Koledar poslovnih obveznosti za marec 2017

Avtor — 06.03.2017
Da bi vam olajšali upravljanje vaših finančnih podatkov, smo na portalu mladipodjetnik.si pripravili posebno rubriko - koledar poslovnih dogodkov za prihajajoči mesec. V tabeli boste našli pomembne datume obveznih predložitev podatkov.
Koledar poslovnih obveznosti za marec 2017

Koledar poslovnih obveznosti za marec 2017 (Vir slike: Pixabay.com)

Na našem podjetniškem portalu si poglejte seznam pomembnih datumov, ki se jih mora držati vsak podjetnik pri plačilu prispevkov ustreznim organom.

Datumi so pomembni predvsem za sledeče zavezance:

  • samozaposlene podjetnike,
  • družbenike enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe,
  • javni sektor,
  • pravne osebe (tako iz javnega kot tudi iz zasebnega sektorja) in
  • fizične osebe.

Datume je dobro poznati, saj je pomembno, da podjetnik ne zamudi zakonsko določenih rokov za oddajo različnih poročil oziroma za plačilo davkov ter drugih nakazil v državno blagajno. Le tako se namreč lahko izogne sankcijam. V kolikor ga imate, vas bo na pomembne datume opozorilo tudi vaše računovodstvo ali računovodski servis.

Rok Poročilo Zavezanci
10.3.2017 Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb 2/2017 Pravne osebe
15.3.2017 Prispevki za socialo za popoldanski s.p. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.3.2017 Prispevki za socialo za samozaposlene Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
15.3.2017 Prispevki za socialno varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe Družbeniki enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe
15.3.2017 Intrastat poročilo Pravne osebe
15.3.2017 ETN – poročanje o prodajah in najemih, sklenjenih v preteklem mesec Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.3.2017 Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.3.2017 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
20.3.2017 FURS – Rekapitulacijsko poročilo in hkrati DDV-O Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
20.3.2017 Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T Pravne osebe
23.3.2017 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot – zavezanci
30.3.2017 Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
31.3.2017 FURS – obračun in plačilo DDV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2017 Poročilo o dobavi blaga in storitev Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2017 Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2017 Banka Slovenije – poročilo SKV Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2017 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni sektor)
31.3.2017 Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetniki, društva, politične stranke
31.3.2017 Poročila o prostovoljstvu: društva Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij
31.3.2017 Odprema prve tranše informativnih izračunov dohodnine Fizične osebe
31.3.2017 Priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo Fizične osebe
31.3.2017 Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov Fizične osebe
31.3.2017 Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
31.3.2017 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb Pravne osebe 
31.3.2017 Obračun davka na bilančno vsoto bank Pravne osebe 
Oznake: