega kupca, kar izračunate tako, da seštejete mesečne stroške prodajnega osebja, tržnikov in tržnih kampanj, ter jih delite s številom pridobljenih kupcev. Če prihodki na stranko znašajo več kot stroški njene pridobitve, lahko začnete razmišljati o zaposlitvi dodatnih prodajalcev.

6. Redno pregledujte tudi podatke o vrsti in količini prodanega blaga, kdaj in kdo je sklenil posel, ter s pomočjo tega ocenite učinkovitost zaposlenih in jih tudi primerno nagradite.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: ,