Pot do inovacij je v Sloveniji težka

Uspešen razvoj podjetja je odvisen tudi od inovativnosti, za katero je v prvi vrsti pomembna kvalitetna managerska ekipa, za povečanje prebojnih inovacij pa je potrebno sistematizirati inoviranje. Na podlagi raziskave o stanju prebojnih inovacij med 115 slovenskimi podjetji je bilo ugotovljeno nezavidljivo stanje tega področja v Sloveniji.
Pot do inovacij je v Sloveniji težka

Inovacije so gonilo razvoja.

V Sloveniji je bila letos med 115 podjetji opravljena raziskava o stanju prebojnih inovacij, ki je s pomočjo 19 ključnih dejavnikov inoviranja ugotovila slabo stanje tega področja med slovenskimi podjetji, ki so na lestvici od ena do pet večinoma dosegala ocene med dva in tri.

Stanje je mogoče izboljšati z uvedbo sistematičnega upravljanja inovacij, ki lahko v roku treh let prinese prve rezultate, vpliv pa bi imelo tudi na ustvarjanje delovnih mest z večjo dodano vrednostjo.

Pri uvajanju sistemske inovativnosti je potrebno slediti trem korakom:

1. Najprej morajo v podjetjih povišati dodano vrednost na zaposlenega. V roku treh do petih let je mogoče povečati dodano vednost na zaposlenega za 30 do 50 odstotkov in s tem vplivati tudi na boljše poslovne rezultate.

2. Podrobno je treba preučiti poslovni model, sistem vodenja in produktno strategijo podjetja ter ugotoviti slabosti in konkurenčne sposobnosti podjetja.

3. Nato je potrebno v podjetju postaviti učinkovit sistem za upravljanje inovacij, ki bo pripeljal do novih inovacij. V slovenskih podjetjih se pri inoviranju še vedno večinoma zanašajo na tradicionalne metode inoviranja kot so zbiranje predlogov zaposlenih in brainstorming, zato morajo managerji poskrbeti tudi za uvedbo novejših standardiziranih orodij kot so npr. Stage Gate ali TRIZ, ki ga uporabljajo v Gorenju. Čim več informacij je potrebno dobiti z opazovanjem kupcev in njihovih potreb, od dobaviteljev, poslovnih partnerjev in zunanjih raziskovalcev.

Podjetja morajo inovativnost uvesti na vsa področja svojega poslovanja in inoviranje predvideti tudi v poslovnem načrtu, na vodilna mesta pa postaviti sposobne managerje, ki bodo cenili in spodbujali inovativnost.

 

Vir: Finance

Oznake: