Obvezno poročanje DURS-u o potnih nalogih

Mnogi potnih nalogov ne pišejo sproti, temveč skušajo tudi preko njih na koncu leta zmanjšati davčno osnovo. Po 1. 1. 2014 to več ni mogoče, saj je potrebno zaradi spremembe zakonodaje DURS-u obvezno poročati o vsakem izplačanem potnem nalogu.
Z razpisom po kreativni poti do praktičnega znanja

Z razpisom po kreativni poti do praktičnega znanja (Vir slike: Freeimages.com)

Pisanje potnih nalogov za nazaj od 1. januarja letos ni več mogoče. Potrebno bo obvezno poročati Davčni upravi o vsakem izplačanem potnem nalogu.

O potnih stroških se poroča skupaj s plačo oziroma dohodkom iz delovnega razmerja (poslovodje). Poroča se tudi o akontacijah povračil stroškov službene poti (poračun se lahko poroča v negativnem znesku).

Po novem se poroča tudi o povračilih, ki so plačana neposredno ponudniku storitev (hotel, letalske karte).

Podrobnosti o tem lahko izveste na brezplačnem spletnem seminarju.

Obveznost poročanja o povračilih stroškov velja za izplačila od 1. 1. 2014 dalje. Poroča pa se najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bila povračila stroškov in drugi dohodki izplačani.

Na zbirnem obrazcu REK-1 in obrazcu iREK so bila dodana polja od B04 do B13, s čimer je bilo uvedeno prikazovanje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, med drugim tudi podatki o povračilih potnih stroškov.

Dohodki se prikazujejo enkrat mesečno ob izplačilu plače, če ni izplačila plače in so izplačani samostojno, se uporabi vrsta dohodka 1190 (dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo).

Vir: DURS

Oznake: , ,