KADROVSKI IN DRUGI PRAVNI VIDIKI POSLOVANJA PODJETJA

Nove omejitve ustanavljanja in prepoved veriženja podjetij

Novela ZGD-1I, ki je spremenila Zakon o gospodarskih družbah, vsebuje tudi nova pravila glede omejevanja ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter nove prepovedi veriženja podjetij, ki se pričnejo uporabljati 1. januarja 2016.
Nove omejitve ustanavljanja in prepoved veriženja podjetij

Omejitve ustanavljanje in prepoved veriženja podjetij (Vir slike: freeimages.com)

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1I), ki na novo omejujejo ustanavljanje in verižno odpiranje podjetij, se pričnejo uporabljati 1. januarja 2016. Glede ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter pridobitve poslovnih deležev s strani poslovno nepoštenih podjetnikov je že novela ZGD-1H z novim 10.a členom naredila pomemben korak za omejevanje ustanavljanja in pridobitve poslovnih deležev. Na njeni podlagi in pa z nadgradnjo informacijskega sistema e-VEM, ki je polno funkcionalen od februarja 2014 dalje, je postopek preverjanja omejitev v celoti avtomatiziran.

ZGD-1I v prvem odstavku 10.a člena omejuje ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov na način, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje; ta omejitev preneha po 5 letih od pravnomočnosti sodbe oziroma od dneva izbrisa iz kazenske evidence.

2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

Z omejitvijo iz 2. točke se dopolnjujejo sedanje določbe in sicer tako, da se preverjanje izpolnjevanja pogoja nepredložitve obračunov ne nanaša več samo na zadnji javno objavljen seznam, ampak na obdobje zadnjih 12 mesecev. Sprememba je po mnenju predlagatelja in zakonodajalca potrebna, saj se po sedanji ureditvi preverjanje pogojev nanaša le na zadnji objavljeni seznam nepredlagateljev obračunov, zato prihaja do situacij, ko lahko zavezanec, ki želi ustanoviti novo družbo, predloži obračun le za pretekli mesec in tako neovirano ustanovi družbo, saj ne bo objavljen na zadnjem seznamu, čeprav ima za predhodna obdobja še vedno nepredložene obračune.

3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek; ta omejitev pa ne velja za osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25% udeležena v kapitalu kapitalske družbe, če je ta oseba banka, zavarovalnica, DUTB, SDH, D.S.U., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali Republika Slovenija.

Potreba po določitvi novih izjem iz 3 . točke se je pokazala v praksi, saj na primer banka, ki na podlagi unovčenja zavarovanja pridobi več kot 25% delež v kapitalu kapitalske družbe, ki je na seznamu neplačnikov, ne more ustanoviti nove družbe. Enako velja tudi za DUTB in za tiste upnike, ki so delež v družbi dosegli zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost v skladu z ZFPPIPP. 

4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno; ta omejitev preneha po 3 letih od pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe.

5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta omejitev je omejena na 1 leto od datuma izbrisa družbe iz registra.

Omejitev iz 5. točke bo onemogočala ustanovitev novih družb osebam, ki niso izkazale ustrezne skrbnosti pri poslovanju in katerih družbe so bile zato izbrisane iz registra po uradni dolžnosti na podlagi določb ZFPPIPP.

Otežuje se tudi veriženje podjetij oziroma ustanavljanje d.o.o.-jev na zalogo ter s tem povezanimi nepoštenimi poslovnimi praksami izigravanja upnikov, zaposlenih in države. Tako po novem ustanovitelj oziroma družbenik d.o.o.-ja ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o., ki ni starejši od treh mesecev. To pa ne velja, če d.o.o., v katerih je oseba v zadnjih treh mesecih pridobila poslovni delež, izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo odprt TRR;
  • niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov;
  • nimajo za več kot 50 evrov neporavnanih davčnih obveznosti;
  • imajo neprekinjeno vsaj ene mesec zaposleno osebo ali obvezno zavarovanega družbenika za najmanj polovični delovni čas.

Novela ZGD-1I posega tudi v prakso dvigovanja najnižjega dovoljenega osnovnega kapitala iz transakcijskih računov novo ustanovljenih družb z namenom ustanavljanja novih družb in njihovo prodajo fizičnim in pravnim osebam za nekaj 100 evrov. Skladno z navedenim se v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 evrov za d.o.o.), ne bodo mogla šteti posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali pa imajo vsi skupaj najmanj desetino upravljalskih pravic. Takšen pravni posel bo ničen in opredeljen kot prekršek.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren. Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: Kadrovske štipendije

Odgovor strokovnjaka: Kadrovske štipendije

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka bomo odgovorili na vprašanje podjetnika, ki ga je zanimalo, kako priti do sofinancirane kadrovske štipendije in kakšne obveznosti tovrstne štipendije prinašajo podjetnikom. Preberite več >>

Strokovnjak odgovarja: Kako do mednarodne blagovne znamke?

Strokovnjak odgovarja: Kako do mednarodne blagovne znamke?

Na nas se je pred kratkim z vprašanjem obrnil podjetnik, ki že nekaj časa pod izbranim imenom trži svoje izdelke. Ker namerava prodajo usmeriti tudi na tuje trge, želi pred tem zavarovati svoje interese in v ta namen registrirati znamko. Zanimalo ga je predvsem, kako do mednarodne znamke. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: ali lahko ustanovitelj podjetja prejema štipendijo?

Odgovor strokovnjaka: ali lahko ustanovitelj podjetja prejema štipendijo?

V današnjem prispevku se bomo posvetili vprašanju našega bralca, ki bi rad pridobil Zoisovo štipendijo, poleg tega pa bi postal tudi družbenik na novo ustanovljenega podjetja. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

Odgovor strokovnjaka: popoldanski s.p. in soglasje delodajalca

V tokratni rubriki obravnavamo vprašanje stranke, ki jo je zanimalo, ali mora o odprtju popoldanskega s.p. obvestiti svojega delodajalca. Raziskali smo, kako je to področje urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih.   Preberite več >>

Pogoji za odprtje turistične agencije

Pogoji za odprtje turistične agencije

Turizem je v zadnjem času v polnem razmahu. Ker gre za zelo dobičkonosno panogo, je tudi interes za odpiranje turističnih agencij vse večji, zato smo pregledali kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: ali je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Oznake: , , , , , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

19.04.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje