Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih

Organizirana proizvodnja in potrošnja, kjer bistvo predstavlja delitev, ponovna uporaba, popravilo, prenova in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, se imenuje krožno gospodarstvo. Si zamišljate svet, v katerem ni odpadka?
tiko pro krožno gospodarstvo

Morda utopija, pa vseeno vodilo za prihodnji razvoj, ki ga kot družba moramo začeti razvijati in uporabljati, v kolikor želimo doseči cilje ekoloških in »zelenih« dogovorov ter strategij ter predvsem omiliti posledice naših negativnih vplivov na okolje in podnebnih sprememb. Princip krožnega gospodarstva podaljšuje življenjsko dobo izdelkov in zmanjšuje oz. izničuje količino odpadkov. Ko se izdelku izteče njegova življenjska pot, se komponente/materiale, iz katerih je izdelan, kolikor je le mogoče obdrži v rabi, gospodarstvu. Izdelke oz. materiale lahko uporabljamo v »nedogled« in s tem ustvarjamo dodano vrednost izdelkom in poslovanju v splošnem.

Prehod na krožno gospodarstvo za podjetja

Za podjetja je izjemno pomembno, da se pripravijo na prehod v krožno gospodarstvo, saj bodo sčasoma primorana zaradi večanja konkurenčnosti in gospodarskih pritiskov po spremembi, v največji možni meri vpeljati krožno gospodarstvo. Ukrepi, kot so preprečevanje odpadkov, ekološko oblikovanje in ponovna uporaba lahko podjetjem prihranijo denar, hkrati pa zmanjšajo skupne letne emisije toplogrednih plinov, kar je tudi vodilo evropskega zelenega dogovora, ki je vodilna strategija EU za zajezitev vplivov na okolje.

Evropa aktivno pristopa k reševanju problematike linearnega gospodarskega modela, kar se kaže tudi v Sloveniji, kjer se in se bo dodatno spodbujalo podjetja pri prehodu na krožno gospodarstvo.

Razpis za nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo, tudi za startup podjetja

V mesecu juliju se pričakuje odprtje razpisa za krožno gospodarstvo, ki bo razdeljen v 2 sklopa: eden za zagonska start-up podjetja ter drugi za MSP (mikro, mala ter srednje velika podjetja).

Podjetja bodo lahko pridobila nepovratna sredstva za investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Višina sofinanciranje še ni znana, saj je razpis še v usklajevanju.

Z razpisom želi država doseči sistematično delovanje v smeri boljše snovne in energetske učinkovitosti ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v gospodarstvu.

Na SPIRIT načrtujejo, da bo podprtih vsaj 200 podjetij, od tega vsaj 80 START-UP. Prek razpisa bodo spodbujali neposredno uvajanje krožnih praks in poslovnih modelov.

Več na Tiko-pro.si

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje