Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva – Medvode

Avtor — 15.02.2014
Občina Medvode je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2013 v okvirni višini 45 tisoč evrov. Razpis je odprt do 30. aprila 2014.
Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva - Medvode

Razpis: pospeševanje razvoja malega gospodarstva – Medvode (Vir slike: sxc.hu)

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti: 10.000,00 EUR

Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.

Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: 18.000,00 EUR

Upravičenci so osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v občini Medvode in z opravljenim programom usposabljanja.

Namen C – Spodbujanje projektov inovacij: 4.000,00 EUR

Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih, da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev; prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma najame izumitelja novosti, raziskovalca ali svetovalca. 

Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij: 6.000,00 EUR

Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.

Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva: 7.000,00 EUR

  • Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva

Upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila na območju občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem ali z lokacijo poslovne enote na območju občine Medvode.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju

Upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Medvode.

  • Finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja

Upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva.

Vir: Medvode.si

Morda vas zanima tudi
MP dogodek: Facebook oglaševanje

Facebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase.

Preberite več >>
Oznake: ,
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje
MP izobraževanja
MP dogodek: Facebook oglaševanje

Facebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase.

Preberite več >>