Najem stanovanjskega kredita

Najem kredita za nakup ali gradnjo nepremičnine je zelo pomembna odločitev, kjer se je predhodno potrebno dobro pozanimati pod kakšnimi pogoji nudijo kredite različne banke. V tem članku bomo predstavili predvsem katere pogoje morate izpolnjevati, da vam banka lahko odobri kredit in kako se določa kreditna sposobnost pri posameznih bankah.
stanovanjski kredit, hipoteka

Kreditojemalec pridobi pravico do kredita s sklenitvijo kreditne pogodbe, po prehodnem izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih v skladu z zakonskimi določbami in s svojo notranjo politiko določajo banke. Višina kredita, ki ga banka odobri, je odvisna od več dejavnikov kot so kreditojemalčeva kreditna sposobnost, vrsta zavarovanja, doba odplačevanja, obrestna mera in znesek nepremičnine v kupoprodajni pogodbi.

Pogoji za odobritev kredita

Za stanovanjski kredit lahko zaprosijo polnoletne osebe, ki so v rednem delovnem razmerju ali upokojene in na račun na banki prejemajo redne mesečne prilive (plača, pokojnina, renta). V primeru zaposlitve za določen čas nekatere banke omogočajo možnost, da lahko kreditojemalec v primeru pridobljene izjave delodajalca o nameri podaljšanja pogodbe o zaposlitvi ali ob kreditno sposobnem sokreditojemalcu prav tako izpolni pogoj, za odobritev kredita.

Pri večini bank se za stanovanjske kredite, zavarovane preko zavarovalnice, zahteva slovensko državljanstvo. Stanovanjski kredit z zastavno pravico na nepremičnini, pa lahko po odobritvi uprave banke pridobi tudi tuj državljan s področja Evropske unije. Določene banke zahtevajo, da ima kreditojemalec prijavljeno tudi stalno prebivališče v Sloveniji. Poleg tega imajo banke tudi zgornjo omejitev starosti, do katere si lahko pridobite kredit, pri čemer se zgornja meja določa na podlagi starosti, ki jo kreditojemalec doseže ob izteku kredita. V večini bank se ta giblje okoli 70 let starosti, vendar lahko variira odvisno od notranje politike posamezne banke in od vrste zavarovanja kredita (hipoteka, življenjsko zavarovanje). Kreditodajalec mora v postopku pridobivanja kredita tudi oceniti vašo kreditno sposobnost, kar pomeni, da bo pridobil vsaj podatke o vaših prihodkih, izdatkih in premoženju ter vas preveril v bazi SISBON. SISBON je slovenski informacijski sistem bonitet, v katerega banke, hranilnice in leasing podjetja sporočajo podatke o svojih komitentih.

Pri večini bank za pridobitev kredita ni potrebno, da ste komitent banke, je pa od tega velikokrat odvisna višina obrestne mere.

Kako se določa kreditna sposobnost

Osnova za izračun kreditne sposobnosti je višina in nezasedenost mesečnega prihodka. Poleg tega lahko različne banke pri preverjanju kreditne sposobnosti preverjajo med drugim še število vzdrževanih članov v gospodinjstvu, prosti razpoložljivi denarni tok gospodinjstva, število nepremičnin v lasti, podatke o zaposlitvi (delovno mesto, delovna doba pri delodajalcu, panoga delodajalca), stopnjo izobrazbe in poklic. Vse to je potrebno všteti v končno odločitev ali je kreditojemalec sposoben prejeti kredit in ga tudi v dogovorjenem roku vrniti vred z obrestmi oziroma ali je kreditojemalec kreditno sposoben.

