Koledar poslovnih obveznosti za februar 2017

Avtor — 03.02.2017
Da bi vam olajšali upravljanje vaših finančnih podatkov, smo na portalu mladipodjetnik.si pripravili posebno rubriko - koledar poslovnih dogodkov za prihajajoči mesec. V tabeli boste našli pomembne datume obveznih predložitev podatkov.
Koledar poslovnih obveznosti za februar 2017

Koledar poslovnih obveznosti za februar 2017

Na našem podjetniškem portalu si poglejte seznam pomembnih datumov, ki se jih mora držati vsak podjetnik pri plačilu prispevkov ustreznim organom.

Datumi so pomembni predvsem za sledeče zavezance:

  • samozaposlene podjetnike,
  • družbenike enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe,
  • javni sektor,
  • pravne osebe (tako iz javnega kot tudi iz zasebnega sektorja) in
  • fizične osebe.

Datume je dobro poznati, saj je pomembno, da podjetnik ne zamudi zakonsko določenih rokov za oddajo različnih poročil oziroma za plačilo davkov ter drugih nakazil v državno blagajno. Le tako se namreč lahko izogne sankcijam. V kolikor ga imate, vas bo na pomembne datume opozorilo tudi vaše računovodstvo ali računovodski servis.

Rok Poročilo Zavezanci
6.2.2017 Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane Fizične osebe
6.2.2017 Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarski dejavnost Fizične osebe
6.2.2017 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov Fizične osebe
15.2.2017 Prispevki za socialo za popoldanski s.p. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.2.2017 Prispevki za socialo za samozaposlene Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.2.2017 Prispevki za socialno varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe Družbeniki enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe
15.2.2017 Intrastat poročilo Pravne osebe
15.2.2017 ETN – poročanje o prodajah in najemih, sklenjenih v preteklem mesec Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.2.2017 Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.2.2017 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
20.2.2017 FURS – Rekapitulacijsko poročilo in hkrati DDV-O Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
20.2.2017 Statistika finančnih računov – IV. četrtletje 2016 Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13
20.2.2017 Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T Pravne osebe
23.2.2017 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot – zavezanci
28.2.2017 FURS – obračun in plačilo DDV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
28.2.2017 Poročilo o dobavi blaga in storitev Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
28.2.2017 Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
28.2.2017 Banka Slovenije – poročilo SKV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
28.2.2017 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni sektor)
28.2.2017 Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij
28.2.2017 Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke) Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank)
28.2.2017 Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem Fizične osebe
28.2.2017 Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU Fizične osebe
28.2.2017 Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov Fizične osebe
28.2.2017 Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Fizične osebe
28.2.2017 Napoved za odmero dohodnine od drugih obresti Fizične osebe
28.2.2017 Napoved za odmero dohodnine od dividend Fizične osebe


Oznake: