Predvidena novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

Avtor — 27.03.2017
Vlada RS je januarja sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Na željo Vlade bo Državni Zbor predlog obravnaval po skrajšanem postopku, zaradi potrebe po uskladitvi obstoječega ZGD z evropsko zakonodajo.
Predvidena novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

Novela ZGD-1J (Vir slike: Unsplash)

Novela bo precej obsežna, saj bo poleg uskladitve z evropskimi Direktivami uvedla tudi nekatere korenite spremembe, namenjene pospeševanju gospodarstva. Med glavne cilje spada tudi odprava obstoječih nomotehničnih pomanjkljivosti ZGD, povečati preglednost gospodarskih družb, izboljšati skladnost in primerljivost nefinančnih informacije, povečati preglednost v upravnih, poslovodnih in nadzornih organih. Med glavne cilje spada tudi cilj, da se poveča odgovornost in uspešnost družb, ter s tem učinkovitost evropskega enotnega trga, ter izboljšati korporativno upravljanje.

Zanimiva novost med cilji novega Zakona o gospodarskih družbah je tudi ta, da bi se uredila izdaja dovoljenja za uporabo besede ‘Slovenija’ v firmi družb. Med predvidenimi novostmi so tudi naslednje:

  • nov prekršek za uporabo firme v nasprotju z zakonom, ali za uporabo besede Slovenija, slovenskega grba ali zastave v nasprotju z ZGD,
  • za uporabo besede Slovenija, njenega grba ali zastavo ni več potrebno pridobiti dovoljenja Vlade ob registraciji,
  • ureditev glede čezmejnih združitev kapitalskih družb (t.i. cross-border mergers and acquisitions) se uskladi z evropsko zakonodajo,
  • pri postopku ustanavljanja gospodarskih družb se bo sposobnost pridobitve poslovnega deleža ugotavljala že ob vpisu v sistem eVem,
  • nadgradnja informacijskega sistema eVEM bo prispevala k poenostavitvi številnih dejanj, ki so potrebna ob ustanovitvi in tekom delovanja podjetja,
  • velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in imajo povprečno število zaposlenih večje od 500, morajo k poslovnemu poročilu priložiti izjavo o nefinančnem poslovanju,
  • družbe bodo morale v izjavo o upravljanju vključiti opis politike raznolikosti v organih vodenja ali nadzora družbe,
  • uvede se obveznost objave popravljenih letnih poročil, kot tudi popravljenih, novih in preklicanih revizorjevih poročil,
  • skrajšuje se rok vlaganja prijav za vpis v Poslovni register Slovenije.

Predlagatelji ocenjujejo, da bo nova ureditev financirana iz obstoječega proračuna AJPESa, ob tem pa ne bo predstavljala dodatne obremenitve za javnofinančna sredstva. Predlagatelji menijo, da bo imela novela pozitivne učinke na razvoj gospodarstva, zaradi večje preglednosti pa bo administracija hitrejša kot doslej.

Z vidika posledic na socialno področje ocenjujejo, da bo novela zakona spodbudila vodstva družb, da v svojih poslovnih odločitvah vedno  bolj upoštevajo družbene zadeve. Večja preglednost in politika spodbujanja raznolikosti bosta podprli boljše odnose na delovnem mestu, večja raznolikost pa bo prispevala k bolj kreativnim, inovativnim in odprtim idejam.

Vir: Vlada Republike Slovenije

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Ali gentlemanski sporazum zavezuje stranki?

Gentlemanski sporazum, za katerega pogosteje uporabljamo angleški izraz gentlemen's agreement, je oblika nepravnega dogovora, ki med strankama ustvarja neko moralno zavezo. Preberite več >>

Odškodninska odgovornost po ZGD

Odškodninska odgovornost po ZGD

Ob osamosvojitvi si velika večina državljanov ni niti v sanjah predstavljala, kako bo v naslednjih dvajsetih letih država dopustila nekaterim prijateljskim, s politiko interesno povezanim posameznikom, masovno krajo družbenega premoženja, razprodajo poslovne morale, masovna odpuščanja ipd. Preberite več >>

Oblike dela za upokojence

Oblike dela za upokojence

Za upokojence je na voljo kar nekaj oblik opravljanja dela, ki pa različno vplivajo na pravico do prejemanja pokojnine. Upokojenec lahko poleg zaposlitve delo opravlja preko s.p. ali d.o.o., civilnih pogodb, osebnega dopolnilnega dela in kratkotrajnega dela. Preberite več >>

Načini zaprtja d.o.o.

Načini zaprtja d.o.o.

Obstaja omejeno število načinov, na katere je možno zapreti d.o.o., in sicer redna ali prisilna likvidacija, prenehanje po skrajšanem postopku, izbris in stečaj. V prispevku so omenjeni postopki predstavljeni s postopkovno-formalnega in stroškovnega vidika. Preberite več >>

Samozaposleni v kulturi

Samozaposleni v kulturi

Samostojni delavci v kulturi uživajo poseben status, saj morajo za status zaposlenega posebej zaprositi na ministrstvu za kulturo. Samozaposleni v kulturi so tisti ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno sprecializiran poklic s področja kulture. Preberite več >>

Ustanovitev podjetja s strani tujca

Ustanovitev podjetja s strani tujca

Tujec lahko v Sloveniji ustanovi kapitalsko gospodarsko družbo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo potrebuje slovensko davčno številko, za zaposlitev v njej enotno dovoljenje oz. prijavo dela zastopnika ter ostale podatke, potrebne za ustanovitev d.o.o.. Preberite več >>

Kaj je skrbni pregled poslovanja?

Kaj je skrbni pregled poslovanja?

Skrbni pregled (angl. due diligence) je storitev, ki jo opravljajo odvetniške, svetovalne, računovodske in druge pisarne oziroma podjetja, da naročnika podrobno seznanijo s poslovanjem in finančnimi tveganji drugega podjetja. Preberite več >>

Del plače za poslovno uspešnost

Del plače za poslovno uspešnost

Zakon o dohodnini določa davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost. V to kategorijo sodijo 13. plača, božičnica, letna nagrada ipd., če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, kolektivni pogodbi na ravni podjetja ali pogodbi o zaposlitvi. Preberite več >>

Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Bližina države, dokaj dobro poznavanje razmer v njej in poslovni interesi so poglavitni razlogi, da se za ustanovitev podjetja na Hrvaškem še vedno zanima precej slovenskih državljanov. Razlogi za registracijo podjetja v naši južni sosedi pa so pogosto tudi povsem administrativne narave. Preberite več >>

Pasti podjemne pogodbe

Pasti podjemne pogodbe

V spominu mi je ostal mlajši podjetnik s štajerskega konca, katerega poslovni načrti so razkrivali njegovo megalomansko naravo. Ker poznam kar nekaj podjetnikov s »totega« konca, sem hitro presodil, da je tipičen predstavnik hiperaktivnih poslovnežev z velikimi očmi z vzhoda Slovenije. Preberite več >>

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

MP delavnica: Facebook oglaševanje

Tokrat se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje, Juretom Knehtlom, osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial. Preberite več >>

Vse za podjetje