S 1.11.2020 je začel veljati Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Uradni list RS, št. 64/19), katerega je sprejel Svet Banke Slovenje. Sklep določa omejitve ročnosti potrošniških kreditov in določitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga ter letnim neto dohodkom kreditojemalca, to razmerje pa po odločitvi Banke Slovenije velja tudi za stanovanjske kredite.[1] Tako se s sprejetjem sklepa Banke Slovenije v letni strošek servisiranja celotnega dolga vključujejo stroški servisiranja kredita, ki je predmet nove kreditne pogodbe, ter zneski vseh ostalih neporavnanih kreditnih pogodb, tudi leasinških, z izjemo dolgov, povezanih s kreditnimi karticami in limiti. V letni neto dohodek potrošnika so vključeni prejemki iz vseh dohodkovnih virov, kot jih opredeljuje Zakon o dohodnini, ki niso izvzeti iz izvršbe, z izjemo enkratnih in občasnih prejemkov (npr. jubilejne oziroma izredne nagrade).

Ne glede na višino dohodka mora kreditojemalcu po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače, kar znaša v letu 2020 714.84 EUR. V primeru, da kreditojemalec preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, ki ga prejema za preživljanje te osebe (npr. znesek za preživljanje enega otroka znaša 237,29 EUR oziroma 118,5 EUR, če ga kreditojemalec vzdržuje skupaj s partnerjem).

V spodnji tabeli so prikazani o prihodkih, ki jih posamezne banke upoštevajo pri določanju kreditne sposobnosti (opomba: prihodki, ki se upoštevajo pri določanju kreditne sposobnosti kreditojemalca so splošni in se lahko spreminjajo pri posamezni ponudbi, saj se vsaka kreditna pogodba sklepa individualno in je prirejena na konkretni primer).

Banka/Hranilnica Osnova za določanje kreditne sposobnosti
Abanka Neto plača (ostali prihodki se obravnavajo individualno glede na konkretni primer)
Banka Intesa Sanpaolo Neto plača (ostali prihodki se obravnavajo individualno glede na konkretni primer)
Banka Sparkasse Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica + povprečje vseh rednih, dokazljivih dohodkov v zadnjih 12 mesecih (najemnine ali dohodki iz samozaposlitve, avtorski honorar itd.)
BKS Bank AG Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica + povprečje vseh rednih, dokazljivih dohodkov v zadnjih 12 mesecih (najemnine ali dohodki iz samozaposlitve, avtorski honorar itd.)
Delavska hranilnica Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica + dohodki iz najemnine (kolikšni del teh prihodkov se upošteva je odvisno od konkretnega primera)
Deželna banka Slovenije Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica
Gorenjska banka Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica + povprečje vseh rednih, dokazljivih dohodkov v zadnjih 12 mesecih (najemnine ali dohodki iz samozaposlitve, avtorski honorar itd.)
Lon Neto plača
NLB Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + regres + božičnica + dohodki iz najemnine (50%-80% najemnine odvisno od dolžine najemnega razmerja)
NKBM Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela
Primorska hranilnica Vipava Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela (ostali prihodki se obravnavajo individualno glede na konkretni primer)
Sberbank banka Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela (ostali prihodki se obravnavajo individualno glede na konkretni primer)
SKB banka Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + božičnica + povprečje vseh rednih, dokazljivih dohodkov v zadnjih 12 mesecih (najemnine ali dohodki iz samozaposlitve, avtorski honorar itd.)
UniCredit Banka Slovenija Neto plača + nadomestilo za prehrano med delom + nadomestilo za prevoz na delo in z dela + regres + dohodki iz najemnine in avtorskega honorarja (kolikšni del teh prihodkov se upošteva je odvisno od konkretnega primera)

[1] https://vestnik.si/clanek/aktualno/odslej-marsikdo-tezje-do-denarja-742031

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne morete pridobiti dovoljenja za registracijo naslova. Virtualna pisarna v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu, hkrati pa lahko na naši SPOT točki odprete podjetje / spremenite sedež podjetja. Preberite več >>


Bomo leta 2030 ustvarili dvakrat več startupov kot danes?

Bomo leta 2030 ustvarili dvakrat več startupov kot danes?

Državni sektretar Matevž Frangež je ta teden na konferenci Podim predstavil izhodišča Slovenske startup strategije. Cilj strategije, ki je nastajala v sodelovanju z aktivnimi deležniki ekosistema, je do leta 2030 doseči preboj Slovenije med najbolj privlačna okolja za startup podjetja. Preberite več >>

Disney bo v zabaviščne parke vložil 60 milijard dolarjev

Disney bo v zabaviščne parke vložil 60 milijard dolarjev

Disney bo občutno povečal svoje investicije v zabaviščne parke. Zakaj se je družba odločila za takšno potezo in kakšen zaključek lahko iz tega potegnemo mi? Preberite več >>

Šestmesečni euribor je že presegel 4%

Šestmesečni euribor je že presegel 4%

Evropska centralna banka v zadnjem času stalno zvišuje ključne obrestne mere. Opazno je poskočila tudi referenčna obrestna mera euribor. Vrednost šestmesečnega euriborja je že presegla 4%. Preberite več >>

7 dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost vaših naložb

7 dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost vaših naložb

Vrednost naložb je odvisna od tržnih pogojev. Zavedati se morate, da pretekli donosi ne zagotavljajo nujno, da boste dosegli dobre finančne rezultate tudi v prihodnosti. Vedno se posvetujte s finančnim svetovalcem, preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve. Preberite več >>

South Central Ventures pomembno prispeva k razvoju zagonskega ekosistema v regiji Jugovzhodne Evrope

South Central Ventures pomembno prispeva k razvoju zagonskega ekosistema v regiji Jugovzhodne Evrope

South Central Ventures, vodilni regijski upravljavec skladov tveganega kapitala s pisarnami v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Skopju, z odprtjem novega sklada SCV Technology Fund III povečuje sredstva v njihovem upravljanju za 70 milijonov evrov. V novi sklad so investirali tako institucionalni kot dobro poučeni zasebni vlagatelji, največja tuja med njimi sta Evropski investicijski sklad (EIF) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), od slovenskih vlagateljev pa Zavarovalnica Triglav d. d. in BTC d. d. Preberite več >>

Kako izbrati zanesljivo slovensko igralnico v 2022

Kako izbrati zanesljivo slovensko igralnico v 2022

Spletne igralnice so v Sloveniji postale bolj priljubljene in priročne kot v preteklih letih. Igre na srečo so v državi zakonite od leta 1995, ko je bil uveljavljen slovenski Zakon o igrah na srečo. Z novim Zakonom o igrah na srečo iz leta 2013 so spletne igralnice postale uradno zakonite. Preberite več >>

3 nasveti za uspešno iskanje investitorjev

3 nasveti za uspešno iskanje investitorjev

Zbiranje sredstev je izjemno naporno in dolgotrajno početje – zahtevni sestanki s potencialnimi vlagatelji podnevi, mučno ukvarjanje s številkami ponoči. Čeprav vas lahko proces izčrpa, se ne smete predati. Mladim podjetnikom v iskanju investitorjev ponujamo nekaj nasvetov. Preberite več >>

Nekster, inovativno naložbeno množično financiranje

Nekster, inovativno naložbeno množično financiranje

Pri zagotavljanju obstoja in nemotenega poslovanja mladih podjetij odigrajo ključno vlogo redni prilivi in zagotovljen denarni tok. Predvsem v prvih letih poslovanja pa to predstavlja precejšen izziv, ki ga podjetja rešujejo na klasičen ali sodoben način. Preberite več >>

Iz prve roke: poslovni angeli kot investitorji in delovanje kluba Poslovni angeli Slovenije

Iz prve roke: poslovni angeli kot investitorji in delovanje kluba Poslovni angeli Slovenije

Poslovni angeli so ena izmed možnosti, kako lahko inovativni startupi pridobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo za zagon ali širjenje poslovanja. V Sloveniji je glavni akter na tem področju klub Poslovni angeli Slovenije, katerega namen je v povezovanju poslovnih angelov z ustreznimi startupi. Preberite več >>

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje