Razpis: zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov – Sežana

Avtor — 13.12.2013
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je objavil razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v Sežani. Predmet prodaje so poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem objektu na Partizanski ulici 18, Sežana.
Razpis: zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov - Sežana

Razpis: zbiranje ponudb za prodajo(poslovnih prostorov – Sežana (Vir slike: sxc.hu)

Poslovni prostori predstavljajo zaključeno enoto, sestavljeno iz petih pisarn in dveh hodnikov. Zgradba je bila zgrajena pred približno 100 leti. Prenova se je izvajala v letih 1987, 1989 in 1993.

Izhodiščna cena je 49.059,45 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan plačati poleg kupnine.

Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije.

Pisne ponudbe naj zainteresirani ponudniki pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper ali osebno oddajo v sprejemno pisarno. Pisne ponudbe morajo prispeti do torka, 21.01.2014, do 10:00 ure na sedež prodajalca. 

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Ponudnik mora do izteka roka za prejem ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za nepremičnino. 

Ponudnik odda svojo ponudbo na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so, skupaj z objavo razpisa, dostopni na spletni strani prodajalca: www.zzzs.si, pod rubriko »Novosti«, ali po elektronski pošti preko kontaktnih oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali erika.kariz@zzzs.si).

Vir: ZZZS


Oznake: ,