Pravno svetovanje za samostojne podjetnike

Vsako podjetje potrebuje pravno svetovanje, saj v podjetništvu obstajajo številne regulative in zakonski predpisi, ki jim je velikokrat kar težko slediti. Večja podjetja imajo tudi pravniški oddelek, manjša podjetja in samostojni podjetniki pa se morajo prebijati sama skozi predpise in zakonske regulative na različnih področjih poslovanja.
pravno-svetovanje

Samostojni podjetniki so še posebej ranljivi na področju prava, saj podjetje običajno vodi ena oseba, ki ureja tudi vse ostale stvari pri poslovanju in zato nima časa, da bi zbirala informacije in študirala gradivo o vseh zakonskih predpisih, ki jim mora podjetje slediti in jih dosledno izpolnjevati. Strokovni pravni nasvet je v teh primerih zelo dobrodošel, saj podjetnika razbremeni skrbi in omogoča, da se povsem posveti svojemu poslu.

Pravno svetovanje pri obligacijskem pravu

Samostojni podjetnik pri poslovanju potrebuje nekaj znanja, da lahko sestavi, pregleda in preveri različne vrste pogodb, ki jih sklene s kupci, poslovnimi partnerji, odjemalci, bankami in drugimi subjekti. Pri tem mu lahko pomagajo strokovnjaki, ki so specializirani na področju obligacijskega prava, ki temelji na Obligacijskem zakoniku in tudi Zakonu o varstvu potrošnikov. Tako bodo pogodbe vsebovale vse potrebne vsebine, ki so nadalje tudi pomembne pri uveljavljanju pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb.

Pravni nasvet v sklopu prava intelektualne lastnine

Strokovno pravno svetovanje je še posebej pomembno za vse tiste samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z razvojem novih produktov in tehnologij. Nova dognanja pa je potrebno tudi ustrezno zaščititi pred kopiranjem in konkurenco. Postopki izdelave zahteve za zaščito znamke, produkta in druge intelektualne lastnine so lahko dolgotrajni in ne vedno uspešni, če podjetnik ne preuči prav vseh zakonov, ki so del prava intelektualne lastnine.

Storitve svetovalca za izvršilno pravo

Izkušeni svetovalec za izvršilno pravo pomaga samostojnemu podjetniku pri pravilni sestavi opominov zoper dolžnikov, pri sestavi izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine ter predlogov na podlagi sodne odločbe ali notarskega zapisa. Samostojni podjetnik tako pridobi strokovno pomoč tudi pri različnih ugovorih in pritožbah v izvršilnih postopkih, kot je na primer ugovor zoper sklep o izvršbi, odlog izvršbe in drugo.

Pravno svetovanje na področju delovnega prava

Če samostojni podjetnik zaposluje delavce, tedaj je pomembno, da so vse pogodbe o zaposlitvi sestavljene v skladu z zakonom, ne glede na to, ali gre za pogodbo za določen ali nedoločen čas ali za katero drugo obliko pogodbe o delu. Pravno svetovanje tako podjetniku nudi pomoč tudi pri sestavi sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi ter pravni nasvet pri izrednih in rednih odpovedih in postopkih, ki sledijo.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje