Pojasnilo: Akontacija dohodnine pri normirancih v 2015

Nekateri normiranci se sprašujejo, zakaj se pri izračunu akontacije davka za leto 2015 niso upoštevali 80% normirani odhodki, oziroma, ali se lahko iz tega razloga med letom 2015 zniža akontacija davka. V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj.
Pojasnilo: Akontacija dohodnine pri normirancih v 2015

Pojasnilo: Akontacija dohodnine pri normirancih (Vir slike: Hubspot.com)

Spremenjena zakona, ki urejata obdavčitev normirancev – Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – sta v letošnjem letu spremenila obdavčitev pri normirancih. Spremenila se je višina normiranih odhodkov, iz 70% na 80%. Zato se je na nas obrnilo kar nekaj bralcev, ki jih je zanimalo, zakaj se pri izračunu akontacije davka za leto 2015 niso upoštevali 80% normirani odhodki.

371. člen Zakona o davčnem postopku jasno določa, da bodo normiranci v letu 2015 plačevali akontacijo davka oziroma obroke akontacije v višini, kot je izračunana v davčnem obračunu za leto 2014 in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

V davčnem obračunu, ki ga morajo normiranci oddati najkasneje do 31. marca, je akontacija izračunana na podlagi davčne osnove iz preteklega leta, ki je bila pri normirancih izračunana z upoštevanjem 70% normiranih odhodkov. Tako določa tudi Zakon o davčnem postopku v 298. členu:

“Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za davčno leto plača v znesku, ki je enak znesku akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračunu akontacije dohodnine od tega dohodka oziroma znesku dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerem se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov.”

Akontacija se tako ne more znižati le zaradi drugačne višine normiranih odhodkov v letu 2015, ampak mora zavezanec z vlogo za znižanje akontacije dokazovati tudi druge razlog za znižanje davčne osnove oziroma v tem primeru predvsem za znižanje prihodkov (npr. prekinitev pogodbenega razmerja s poslovnim partnerjem). To pa določa 299. člen Zakona o davčnem postopku:

“Davčni zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno leto se razlikuje od davčne osnove za preteklo davčno leto, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine predhodne akontacije. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije in priloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za tekoče davčno leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.”

Pri prehodu iz dejanskih na normirane stroške, v primeru, da zavezanec zaradi nizkega dobička in davčnih olajšav ni imel davčne obveznosti iz naslova dohodnine (dohodnina = 0 evrov), v naslednjem davčnem letu ne bo določena akontacija dohodnine. To pomeni, da normiranec v tem primeru ne bo plačeval akontacije, ampak bo celotno dohodnino plačal po koncu davčnega leta na podlagi davčnega obračuna. Lahko pa s posebno vlogo zahteva določitev predhodne akontacije. Tej vlogi pa mora priložiti ustrezna dokazila, ki utemeljujejo povečanje/zmanjšanje davčne osnove (pogodbe, pisma o nameri itd).

Normiranci, ki so letos začeli opravljati dejavnost pa bodo akontacijo plačevali glede na napovedane prihodke in upoštevane 80 % normirane odhodke.

Vir: ZDavP-2

Oznake: , , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

29.01.2020 od 16:45 do 20:00
2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

Anže Miklavec je eden izmed najuspešnejših slovenskih mladih podjetnikov. V prvi fazi smo ga spoznali predvsem prek uspešnih kampanj na Kickstarterju, kjer je skupno zbral že preko 1,2 milijona dolarjev sredstev. Ne samo zbral, ampak tudi porabil za dokončanje prototipov in vzpostavitev serijske proizvodnje produktov kot so Goat Mug, Gina ter vsem dobro poznana (pametna) steklenička za vodo EQUA!
Preberite več >>

SIO: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

30.01.2020 od 15:00 do 19:00
SIO: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje