Kakšen je potek postopka registracije znamke EU?

Pri zbiranju informacij o registraciji znamke EU so podjetniki pogosto presenečeni, ko se seznanijo s časovnim okvirom postopka. Od vložitve prijave, pa do dejanske registracije znamke postopek namreč lahko traja tudi 7 mesecev. Kljub temu da je postopek dolg, pa ima prijavitelj že od vložitve prijave prednost do uporabe imena znamke pred morebitnimi kasnejšimi prijavitelji takšnih znamk.
postopek registracije znamke

Postopek registracije znamke je kompleksen in poteka v več fazah. (Vir slike: Pixabay)

Izbiri primernega imena blagovne znamke in preverbi razpoložljivosti imena na izbranem teritoriju, kjer naj bo znamka registrirana, sledi priprava dokumentacije za vložitev prijave za registracijo znamke. Prijavo se lahko vloži elektronsko, kar je v večini primerov najbolj enostaven, uporabniku prijazen in najhitrejši način.

Po vložitvi prijave in plačilu pristojbin za registracijo je delo prijavitelja načeloma končano, razen v določenih primerih (vložen ugovor ali nepravilnosti v prijavi). Od trenutka vložitve prijave je torej na potezi urad za intelektualno lastnino EU (EUIPO), ki prijavljeno znamko preuči in preveri, ali je znamko mogoče objaviti in nato registrirati. Ta postopek poteka v več korakih.

Niste prepričani, ali bi registrirali SLO ali EU blagovno znamko? Preberite članek Kakšna je razlika med slovensko znamko in znamko EU >>

1. Obdobje preizkušanja

Prva faza preizkušanja prijave poteka od datuma prejema prijave pa vse do njene objave. V tem časovnem okviru urad opravi več dejanj, ki služijo preverjanju izpolnjevanja temeljnih pogojev za registracijo znamke.

Klasifikacija

Urad najprej preveri ali prijava vsebuje vse obvezne in potrebne osnovne informacije. To so predvsem zahteva za prijavo, pravilno naveden imetnik, grafični prikaz znamke ter seznam blaga in storitev. V enem mesecu od vložitve prijave je potrebno poravnati tudi pristojbine za registracijo.

Ko urad potrdi, da prijava vsebuje vse zahtevane informacije, se podrobneje osredotoči na sam seznam blaga in storitev. Blago in storitve, za katere se zahteva varstvo, se podrobno pregledajo. S tem urad preveri, ali so pravilno razvrščeni po razredih in ali je bila njihova narava jasno opredeljena. Pri vlaganju prijave in sestavljanju seznama blaga in storitev se lahko uporabi tudi usklajena podatkovna zbirka, ki vključuje izraze, ki so jih odobrili vsi nacionalni uradi za intelektualno lastnino v EU. Uporaba zbirke torej omogoča, da bo seznam samodejno sprejet, prijava pa bo obdelana hitreje.

Formalnosti

Naslednji korak v obdobju preizkušanja je pregled izpolnjevanja formalnosti prijave. Preverijo se vse podrobnosti navedene v prijavi – predvsem podpis, jezik prijave, podatki o lastniku in/ali zastopniku ter morebitne zahteve za prednostno pravico in/ali prednost starejše znamke.

Absolutni razlogi za zavrnitev

Ko urad ugotovi, da je formalnostim zadoščeno, preuči ime in prikaz znamke. S tem preveri ali znamka dosega zadostni razlikovalni učinek in potrdi, da ni opisne narave. Znamke, ki vključujejo preveč opisne izraze ali pa so splošne narave, ne morejo biti registrirane, na kar urad pazi po uradni dolžnosti.

Prevod

Prijavo za znamko je potrebno tudi prevesti, tako da se podrobnosti o njej lahko objavijo v vseh uradnih jezikih EU. Koraku prevajanja se je mogoče izogniti, če prijavitelj blago in storitve za znamko izbere iz usklajene podatkovne zbirke. V zbirki so namreč že zagotovljeni vsi uradni prevodi izrazov.

Če pri preizkušanju prijave urad odkrije nepravilnosti, bo prijavitelja o tem obvestil. Rok za odpravo pomanjkljivosti in odgovor na obvestilo je dva meseca, možno pa je tudi njegovo dvomesečno podaljšanje. Če prijavitelj ne odgovori na poziv, oziroma če nepravilnosti niso odpravljene v celoti, se izda končna odločitev, s katero je prijava v celoti ali delno zavrnjena. Če bo to glede na primer ustrezno, pa lahko urad spremeni tudi podrobnosti v prijavi (npr. izbriše opis znamke, doda zahtevano barvo). Če z rezultatom prijavitelj ni zadovoljen, ima pravico do pritožbe.

2. Objava prijave in obdobje za ugovor.

Če so formalnosti v prijavi izpolnjene, se prijava znamke objavi v 23 uradnih jezikih EU. Od datuma prijave imajo tretje stranke, ki menijo, da prijavljena znamka ne bi smela biti registrirana, 3 mesece časa za ugovor, ki ga ob plačilu pristojbin vložijo neposredno pri uradu. Običajno se ugovor vloži iz razloga obstoja prejšnje pravice, če po mnenju osebe, ki ugovarja, obstaja možnost, da bo prijavljena znamka njegovi pravici nasprotovala. Prijavi znamke lahko ugovarjajo prijavitelji znamk ali imetniki že registriranih znamk.

3. Registracija

Če ugovor na prijavo znamke ni vložen, se znamka registrira, registracija pa se objavi. Urad izda tudi potrdilo o registraciji (v elektronski obliki), ki je javno dostopno na spletni strani urada. V večini primerov, ko je zahtevano potrdilo o registraciji znamke, zadostuje sklicevanje na podatkovno zbirko eSearch. V določenih primerih pa se lahko od imetnika zahteva tudi bolj uraden dokument. Takrat lahko imetnik znamke od urada zahteva tudi (ne)overjene kopije potrdila o registraciji.

Registracija znamke velja 10 let, po preteku časa pa jo je možno ob plačilu pristojbin obnoviti neomejenokrat.

4. Pritožba

Pritožbo lahko vloži kdorkoli, na kogar ima odločba negativen učinek. Vložitev pritožbe je mogoča preko spletnega orodja na strani urada, eAppeal, kar olajša postopek in ga pospeši.

Po registracije znamke

Delo podjetnika se z odločbo o registraciji znamke seveda šele prične. Od njega je namreč odvisno, v kakšni meri bo izkoristil pravice, ki mu jih nudi zaščita njegove znamke. Podjetnik naj znamko uporablja na način, s katerim jasno pokaže, da je njegova znamka zaščitena in registrirana, saj to lahko odvrne konkurente od morebitnih kršitev. Kot dokaz o registraciji znamke lahko podjetnik uporabi znak ®, ob znamki pa lahko navede tudi številko svoje znamke EU.

Smiselno je spremljati tudi uradne baze znamk in redno preverjati ali morebiti ni bila vložena prijava za podobno ali enako znamko, za enako ali podobno blago in storitve. V tem primeru lahko imetnik znamke pravočasno ukrepa in na takšne prijave vloži ugovor, za kar ima časa 3 mesece od objave prijave sporne znamke. Če je bila takšna znamka že registrirana, bo potrebno zadevo reševati po sodni poti.

Vir: EUIPO

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine. Preberite več >>

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

Koronavirus: Kaj bo z mojo znamko?

V luči trenutnih razmer po več državah EU že veljajo izredne razmere. V Španiji in Švici, državah kjer imata sedež Evropski urad za intelektualno lastnino (EUIPO) in Mednarodna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) ukrepi zoper širjenje koronavirusa zadevajo tudi postopke, ki tečejo v zvezi z registracijo znamk, modelov in patentov. Preberite več >>

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike prekinil sodelovanje z Amazonom

Nike je preko platforme za spletno prodajo Amazon od leta 2017 prodajal del svojih izdelkov. Po dveh letih se je odločil za prekinitev sodelovanja, saj se bo raje osredotočil na direkten pristop do svojih strank. Preberite več >>

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Apple ohranja naziv najdražje blagovne znamke na svetu

Interbrand je pred kratkim objavil posodobljeno lestvico stotih največ vrednih blagovnih znamk na svetu. V svojem poročilu navaja, da Apple letos ostaja najbolj vredna znamka na svetu. Drugo in tretje mesto na lestvici največ vrednih znamk pa sta zasedla Google in Amazon. Preberite več >>

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Barva kot glavni razlog za nakup določenega izdelka

Ko se znajdemo sredi prodajalnih polic ali pa pregledujemo spletne strani, ki nam nudijo številne izdelke, imajo na nas pomemben vpliv tudi barve. Kako posamezne barve vplivajo na potrošnike? Nekatere nas pomirjajo, druge v nas vzbudijo optimizem, spet tretje pa spodbudijo nakupovalni učinek. Preberite več >>

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Registrirajte blagovno znamko na ravni EU

Če poslujete samo v Sloveniji, ta članek ni namenjen vam. Če pa sklepate posle tudi izven dežele pod Alpami, oziroma razmišljate o širitvi svojega relevantnega trga tudi v sosednje države, se vam izplača razmisliti o zaščiti vašega največjega aduta na ravni EU. Preberite več >>

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Obstaja več razlogov, zakaj registrirati blagovno znamko

Odločitve potrošnikov so v veliki meri odvisne od blagovnih znamk in od stopnje zaupanja, ki ga določena blagovna znamka predstavlja. Vsako resno podjetje mora zato že od samih začetkov težiti k temu, da razvije prepoznavno blagovno znamko. Preberite več >>

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Izboljšajte vidnost vaše blagovne znamke na spletu

Optimizacija spletne strani predstavlja temelj za močno prisotnost blagovne znamke na spletu. Podjetjem namreč ne prinaša zgolj novega "organskega" prometa, temveč na njihovo spletno stran privablja tudi tiste interesente, ki so z njihovo blagovno znamko že seznanjeni. Preberite več >>

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Na kaj paziti pri izbiri imena znamke?

Pravočasna registracija blagovne znamke vam lahko kasneje prihrani veliko sivih las. V članku zato tokrat predstavljamo nasvete, na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri primernega imena vaše blagovne znamke. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje