Davčni vidik poslovnih daril

Avtor — 25.11.2016
Predstavljamo vam kratek povzetek davčne obravnave daril, predvsem tistih, ki si jih med seboj podarijo podjetniki. Poslovna darila so ustaljena praksa v podjetjih, ki jih največ podarijo v prihajajočem mesecu decembru.
Davčni vidik poslovnih daril

Davčni vidik poslovnih daril. (Vir slike: Splitshire)

Obdavčitev poslovnih daril ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), po katerem se darila fizičnim osebam štejejo kot drug prejemek v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 15. člena ZDoh-2. Čeprav ZDoh-2 ne omenja izrecno daril poslovnim partnerjem, se ta štejejo kot obdavčitev dohodkov iz zaposlitve.

Obdavčitev daril fizičnim osebam po ZDoh-2 je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Darila ločimo v dve skupini:

1. Darilo, ki ne šteje za dohodek. 

To je darilo, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične osebe, ki ni njen delodajalec (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, in ni prejeto v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Takšno darilo se ne šteje za obdavčljiv dohodek po Zakonu o dohodnini. Lahko pa je obdavčeno po Zakonu o davku na dediščine in darila.

2. Darilo, ki šteje za dohodek.

To je darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu in se šteje za boniteto, ki se skladno z ZDoh-2 obdavči kot dohodek iz zaposlitve. Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem. Podlaga za obračun bonitete je delovno razmerje in z njim povezano družinsko razmerje, ter pogodbeno urejena razmerja, ki so po naravi podobna delovnemu. Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost v naravi. Edina izjema so tista darila, ki jih delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, ki je mlajši od 15 let, če to darilo ne presega 42 evrov, ter izredna darila zaposlenemu, ki v seštevku znašajo manj kot 13 evrov na mesec. 

Darilo iz prve skupine, ki ga z namenom reprezantance oziroma predstavitve podjetja da fizična oseba drugi fizični osebi, ki ni pri njej zaposlena, se ne šteje za obdavčljiv dohodek po ZDoh-2 (tretja točka 19. člena Zdoh-2). Darilo, ki ga fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki so zapisane v 46. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2, pa se obdavči kot dohodek iz dejavnosti. 

Darila, ki jih fizična oseba prejme pri nakupu blaga ali storitev niso obdavčena, če je tak prejem priložnosten in dostopen vsem strankam pod enakimi pogoji. Prav tako se v davčno osnovo ne štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 evrov, oziroma v skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov. 

V primerih, ko je obdarjenec slovenski državljan, ki je prejel darilo od pravne ali fizične osebe, ki je rezident druge države, bo potrebno upoštevati določbe morebitne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja. Praviloma ima država rezidentstva izključno pravico do obdavčitve tovrstnega dohodka, kar pomeni, da se morebiti v tujini plačani davek ne upošteva pri odmeri (akontacije) dohodnine v Sloveniji. Vračilo tujega davka lahko zavezanec uveljavlja pri pristojnem davčnem organu v tujini. 

V primeru, da je obdarjenec državljan druge države pa je potrebno upoštevati tudi določbe mednarodnih pogodb med Slovenijo in državo, kjer je prejemnik darila registriran kot rezident. Nerezident bo lahko na podlagi takšne pogodbe uveljavljal olajšavo, tj. znižanje ali oprostitev plačila davka. 

Blago, ki ga je podjetje kupilo z namenom, da ga brezplačno podari kot poslovni vzorec aktualnim in bodočim kupcem ni obdavčeno. Pogoj je, da je to blago po naravi takšno, da ni namenjeno bodoči prodaji (npr. vzorci in modeli). Blago, ki ga kot darilo majhne vrednosti podjetje priložnostno podari stranki ali partnerju, če ne presega vrednosti 20 evrov, prav tako ni obdavčeno. Pri obračunu so izvzeta darila malih vrednosti, ki so obdavčena po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Kaj pa veselo-decembrska pogostitev?

Pogostitve poslovnih partnerjev, za kar se pogovorno uporabi izraz reprezantanca, je obdavčena v skladu z Zakonom o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2). Strošek reprezantance je sicer davčno priznan odhodek v višini 50%.  

Vir:

  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
Preberite tudi
Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh.

Preberite več >>
Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju.

Preberite več >>
Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

Na vprašanje, katere so osnove računovodstva, ki jih mora vedeti vsak samostojni podjetnik in tudi tisti, ki ima d.o.o., vam bo odgovoril sledeči članek. V njem najdete razlage pojmov kot so dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, viri sredstev, itd.

Preberite več >>
Vinjeta in uveljavljanje stroškov

Vinjeta in uveljavljanje stroškov

Vinjeta je v Sloveniji obvezna za vse avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS. Vinjeta je naprodaj od decembra prejšnjega leta in bo v prihodnjem letu obarvana kovinsko-oranžno. Vinjeta spada v kategorijo davčno priznanega odhodka cestnine na službeni poti, zato jo lahko podjetniki uveljavljate v stroške.

Preberite več >>
Stroški reprezentance

Stroški reprezentance

Božične zabave, pogostitve in poslovna kosila … V prispevku bomo pojasnili, kako lahko poskrbimo, da bodo našteti stroški všteti v stroške podjetja in bodo pri tem ugodno davčno obravnavani.

Preberite več >>
Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Podjetniki, ki so se odločili za sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, med letom ugotovijo, da tovrstna obdavčitev zanje ni najbolj ugodna. Kdaj lahko opravijo prehod z normiranca na t.i. navaden s.p. oz. d.o.o. in na kakšen način, si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberite več >>
Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti.

Preberite več >>
Vrednotenje podjetja

Vrednotenje podjetja

Vrednost podjetja je lahko dejstvo, npr. knjigovodska vrednost, tj. razlika med sredstvi in obveznostmi podjetja, lahko pa je le ocena, ki izhaja iz npr. tržne vrednosti (kakšno vrednost bi za podjetje določil potencialni kupec), diskontirane, vlagateljeve, likvidacijske, zavarovalne vrednosti itd.

Preberite več >>
Kaj je davčna blagajna?

Kaj je davčna blagajna?

Enotna strokovna opredelitev davčne blagajne ne obstaja. To so sistemi in modeli, ki na bolj ali manj učinkovit način zagotavljajo, da podatki o izdanih računih in prometu davčnih zavezancev odražajo dejansko stanje.

Preberite več >>
Stroški v podjetju

Stroški v podjetju

Vsi podjetniki si prej ali slej začnejo postavljati vprašanja kot so: kaj lahko dam v stroške, kako dokazujem, da so ti stroški upravičeni, kako lahko optimiziram poslovni rezultat? Dobro je, da o tem razmišljamo celo leto in ne šele decembra ali celo januarja.

Preberite več >>
Oznake: , ,
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje