Razpis: razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Ljutomerju

Avtor — 21.10.2016
Občina Ljutomer je objavila razpis, namenjen spodbujanju gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju Občine Ljutomer ter spodbujanju zaposlovanja, zniževanju socialnih transferjev, krepitvi gospodarske osnove in zniževanju brezposelnosti.
Razpis: razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Ljutomerju

Razpis: razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Ljutomerju (Vir slike: Pixabay.com)

Upravičenci po tem razpisu so nove mikro gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki (s. p.), ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti, imajo sedež v Občini Ljutomer in opravljajo dejavnost na območju Občine Ljutomer.

V letu 2016 bodo sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

 1. Gradnjo objektov oz. poslovnih prostorov,
 2. Nakup objektov oz. poslovnih prostorov (novih ali starih),
 3. Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi,
 4. Izvedbo inštalacij za prenos podatkov,
 5. Nakup novih strojev in naprav,
 6. Nakup računalniške opreme,
 7. Nakup programske opreme.

Rok oddaje vloge je 25. 10. 2016, do 12 ure.

Upravičeni stroški so:

 • strošek gradnje ali nakupa objekta za izvajanje registrirane dejavnosti vlagatelja,
 • strošek nakupa strojev in naprav za opravljanje registrirane dejavnosti vlagatelja,
 • strošek nakupa računalniške opreme,
 • strošek nakupa programske opreme,
 • strošek izvedbe elektro in strojnih inštalacij ter inštalacij za prenos podatkov.

Vir: Občina Ljutomer

Oznake: