Najavljenih je nekaj novih razpisov

Avtor — 27.09.2016
Ministrstva so objavila najave razpisov do konca leta 2016. Velikokrat se je že izkazalo, da je ob odprtju razpisa zelo malo časa za oddajo vloge in podjetja na oddajo še niso pripravljena. Tokrat imate podjetniki možnost, da to popravite.
Najavljenih je nekaj novih razpisov

Najavljenih je nekaj novih razpisov (Vir slike: Pixabay.com)

Procesni vavčer

Objavljen: predvidoma oktobra 2016 (zaradi želje po čim večji porabi sredstev v letu 2016 bi želeli razpis objaviti čimprej)

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……)

Upravičenci: Mala in srednje velika podjetja z najmanj 10 zaposlenimi

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev

Višina sofinanciranja: do 50 % financiranje

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 20.000 EUR/podjetje

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: predvidoma novembra 2016 

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev v 2016: 8.000.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem multi- in inter-disciplinarnih znanj (kreativnost, design, druge netehnološke rešitve).

Upravičenci: podjetja v RS ne glede na velikost

Upravičeni stroški: stroški osebja, posredni stroški, stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 200.000 EUR

Pilotni/demonstracijski projekti

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Trajanje: 2016 do maksimalno 2 leti

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije (področja Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti)

Upravičenci: MSP, velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški in drugi stroški poslovanja

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 2.500.000 EUR

Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih

Višina sofinanciranja: do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 5.000 EUR/podjetje

Dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve.

Višina sofinanciranja: do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 15.000 EUR/podjetje

Vir: Tiko-pro.si

Oznake: