Prioritete FURS-a na področju davčnih nadzorov v letu 2017

FURS je objavil strateške usmeritve in prioritete pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov v 2017. Letni načrt inšpekcijskega nadzora je pripravljen na podlagi analize tveganja, sistemski inšpekcijski nadzor pa se izvaja nad pravilnostjo in pravočasnostjo plačevanja davkov, carine in drugih dajatev.
Prioritete FURS-a na področju davčnih nadzorov v letu 2017

Prioritete FURS-a na področju davčnih nadzorov v letu 2017 (Vir slike: Unsplash.com)

Posebnost inšpekcijskih nazorov so mobilni oddelki, ki so usmerjeni predvsem k zaznavanju dejanskega iz stanja na terenu, zbiranju informacij in posameznih procesnih dejanj pri zavezancih, kot so ogled, pridobitev izjav, listin ipd.

Največji delež bo predstavljal nadzor DDV, sledi področje davkov in prispevkov fizičnih oseb in področje obdavčitve dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Po posameznih področjih dela, so za leto 2017 določene naslednje prioritete:

Nadzor DDV

Nadzor DDV bo ciljno usmerjen predvsem na odkrivanje sistemskih utaj DDV in kaznivih dejanj, pri čemer bo posebna pozornost usmerjena k zavezancem, ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV po fiktivnih računih neplačujočih gospodarskih subjektov.

Nadzirale se bodo družbe, ki so ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij, kot zavezanci, ki niso indetificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti.

Poostren bo nadzor zahtevkov za vračila DDV na podlagi obračunov, ki ga FURS že nekaj let redno izvaja na mesečni ravni.

Katere registrirane dejavnosti bodo nadzirali? V obvestilu je poudarjeno, da bo največ nadzorov še naprej pri trgovini s prevoznimi sredstvi, kjer je največ davčnih utaj na področju celotne EU. Pri tem gre za sodelovanje z davčnimi organi drugih držav članic in razbijanju mrež kriminalnih združb, ki sodelujejo pri davčnih utajah.

Pozornost bo usmerjena tudi na dejavnost spletnih trgovin, predvsem na trgovanje z mobilnimi telefoni, računalniškimi komponentami in drugo elektronsko opremo.

Nadzor davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb

Prioritetno bodo nadzorovana podjetja, ki ne oddajajo REK obrazcev, oziroma predpisanih prispevkov ne plačujejo v ustrezni višini in ustreznost davčne obravnave izplačanih dohodkov fizičnim osebam.

Povečan bo nadzor nad podjetji, ki zaposlujejo delavce napotene v tujino, nadzor se bo vršil tudi z vidika pravilno obračunanih bonitet.

Posebna pozornost bo namenjena podjetjem, za katera storitve opravljajo fizične osebe preko svojih sp-jev in kjer obstaja velika verjetnost, da gre za odvisno delovno razmerje.

Davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodkov iz dejavnosti

Preverjala se bo pravilna obravnava prihodkov, odhodkov in davčnih olajšav, predvsem bo poudarek nad luksuznimi nakupi blaga in storitev, odkupi lastnih deležev, izvzem dividend, obresti od posojil in poslovanje z davčnimi oazami. Pri poslovanju z davčnimi oazami bo nadzor usmerjen na visoke odlive finančnih sredstev v tujino, če bo obstajal sum, da te transakcije nimajo ekonomske vsebine. Ciljni nadzor bo nad oblikovanjem in porabo rezervacij, ter prevrednotenjem terjatev.

Pozornost pri nadzoru transfernih cen FURS namenja novo registriranim podjetjem, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe.

Fizične osebe

Nadaljevali se bodo inšpekcijski nadzori nad fizičnimi osebami, pri katerih je premoženje in trošenje nesorazmerno s prijavljenimi prihodki.

Zavezanci bodo izbrani na podlagi kriterijev, kot so: začetna vrednost in ugotovljene razlike, sum storitve kriminalnih dejanj, vpletenost v mrežne povezave, ipd. Izbor zavezancev bo temeljil na podlagi zbranih podatkov FURS-a o prometu nepremičnin, vozil in plovil, podatkih o doseženih obrestih v tujini, dividendah in kapitalu, torej podatkih, ki jih zavezanci predložijo vsako leto do konca meseca februarja.

Delo na črno

Posebna pozornost bo namenjena preprečevanju sive ekonomije, še posebej bo pod drobnogledom delo in zaposlovanje na črno. Nadzor bo nad delom tujcev, predvsem čezmejno opravljanje storitev za zavezance.

V povezavi s preprečevanjem dela na črno, bodo obravnavane dejavnosti pekarn in prodaja na stojnicah, ter tvegane dejavnosti kot so dimnikarske storitve, taksisti, avtomehaniki, zaključna dela v gradbeništvu in druge osebne storitve.

Nadzor se bo vršil pri društvih, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost.

Davčne blagajne

Še naprej bo potekal nadzor na področju davčnih blagajn in obveznega izdajanja računov. Primerjali se bodo podatki, ki jih s potrditvijo računa prejme FURS, analizirali se bodo podatki o spornih računih, ki so na FURS posredovani s strani potrošnikov v obliki slik in drugih prijav.

Nadzorovani bodo tudi proizvajalci in dobavitelji programske opreme z vidika zagotavljanja ustrezne opreme za davčno potrjevanje računov.

Carine, trošarine in okoljske dajatve

Preverjala se bo skladnost uvoznih postopkov z EU zakonodajo, predvsem se bo kontrola vršila nad pravilnim uvrščanjem v kombinirano nomenklaturo carinskih tarif, pravilne carinske vrednosti blaga pri sprostitvi v prost promet, ustreznosti plačila protidumpinških in izravnalnih dajatev, ter oprostitve plačila DDV pri dobavi blaga v druge članice EU.

Inšpekcijski nadzori se bodo vršili pri zavezancih pri katerih obstaja tveganje, da ne vlagajo ustreznih obračunov za trošarinske izdelke, kot so alkohol, alkoholne pijače in tobačni izdelki, kot tudi pri zavezancih pri katerih obstaja sum da so neupravičeno prejeli vračilo trošarine za energente za pogon delovnih strojev.

Kontrolirala se bo pravilnost obračunov okoljskih dajatev.

Igre na srečo

Nadzor se bo nanašal na preglednost poslovanja koncesionarjev, odgovorno prirejanje iger na srečo , nadzor tveganj s področja pranja denarja, goljufij in drugih kaznivih dejanj.

Število davčnih nadzorov se, zaradi suma kršitev davčne zakonodaje, iz leta v leto povečuje, prav tako ugotovljene nepravilnosti in dodatne odmere davčnih obveznosti. FURS je v letu 2016 povečal prihodke iz naslova pobranih davkov za 3% glede na preteklo leto, v januarju 2017 pa za skoraj 8% v primerjavi z januarjem 2016.

Pripravila: Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d.o.o.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za GDPR - zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah? Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

Finančna uprava RS v prenovo portala eDavki

Finančna uprava RS v prenovo portala eDavki

Finančna uprava Republike Slovenije se je lotila obsežne prenove portala eDavki (edavki.durs.si). Prenova bo zajemala več faz. Od 8. julija dalje bodo zavezancem na voljo grafično prenovljeni eDavki, pri katerih bo na novo strukturirana vsebina strani. Preberite več >>

Davčne blagajne – kdaj in za koga

Davčne blagajne – kdaj in za koga

Uporaba davčnih blagajn je za zavezance postala obvezna 2. januarja 2016. Zakon je sicer predvidel tudi predhodno obdobje do 31. decembra 2017, v katerem je bilo še naprej možno uporabljati zgolj vezano knjigo računov. S 1.1.2018, pa je na tem področju stopilo v veljavo kar nekaj novosti. Preberite več >>

Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Včasih je veljalo, da študentsko delo za delodajalce predstavlja ugodnejšo alternativo sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pa je temu res še vedno tako? Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018 na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2018. Preberite več >>

Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

PayPal je verjetno najbolj poznan in uporabljan posrednik med kupcem in prodajalcem na področju elektronskega poslovanja. Storitve, ki jih nudi so preproste, varne in omogočajo hitro poslovanje na globalni ravni. Preverili smo, kako je s prijavo Paypal računa FURSu. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Email Marketing Master Class

24.10.2018 od 15:00 do 18:00
Email Marketing Master Class

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

21.11.2018 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje